Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 13-EP-S2-SEM1
semestr zimowy 2018/2019
seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie 13-EP-S2-SEM1
Zajęcia semestr zimowy 2018/2019 (2018/2019Z) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 16:45 - 17:30
sala 13
Niemcewicza 6 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: 5
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ryszard Solik
Literatura:

uwarunkowana podejmowaną przez studenta problematyką

W zakresie problematyki metodologicznej proponowane są opcjonalnie

następujące publikacje:

A. D’Alleva: Metody i teorie historii sztuki. Kraków 2008.

E. Gombrich: W poszukiwaniu historii kultury. Przeł. A. Dębnicki. W: Pojęcia, problemy, metody współczesnej nauki o sztuce. Red. J. Białostocki. Warszawa 1976.

H. G. Gadamer: Aktualność piękna. Przeł. K. Krzemieniowa. Warszawa 1993.

A. Kępińska: Sztuka w kulturze płynności. Poznań 2003.

J. Kmita: Kultura jako rzeczywistość myślowa. W: Teoria kultury a badania nad zjawiskami artystycznymi. Warszawa 1983.

J. Margolis: Czym, w gruncie rzeczy, jest dzieło sztuki. Kraków 2004.

Z. Mitosek: Teorie badań literackich. Warszawa 1988.

E. Panofsky: Ikonografia i ikonologia. Przeł. K. Kamińska.W: Studia z historii sztuki. Warszawa 1971.

Z. Rosińska: Psychologiczne myślenie o sztuce. Warszawa 1985.

K. Rosner: Hermeneutyka jako krytyka kultury. Warszawa 1991.

R. Solik: Pejzaże sztuki, konteksty sztuki. Cieszyn 2006.

R. Solik: Sztuka jako interpretacja. Z problemów dyskursu artystycznego. Katowice 2012.

J. Białostocki: Metoda ikonologiczna w badaniach nad sztuką. W: Pięć wieków myśli o sztuce. Warszawa 1976.

J. Białostocki: Refleksje i syntezy ze świata sztuki. Warszawa 1978.

M. Świerkocki: Postmodernizm. Nowy paradygmat kultury. Warszawa 1999.

Postmodernizm. Antologia przekładów. Red. R. Nycz. Kraków 1998.

Zakres tematów:

Treści seminarium koncentrują się na trzech obszarach:

1) pogłębianiu świadomości metodologicznej oraz umiejętności zastosowania w pracy teoretycznej wybranych koncepcji

interpretacyjnych (taktyki badawcze, syntetyczny przegląd stanowisk metodologicznych, podstawowych taktyk opisu i interpretacji dzieła

sztuki oraz „tekstu kultury”);

2) wykształceniu niezbędnych umiejętności związanych z przygotowywaniem i redagowaniem rozbudowanych prac pisemnych (w tym

pracy magisterskiej), jak również umiejętności w zakresie różnych form wystąpień ustnych i prezentacji multimedialnych (studenci

konstruują konspekt rozprawy magisterskiej, dokonują kwerendy bibliograficznej i rozpoczynają pracę nad tekstem);

3) opracowywaniu wyjściowego zagadnienia problemowego, które następnie podlega dookreśleniu tak w zakresie perspektyw

interpretacyjnych, jak i ewentualnej taktyki metodologicznej i opracowaniu go w formie pisemnej

Zakres tematyczny prac magisterskich pozostaje do wyboru: badania szeroko rozumianej sztuki i kultury głównie w ich aspekcie

historycznym i antropologicznym, w różnorakich ujęciach problemowych (od sztuki dawnej po zjawiska najnowsze); sztuka i kultura,

interpretacje w obszarze ogólnych relacji i związków kultury i sztuki itp

Metody dydaktyczne:

Zróżnicowane metody obejmują: omówienia, korekty, analizę zagadnień przygotowywanych przez studentów, pracę nad tekstami i źródłami. Studenci ponadto opracowują wybrane zagadnienia w formie pisemnej oraz uczestniczą w dyskusji nad nimi.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena uzależniona jest od zaangażowania i aktywności studenta oraz poziomu merytorycznego oddawanych do korekty tekstów. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest realizacja konspektu pracy z bibliografią oraz opracowanie przynajmniej jednego rozdziału dyplomowej pracy magisterskiej.

Uwzględniając efekty kształcenia przedmiotu pod uwagę będą brane następujące kryteria oceny:

 umiejętność analizy problematyki oraz świadomość metodologiczna

 wiedza w zakresie podejmowanej problematyki

 ocena i weryfikacja znajomości oraz praktycznego zastosowania wybranej koncepcji interpretacyjnej

 ocena doboru materiału, merytoryczności i języka wypowiedzi.

Student oddaje do korekty wymagane elementy struktury pracy (konspekt, bibliografię oraz określone części magisterskiej pracy dyplomowej). Teksty te weryfikują przygotowanie, wiedzę merytoryczną oraz umiejętność analizy dzieła sztuki z uwzględnieniem elementów formalnych, stylistycznych, kontekstowych i metodologicznych.

Uwagi:

dr hab. R. Solik

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.