Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne prądy i kierunki w pedagogice 06P-TP-NP-WPWP
semestr zimowy 2017/2018
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Współczesne prądy i kierunki w pedagogice 06P-TP-NP-WPWP
Zajęcia semestr zimowy 2017/2018 (2017/2018Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 35
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Stanisław Juszczyk
Strona domowa grupy: http://-
Literatura:

Anderson R., Uczenie się i pamięć. Integracja zagadnień. WSiP, Warszawa 1998.

Gajda J., Antropologia kulturowa, wyd. III, Impuls, Kraków 2012.

Hopfinger M. (red.), Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, Warszawa 2002

Jakubowska U., Wokół pojęcia „kompetencja społeczna” – ujęcie komunikacyjne. „Przegląd Psychologiczny”, 39/1996, s. 29 – 40.

Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.

Kwieciński Z., Śliwerski B., red., Pedagogika, T. 1 i 2, WN PWN, Warszawa 2011.

Lewowicki T., Przemiany oświaty, WA Żak, Warszawa 2002.

Madsen K.B., Współczesne teorie motywacji. Warszawa 1980.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, WA Żak, Warszawa 2003.

Radziewicz-Winnicki A., Pedagogika społeczna, WAiP, Warszawa 2008.

Szkudlarek T., Media; szkice z filozofii i pedagogiki dystansu, wyd. II, Impuls, Kraków 2010.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 2010 (wyd. VIII).

Witkowski L., Tożsamość i zmiana. Epistemologia i rozwojowe profile w edukacji, WN DSW, Wrocław 2010.

Zakres tematów:

Na wykładzie zostanie omówiona wieloparadygmatyczność pedagogiki, wielokierunkowość, złożoność strukturalna oraz jej ideologiczność w ujęciu: B. Suchodolskiego, S. Wołoszyna, W. Okonia, B. Nawroczyńskiego, S. Hessena, Z. Kwiecińskiego, T. Lewowickiego, F. Znanieckiego, H. Radlińskiej, A. Radziewicza-Winnickiego, I. Wojnar, L. Witkowskiego, B. Śliwerskiego, Zb. Melosika, T. Szkudlarka, J. Gajdy.

Przedstawione zostaną cechy nowych prądów w pedagogice: założenia filozoficzne, ideały wychowawcze, społeczne i środowiskowe aspekty wychowania; omówione zostaną koncepcje celów i zasad kształcenia, nowe strategie kształcenia z wykorzystaniem mediów cyfrowych, określone zostanie miejsce i rola nauk pomocniczych, współpracujących z pedagogiką.

Metody dydaktyczne:

Wykład oparty na półotwartej prezentacji komputerowej - wykładowca zadaje pytania słuchaczom w trakcie wykładu, diagnozując ich wiedzę i poziom zrozumienia przekazywanych treści.

W szczególnych sytuacjach związanych z przedstawieniem określonych treści ma miejsce pogłębiona dyskusja w grupie fokusowej.

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusja grupowa (fokus).

Rozmowy indywidualne ze słuchaczami studiów podyplomowych.

Uwagi:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.