Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 06P-WWP-NP-PrZDz
semestr zimowy 2017/2018
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 06P-WWP-NP-PrZDz
Zajęcia semestr zimowy 2017/2018 (2017/2018Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 61
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Danuta Krzywoń
Literatura:

1. Charakterystyka sposobu czytania. Analiza pisma. Dodatkowe informacje o uczniu.

2. Biblioterapia w pracy z dzieckiem i młodzieżą dyslektyczną / Wanda Matras // Biblioterapeuta. - 2007, nr 4, s. 2-8

"Bracia miesiące" : scenariusz zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu / Jadwiga Jastrząb, Karolina Radecka. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2010, nr 6, dod. s. IV-VI

3. Utrwalanie prawidłowej pisowni, wymowy i czytania nazw miesięcy. Edukacja wczesnoszkolna

Dostosowanie wymagań na sprawdzianie i egzaminie do potrzeb uczniów dyslektycznych / Jacek Stec // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 2, s. 36-38

4. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szkole podstawowej i w gimnazjum.

Dysleksja bez taryfy ulgowej / Katarzyna Maria Bogdanowicz // Między Nami Polonistami. - 2006, nr 4, s. 32-34

5. Uczeń z dysleksją na lekcjach języka polskiego.

Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, a może zaburzona integracja sensomotoryczna? / Agnieszka Janiec. - Bibliogr. // Bliżej Przedszkola. - 2007, nr 1, s. 55-62

6. Metoda integracji sensomotorycznej opracowana przez dr A. Jean Ayres. Zaburzenia funkcji psychoneurologicznych w zachowaniu i uczeniu się dzieci. Nieprawidłowe funkcjonowanie układów westybularnego (przedsionkowego), proprioceptywnego (kinestetycznego) i dotykowego. Założenia integracji sensomotorycznej.

7.Dysleksja - problem cywilizacyjny / Marta Korendo // Polonistyka. - 2009, nr 8, s. 51-53 Problem zbyt późnej diagnozy dysleksji u dziecka i tego konsekwencje. Postulat wycofania zeszytów pracy z diagnozowania dysleksji. Odpowiedź na pytanie dlaczego u dzieci dyslektycznych nieskuteczna jest nauka ortografii przez reguły oraz dlaczego dzieci te mają problemy z nauką języka obcego.

8. Dysleksja jako problem linearnych przekształceń / Jolanta Cieszyńska // Polonistyka. - 2009, nr 8, s. 18-22

9.Przyczyny i objawy wskazujące na możliwość powstania u dziecka trudności w nauce czytania i pisania.

Dyslektycy pod szczególną opieką / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 77-85

10. Wyczerpujące omówienie problemów i wątpliwości nauczycieli w stosunku do ucznia dyslektycznego.

11.„Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju” Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Oficyna wydawnicza „impuls”, Kraków 2003.

12.Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa” Teodor Hellbrugge, Fritz Lajosi, Dora Menara, R. Schamberger, T. Rautenstrauch, Kraków 1994

13.Pierwsze 365 dni z życia dziecka” Teodor Hellbrugge, J. Herman von Wimpffen, fundacja na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych , Warszawa 1995r.

14."Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” pod redakcją Marzeny Klaczak i Piotra Majewicz, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej , Kraków 2006r

15.„Terapia zabawą. Terapia przez sztukę” Maria Piszczek, CMPPP MEN, Warszawa 1997r

16.„Profil psychoedukacyjny PEP”

17.„Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych i z zaburzeniami w rozwoju. Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych”, przełożył Sławomir Mil, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Gdańsk.

18. „Odczuwam – patrzę – działam” – scenariusze do ćwiczeń rozwijających odbiór i uczenie się poprzez zmysły dla dzieci w wieku przedszkolnym aut. Małgorzaty Domagalskiej, Kraków 2004.

19. "Diagnoza i wspomaganie rozwoju dzieci w wieku 0-5 lat oraz wspieranie ich rodzin” – materiały z konferencji szkoleniowej, CMPPP MEN, Warszawa 1998r.

20.„Gry i zabawy dla dzieci. Od 1 miesiąca do 3 roku życia” Małgorzaty Cieślak, wydawnictwo Replika, 2007r

Zakres tematów:

1. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czytania i pisania.

2. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

3. Model pracy z uczniem niesłyszącym lub słabo słyszącym

4. Model pracy z uczniem niewidomym lub słabo widzącym

5. Model pracy z uczniem z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją.

6. Model pracy z uczniem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim.

7. Model pracy z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym

8. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną

9. Model pracy z uczniem z autyzmem

10. Model pracy z uczniem z ADHD

11. Model pracy z uczniem niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym

12. Model pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym

13. Model pracy z uczniem z chorobą przewlekłą

Metody dydaktyczne:

Metody podające i prezentacja multimedialna, film tematyczny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.