Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika ogólna 13-EP-S2-PPO
semestr zimowy 2018/2019
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedagogika ogólna 13-EP-S2-PPO
Zajęcia semestr zimowy 2018/2019 (2018/2019Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 8:00 - 8:45
sala 103
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Natalia Ruman
Literatura:

Dudzikowa M.: Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju uczniów. Kraków 2001

Gawlina B.: O nową jakość funkcji praktycznej pedagogiki. [w:] Palka S. (red.): Nauki pedagogiczne a praktyka edukacyjna. Kraków 1989

Gnitecki J.: O realistyczną koncepcję pedagogiki ogólnej. „Kultura i Edukacja” 1994, nr 2-3

Janowski A.: Uczeń w teatrze życia szkolnego. Warszawa 1989

Jaworska T., Leppert R. (red.): Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów. Kraków 1996

Kawula S.: Studia z pedagogiki społecznej. Olsztyn 1996

Kojs W., Dawid Ł. (red.): Procesy komunikacyjne w szkole. Wyznaczniki – Tendencje – Problemy. Katowice 2001

Kojs W., Dawid Ł., Mrózek R. (red.): Komunikacja – Dialog – Edukacja. T.1i2. Cieszyn 1998

Kukołowicz T., Nowak M. (red.): Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne. Lublin 1997,

Kunowski S.: Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa 1993

Kwiatkowska H., Lewowicki T. (red.): Źródła współczesnej edukacji nauczycielskiej. Warszawa 1997

Kwiatkowska H.: Tożsamość nauczycieli. Gdańsk 2005

Kwieciński Z.: Dynamika funkcjonowania szkoły. Toruń 1995

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.): Pedagogika podręcznik akademicki. Tom II. Warszawa 2003

Lewowicki T., Suchodolska J. (red.): Rodzina – Wychowanie – Wielokulturowość. Cieszyn 2000

Lewowicki T., Szczurek-Boruta A. (red.): Szkoła na pograniczach. Katowice 2000

Maszke A. W. (red.): Stałość i zmienność w naukach pedagogicznych. Olsztyn 1995

Nęcki Z.: Komunikowanie się interpersonalne. Wrocław 1992

Nowak M.: Podstawy pedagogiki otwartej. Lublin 1999

Nowosad I.: Perspektywy rozwoju szkoły. Warszawa 2003

Pachociński R.: Szkoła tradycyjna a szkoła wirtualna. [w:] Rabczuk W. (red.): Z problematyki pedagogiki porównawczej. Warszawa 1998

Papuziński A.: Teoretyczny paradygmat pedagogiki jako przyczyna jej praktycznych trudności. [w:] Hejnicka-Bezwińska T. (red.): Racjonalność pedagogiki. Bydgoszcz 1995

Pilch T., Lepalczyk I. (red.): Pedagogika społeczna. Warszawa 1995

Pilch T.: Spory o szkołę. Warszawa 1999

Pomykało W. (red.): Encyklopedia Pedagogiczna. Warszawa 1993,

Radziewicz E., Szczepska-Pustkowska M. (red.): Od pedagogiki ku pedagogii. Toruń 1993

Speck O.: Być nauczycielem. Gdańsk 2005

Śliwerski B.: Jak zmieniać szkołę? Kraków 1998

Tchorzewski A. (red.): Wychowanie w kontekście teoretycznym. Bydgoszcz 1993

Turos L. (red.): Pedagogika ogólna i subdyscypliny. Warszawa 1999

Włodek-Chronowska J.: Teoria i praktyka pedagogiczna – obszary eksploatacji. [w:] Palka S. (red.): Możliwości rozwijania i wykorzystania teoretycznej wiedzy pedagogicznej. Kraków 1995

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające

 Teksty pedagogiczne: rodzaje, źródła i sposób ich praktycznego wykorzystania - przypisy (zadanie dla każdego indywidualnie). Obowiązkowa wizyta w bibliotece

2. Tożsamość pedagogiki i jej naukowy status

 Dylematy w pedagogice – miejsce pedagogiki w systemie innych nauk, sposoby uprawianie pedagogiki

 Współczesne sposoby kreowania pedagogiki w Polsce

3. Język pedagogiki i podstawowe kategorie pedagogiczne

 Historyczna zmienność podstawowych pojęć (pedagog – pedagogika – pedagogia; kształcenie – wychowanie – edukacja; socjalizacja – inkulturacja)

 Język pedagogiki i jego związek z językiem potocznym i językami innych dyscyplin naukowych

4. Edukacja aksjologiczna – pedagogiczne implikacje koncepcji wychowania do wyboru wartości.

 Podstawowe kategorie aksjologiczne w wychowaniu i w pedagogice.

 Program (programy) edukacji aksjologicznej – istota i założenia.

 Strategie wychowania do wyboru wartości.

5. Wychowanie wśród innych procesów kształtowania człowieka (socjalizacja – inkulturacja – edukacja).

6. Transmisja kulturowa – edukacja w społecznej świadomości.

 Przekaz kulturowy w społecznościach ludzkich.

 Człowiek – kultura – przemiany.

 Reprodukcja systemu społecznego na system oświatowy.

7. Twórczość oraz miejsce i rola autoedukacji (samokształtowania) w procesie wychowania

8. Podstawowe instytucje i środowiska edukacyjne (rodzina, grupy rówieśnicze, szkoła)

9. Teoria i praktyka pedagogiczna. Stereotypy myślenia o związkach teorii z praktyką

10. Uczestnicy procesu edukacyjnego – analiza relacji i sposobów komunikowania

11. Patologie edukacyjne

12. Wybrane szkoły eksperymentalne w Polsce i na świecie – tradycje i przemiany

 Od szkoły eksperymentalnej Deweya do współczesnych szkół alternatywnych – założenia teoretyczne i praktyczne rozwiązania (do wyboru dla studentów)

12.1.1. Szkoła eksperymentalna Deweya, szkoła Sumerhill A. S. Neilla, szkoła C. Freineta, plan daltoński, politechniczna szkoła pracy Błońskiego, koncepcja M. Montessori, koncepcja J. Korczaka, szkoły waldorfskie i inne

 Antypedagogika – założenia, podstawowe tezy.

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje multimedialne

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.