Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium monograficzne: Media mikronacjonalizmów i etnomedia 05-DK-S2-KM10.12
semestr letni 2017/2018
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Konwersatorium monograficzne: Media mikronacjonalizmów i etnomedia 05-DK-S2-KM10.12
Zajęcia semestr letni 2017/2018 (2017/2018L) (zakończony)
Konwersatorium (K), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 32
Limit miejsc: 21
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Literatura:

1. Media in Europe's Small Nations, ed. H.D. Jones, Cambridge 2014.

2. V Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w Rzeczypospolitej Polskiej (2015), Warszawa.

3. Dudra S., Nitschke B., (red.) (2010), Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej. Wybrane elementy polityki państwa, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.

4. Klimkiewicz B. (1997), Media mniejszościowe w Polsce, [w:] Konflikt czy współdziałanie. Media a problemy mniejszości, Fundacja Kultury Chrześcijańskiej „Znak”, Kraków.

5. Klimkiewicz B. (2003), Mniejszości narodowe w sferze publicznej.

Reprezentacje, praktyki i regulacje medialne, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

6. Moring T. (2013), Media Markets and Minority Languages in the Digital Age, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe Vol 12, No 4, s. 34-53.

7. Media mniejszości, mniejszości w mediach, pod red. M. Adamik-Szysiak i E. Godlewskiej, Lublin 2014.

8. Głuszek-Szafraniec D. (2015), Konwergencja a media mniejszości w Polsce, w: Problemy konwergencji mediów II, pod red. K. Dudka i in., Sosnowiec-Praga, s. 89-102.

Zakres tematów:

1. Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania języków mniejszościowych, status prawny mniejszości narodowych i etnicznych.

2. Media Saamów.

3. Media walijskie.

4. Media szkockie.

5. Media baskijskie.

6. Media katalońskie.

7. Media w hiszpańskiej Galicji.

8. Media Łemków, Ormian, Romów, Kaszubów, Ślązaków i innych grup.

9. Media mniejszości narodowych w Polsce: Niemców, Ukraińców i Białorusinów.

Metody dydaktyczne:

1. Metoda podająca.

2. Prezentacje multimedialne oraz materiały filmowe.

3. Dyskusja, "burza mózgów".

Metody i kryteria oceniania:

Każdy uczestnik kursu jest zobowiązany do przedstawienia prezentacji. Oceniana będzie jakość merytoryczna wystąpienia, oryginalność tematyki, dobór środków multimedialnych, umiejętność zainteresowania słuchaczy.

W przypadku kolokwium należy otrzymać 50%+1 wymaganych punktów, aby otrzymać ocenę dostateczną. Ta forma ma charakter pisemny, z pytaniami otwartymi, dotyczącymi charakterystyki wybranych grup i ich mediów.

Uwagi:

4 semestr dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne II stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.