Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fakultet 4. Człowiek w świecie rzeczy i pieniędzy 06-PS-SM-104.05
semestr zimowy 2018/2019
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Fakultet 4. Człowiek w świecie rzeczy i pieniędzy 06-PS-SM-104.05
Zajęcia semestr zimowy 2018/2019 (2018/2019Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 11:30 - 13:00
sala 203
Grażyńskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 47
Limit miejsc: 56
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Małgorzata Górnik-Durose
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich (wyd. II). Gdańsk: GWP.

Tyszka, T. (red.) (2004). Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP. Zaleśkiewicz, T. (2012). Psychologia ekonomiczna. Warszawa: PWN

Maison, D., Stasiak, K. (2014). Psychologia konsumenta. Warszawa: PWN. Mróz, B. (2013). Konsument w globalnej gospodarce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Literatura uzupełniająca:

uzupełniająca

Barber, B., R. (2008). Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli. Warszawa: Muza

Dittmar, H. (red.) (2008). Consumer Culture, Identity and Well-Being. New York: Psychology Press.

Gąsiorowska, A. (2014). Psychologiczne znaczenie pieniędzy. Warszawa, PWN. Goszczyńska, M., Górnik-Durose, M. (red.) (2010). Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość – Pieniądze – Konsumpcja. Warszawa: Difin (wybrane rozdziały)

Górniak, J. (2000). My i nasze pieniądze. Kraków: AUREUS (rozdz. „Pieniądz jako zjawisko społeczne”)

Górnik-Durose, M. (2002). Psychologiczne aspekty posiadania – między instrumentalnością a społeczną użytecznością dóbr materialnych. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Górnik-Durose, M., Zawadzka, A.M. (Red.) (2012). W supermarkecie szczęścia. O różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia. Warszawa: Difin (wybrane rozdziały)

Górnik-Durose, M.E., Pilch, I. (2016). The dual nature of materialism. How personality shapes materialistic value orientation. Journal of Economic Psychology, 57, 102-116.

Kasser, T. (2007). Dobre życie czy życie dobrami? Psychologia pozytywna i poczucie dobrostanu w kulturze konsumpcji. W: P.A. Linley, S. Joseph (red.) Psychologia pozytywna w praktyce ( ss. 42-58) Warszawa: PWN.

Nicolao, L.; Irwin, J., R.; Goodman, J., K. (2009) Happiness for Sale: Do Experiential or Material Purchases Lead to Greater Happiness? Journal of Consumer Research, 36, 188-198

Niesiobędzka, M. (2013). Dlaczego nie lubimy płacić podatków? Warszawa: Wydawnictwo SCHOLAR

Van Boven, L. (2005). Experientialism, Materialism, and the Pursuit of Happiness. Review of General Psychology , 9, (2), 132–142.

Zawadzka, A.M., Górnik-Durose, M. (red.) (2011). Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu – psychologiczne ścieżki współzależności. Gdańsk: GWP (wybrane rozdziały)

Zhou, X., Vohs, K.D., Baumeister, R.F. (2009). The Symbolic Power of Money. Psychological Science, 20, 700706.

Zakres tematów:

1. Obiekty rynkowych pożądań – po co i na co wydajemy swoje pieniądze i co z tego wynika. Życie w kulturze konsumpcji

2. Relacje człowieka ze światem rzeczy materialnych – do czego potrzebujemy rzeczy i pieniędzy (ekonomiczna i psychologiczna funkcjonalność zasobów materialnych)

3. Relacje człowieka ze światem rzeczy materialnych - dlaczego potrzebujemy rzeczy i pieniędzy (perspektywa ewolucyjna, intraindywidualna oraz kulturowo-społeczna

4. Materializm i jego konsekwencje – indywidualne i społeczne

5. Pieniądze jako szczególne zasoby materialne; ich znaczenie psychologiczne i problemy w posługiwaniu się nimi (wydawanie, oszczędzanie, inwestowanie, zaciąganie kredytów)

6. Kulturowe wyznaczniki zachowań konsumenckich – casus Boże Narodzenie

7. Godność i szczęście w konsumpcyjnym świecie – materialne wyznaczniki jakości życia

8. Patologie konsumpcji i posiadania

9. Jak z pożytkiem dla siebie uczestniczyć w rynkowej grze

10. Zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii ekonomicznej w praktyce psychologicznej

Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny, prezentacje multimedialne, analiza przypadków

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie wykładów punktowany będzie merytoryczny wkład poszczególnych osób w analizę prezentowanych zagadnień. Ponadto studenci będą mieli za zadanie przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat (uzgodniony z prowadzącą zajęcia). W trakcie końcowego egzaminu będą omawiać i „bronić” sformułowanych w pracy tez. Suma uzyskanych punktów będzie podstawą do wystawienia oceny końcowej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.