Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika ogólna 13-EM-S2-PPO
semestr zimowy 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedagogika ogólna 13-EM-S2-PPO
Zajęcia semestr zimowy 2018/2019 (2018/2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 8:45 - 10:15
sala 13
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Natalia Ruman
Literatura:

• Jarosz E., Wysocka E. Diagnoza psychopedagogiczna podstawowe

problem y i rozwiązania, Warszawa 2006.

• Kawula S, Brągiel J., Janke A., Pedagogika rodziny, Toruń 2000.

• Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1996.

• Kupisiewic Cz., Podstawy dydaktyki ogólnej, Warszawa 1982.

• Kwieciński Z., Śliwerski Z, Pedagogika, Warszawa 2004.

• Paszkiewicz A. Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniami ,

Warszawa 2014.

• B. Śliwerski, Pedagogika ogólna. Podstawowe prawidłowości, Impuls, Kraków 2012

Zakres tematów:

I Wychowanie

1. Funkcje wychowania

2. Proces wychowania

3. Wychowanie jako spotkanie w dialogu

4. Wychowanie autentyczne a wychowanie formalne /pozorne/ - pseudowychowanie

5. Podstawowe środowiska wychowawcze

6. Style i postawy wychowawcze

7. Konteksty wychowania

8. Problemy współczesnego wychowania.

II. Oddziaływanie wychowawcze szkoły

1. Środowisko społeczne szkoły

2. Szkoła jako miejsce spotkania i wzajemnego oddziaływania nauczycieli i uczniów

3. Ukryty program

4. Kształtowanie postaw i osobowości

5. Program pracy wychowawczej

6. Metody, umiejętności i trudności wychowawcze

7. Kryzys szkoły w kontekście jej zadań wychowawczych

8. Pozaszkolne i pozarodzinne oddziaływania wychowawcze

9. Partnerstwo szkoła – rodzina – lokalne środowisko.

III. Być nauczycielem

1. Role zawodowe nauczyciela

2. Bycie autentycznym nauczycielem

3. Rozwój profesjonalny nauczyciela

4. Nauczycielska przestrzeń wolności, zakres autonomii nauczyciela

5. Warunki skutecznego nauczycielskiego działania

6. Etyka zawodowa nauczycieli

7. Wypalenie zawodowe i nauczycielskie choroby.

IV. Komunikacja i kultura języka

1. Procesy komunikowania się

2. Nauczyciel w procesie komunikowania się

3. Style komunikowania się

4. Warunki zaistnienia dialogu wewnątrzszkolnego

5. Media i ich wpływ na uczniów

6. Elementy emisji głosu.

V. Poznawanie uczniów

1. Środowisko rodzinne ucznia

2. Pozycja ucznia w klasie i w środowisku rówieśniczym

3. Odpowiedzialność etyczna nauczyciela

4. Nauczyciel jako osoba wspierająca ucznia w jego rozwoju

5. Różnorodność uczniowska

6. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

7. Prawa człowieka.

VI. Profilaktyka w szkole

1. Konstruowanie programów profilaktycznych

2. Promocja i ochrona zdrowia uczniów.

3. Diagnoza nauczycielska.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

5. Praca z uczniem niepełnosprawnym /trwale i okresowo/ oraz współpraca z jego rodzicami.

Metody dydaktyczne:

METODY

Wykład /informacyjny, problemowy, konwersatoryjny/,

metody aktywizujące /w tym debaty oksfordzkie/,

projekty

Metody i kryteria oceniania:

aktywność na zajęciach, kolokwium, praca zaliczeniowa

Uwagi:

dr Natalia Ruman

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.