Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika specjalna 06-AR-S1-34
semestr letni 2017/2018
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedagogika specjalna 06-AR-S1-34
Zajęcia semestr letni 2017/2018 (2017/2018L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 19
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Danuta Krzywoń
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska I., Pedagogika specjalna: od tradycji do współczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

Doroszewska J., Pedagogika specjalna, tom 1 i 2, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1989.

Dykcik W. (red.), Pedagogika specjalna, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2007.

Smith D.D. Pedagogika specjalna, tom 1 i 2, Wydawnictwo PWN, Wydawnictwo APS, Warszawa 2011.

Krause A. Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2010.

Pawlik S. Możliwości prezentacji i upowszechniania sztuki osób z niepełnosprawnością intelektualną, „Forum pedagogiczne” 2016 nr 1.

Nowak A., Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w kulturze, „Chowanna” 2015 nr 44.

Więckowski R., Sztuka udostępniania sztuki, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Czasopismo „Szkoła Specjalna”

Rzeźnicka-Krupa J., Niepełnosprawność i świat społeczny, „Impuls”, Kraków 2011.

Baran J., Olszewski S. (red.), Świat pełen znaczeń-kultura i niepełnosprawność, „Impuls”, Kraków 2006.

Tomaszewski P., Pisula E. (red.), Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015.

Zakres tematów:

I.Podstawowe pojęcia związane z pedagogiką specjalną:

-rehabilitacja,

-rewalidacja,

-kompensacja,

-fortioryzacja,

-korekcja,

-reedukacja,

-substytucja,

-terapia przez sztukę.

II. Diagnoza i wczesna interwencja, wspomaganie rozwoju, wyrównywanie szans edukacyjnych osób z niepełnosprawnością.

III. Niepełnosprawność intelektualna

Diagnoza NI

2. Ortodydaktyka. Cele zasady. Relacje uczeń-nauczyciel.

3. Stopnie niepełnosprawności intelektualnej. Charakterystyka osób z niepełnosprawnością

4. intelektualną: w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

5. Drogi oddziaływań rewalidacyjnych w ujęciu M. Grzegorzewskiej.

6. Drogi przystosowania się rodziców do niepełnosprawności dziecka.

IV. Pedagogika specjalna-szczegółowa - inne wybrane zagadnienia

1. Między pedagogiką a pedagogiką specjalną: uczeń wybitnie zdolny i uczeń z autyzmem.

2. Resocjalizacja

Etiologia zaburzenia, charakterystyka zaburzenia i konsekwencje pedagogiczne, system orzecznictwa, podstawy prawne, szczegółowe metody rewalidacji/resocjalizacji, wspomaganie technologiczne w rewalidacji.

V. Wybrane metody pracy pedagoga specjalnego

VI. Osoba z niepełnosprawnością jako twórca i odbiorca kultury i sztuki

1. Możliwości udostępniania sztuki osobom z niepełnosprawnością intelektualną- „Muzeum, galeria, wernisaż dla wszystkich”,

2. Osoba z niepełnosprawnością jako twórca – przegląd wybranych projektów polskich i światowych.

Metody dydaktyczne:

Debata oxfordzka, projekt

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.