Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium monograficzne: Kobieta w nauce o mediach i komunikowaniu 05-DK-S1-KM10-12.
semestr letni 2017/2018
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Konwersatorium monograficzne: Kobieta w nauce o mediach i komunikowaniu 05-DK-S1-KM10-12.
Zajęcia semestr letni 2017/2018 (2017/2018L) (zakończony)
Konwersatorium (K), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 23
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Katarzyna Brzoza-Kolorz
Literatura:

K. Ślęczka, Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu, Wydawnictwo „Książnica”, Katowice 1999 (fragmenty)

Claire M. Renzetti, Daniel J. Curran, Kobiety mężczyźni i społeczeństwo, Warszawa 2008 (fragment)

Ch. Silling, Socjologia ciała, Warszawa 2010 (fragmenty)

M. Jeziński, M. Nowak-Paralusz, Problematyka kobieca – konteksty, Toruń 2013 (fragmenty)

Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000 (fragmenty)

J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2008 (fragmenty)

M. Pataj, (Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014 (fragmenty)

K. Wódź, Płeć w zwierciadle mass mediów, Dąbrowa Górnicza 2004 (fragmenty)

M. Klimowicz, A. Pacześniak, A. Wiktorska-Święcka, Płeć w społeczeństwie, ekonomii i polityce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009 (fragmenty)

J. Marszałek-Kawa, Kobiety w polityce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009 (fragmenty)

Ł. Wawrowski, „Zintegrowany model wyjaśniania” – w poszukiwaniu przyczyn niedoreprezentowania kobiet w strukturach politycznych [w:] Płeć w życiu politycznym. Red. M. Jeziński, M. Wincławska, B. Brodzińska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.

M. Kimmel, Społeczeństwo Genderowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

P.M. Wiśniewska, Wizerunek kobiety w mediach. Analiza porównawcza tematyki poświęconej kobietom w prasie polskiej i niemieckiej u schyłku pierwszej dekady XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM, Poznań 2014.

A. Siemińska, Aktorzy życia publicznego. Płeć jako czynnik różnicujący. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.

O. Kłusek, Trywializacja feminizmu. Pop—feminizm, latte-feminizm i girl power w kobiecej prasie ilustrowanej segmentu luksusowego, Gdańsk 2017

A. Zwoliński, Kobieta silna płeć, Kraków 2016

J. Butler, Uwikłani w płeć, Warszawa 2008

J. Larghero, Gdy filozofia miesza się w sprawy płci, Kraków 2017

Z. Radzik, Kościół kobiet, Warszawa 2015

S. Armstrong, Wojna kobiet, Warszawa 2015

A. Frątczak, Gender mainstreaming w polskim dyskursie medialnym, Kraków 2015

L. Szot, Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania, Wrocław 2013

M. Molęda-Zdziech, Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego. Warszawa 2013 (fragmenty).

O. Białek-Szwed, Voyeuryzm medialny w kontekście współczesnej prasy polskiej. Toruń 2012 (fragmenty).

M. Lisowska-Magdziarz, Feniksy, łabędzie, motyle. Media i kultura transformacji”, Kraków 2012

A. Szczap, Kobiety i filozofia. Kontynuacja esejów subiektywnych, Zielona Góra 2016

B. Hooks, Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum, Warszawa 2013

S. Agaciński, Polityka płci, Warszawa 2000

J. Czernecka, Wielkomiejscy single, Warszawa 2011

K.L. Kuklińska, Polskie singielki. Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet, Warszawa 2012

Zakres tematów:

1. Obszary zainteresowań i metody badawcze women’s media studies.

2. Feminizm i obraz feministek we współczesnych mediach.

3. Kobieta vs. mężczyzna – różnice w komunikacji interpersonalnej.

4. Wizerunek medialny współczesnej kobiety.

5. Obraz dziennikarki w wybranych mass mediach.

6. Obraz medialny polityczki.

7. Zjawisko celebrytyzacji a ukazywanie kobiecości w mass mediach.

8. Stereotypy płci na przykładzie przekazów reklamowych.

9. Kobieta i mężczyzna w sieci internetowej.

10. Prawa kobiet w pryzmacie mass mediów.

11. Ciało kobiece w mass mediach.

12. Obraz singielki w wybranych mass mediach.

13. Współczesna rodzina w soczewce mass mediów.

14. Kościół a kwestie kobiece w doniesieniach medialnych.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana

- opis wyjaśniający,

- aranżowanie dyskusji

- wystąpienia ustne

- przygotowywanie wymaganych na zajęcia materiałów

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z konwersatorium monograficznego składają się następujące elementy:

1. Na każdych zajęciach będzie wykorzystywana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu, a składową oceny końcowej z konwersatorium monograficznego będzie aktywność studenta na poszczególnych zajęciach, w czasie całej realizacji modułu.

2. Ocena prezentacji lub innych materiałów przygotowywanych przez studenta na zajęcia.

Akcent zostanie położony na umiejętność wyciągania wniosków oraz zdolność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Ponadto będzie brana pod uwagę zgodność prezentowanych danych z tematem, dokładność analiz, uwzględnienie wskazówek prowadzącego zajęcia, zrozumienie omawianego zagadnienia.

3. Przygotowywanie materiałów wymaganych na poszczególne zajęcia. Zapoznanie się z literaturą naukową lub wybranymi przekazami medialnymi.

Uwagi:

6 semestr dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.