Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika ogólna 13-EP-S2-PPO
semestr zimowy 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedagogika ogólna 13-EP-S2-PPO
Zajęcia semestr zimowy 2018/2019 (2018/2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 8:45 - 10:15
sala 103
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Natalia Ruman
Literatura:

Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.): Podręcznik akademicki. Warszawa 2003

Milerski B., Śliwerski B. (red.): Leksykon PWN. Pedagogika. Warszawa 2000

Okoń W.: Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa 1996

Pilch T. (red.): Encyklopedia Pedagogiczna. Warszawa (wszystkie tomy)

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające

 Teksty pedagogiczne: rodzaje, źródła i sposób ich praktycznego wykorzystania - przypisy (zadanie dla każdego indywidualnie). Obowiązkowa wizyta w bibliotece

2. Tożsamość pedagogiki i jej naukowy status

 Dylematy w pedagogice – miejsce pedagogiki w systemie innych nauk, sposoby uprawianie pedagogiki

 Współczesne sposoby kreowania pedagogiki w Polsce

3. Język pedagogiki i podstawowe kategorie pedagogiczne

 Historyczna zmienność podstawowych pojęć (pedagog – pedagogika – pedagogia; kształcenie – wychowanie – edukacja; socjalizacja – inkulturacja)

 Język pedagogiki i jego związek z językiem potocznym i językami innych dyscyplin naukowych

4. Edukacja aksjologiczna – pedagogiczne implikacje koncepcji wychowania do wyboru wartości.

 Podstawowe kategorie aksjologiczne w wychowaniu i w pedagogice.

 Program (programy) edukacji aksjologicznej – istota i założenia.

 Strategie wychowania do wyboru wartości.

5. Wychowanie wśród innych procesów kształtowania człowieka (socjalizacja – inkulturacja – edukacja).

6. Transmisja kulturowa – edukacja w społecznej świadomości.

 Przekaz kulturowy w społecznościach ludzkich.

 Człowiek – kultura – przemiany.

 Reprodukcja systemu społecznego na system oświatowy.

7. Twórczość oraz miejsce i rola autoedukacji (samokształtowania) w procesie wychowania

8. Podstawowe instytucje i środowiska edukacyjne (rodzina, grupy rówieśnicze, szkoła)

9. Teoria i praktyka pedagogiczna. Stereotypy myślenia o związkach teorii z praktyką

10. Uczestnicy procesu edukacyjnego – analiza relacji i sposobów komunikowania

11. Patologie edukacyjne

12. Wybrane szkoły eksperymentalne w Polsce i na świecie – tradycje i przemiany

 Od szkoły eksperymentalnej Deweya do współczesnych szkół alternatywnych – założenia teoretyczne i praktyczne rozwiązania (do wyboru dla studentów)

12.1.1. Szkoła eksperymentalna Deweya, szkoła Sumerhill A. S. Neilla, szkoła C. Freineta, plan daltoński, politechniczna szkoła pracy Błońskiego, koncepcja M. Montessori, koncepcja J. Korczaka, szkoły waldorfskie i inne

 Antypedagogika – założenia, podstawowe tezy.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, praca w grupach

Metody i kryteria oceniania:

 Przygotowanie do zajęć – opracowywanie streszczeń artykułów naukowych przynajmniej z zakresu literatury podstawowej, aktywne uczestniczenie w zajęciach – udział w dyskusji, prezentacja opracowanego projektu zajęć

 Praca zaliczeniowa indywidualna

 (maksymalnie 3 strony A4), w którym uwzględniane będą takie kryteria jak: umiejętność sformułowania problemu (na podstawie dobranej literatury przedmiotu), jego interpretacja z uwzględnieniem własnej konkluzji i wniosków oraz forma wypowiedzi (poprawność językowa, właściwe stosowanie przypisów). Wszelkie formy plagiatu są jednoznaczne z konsekwencjami dyscyplinarnymi dla studenta.

 Kolokwium zaliczeniowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.