Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do finasów i rachunkowości 06-ZZL-S1-WFR
semestr letni 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wprowadzenie do finasów i rachunkowości 06-ZZL-S1-WFR
Zajęcia semestr letni 2018/2019 (2018/2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co drugi wtorek (nieparzyste), 8:30 - 12:30
sala 433
Bankowa 14 jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 33
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Rostyslav Slavyuk
Literatura:

1. Chodoń M., Zasiewska K. (2015). Podstawy rachunkowości – ujęcie praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa

2. Kamela-Sowińska A. (red.) (2015). Podstawy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań

3. Kuczyńska-Cesarz A. (2001). Zasady rachunkowości, Difin, Warszawa

4. Misińska D. (2000). Podstawy rachunkowości, PWN, Warszawa-Wrocław

5. Szczypa P. (red.) (2017). Podstawy rachunkowości. Od teorii do praktyki, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa

Zakres tematów:

1. Formy organizacyjne przedsiębiorstw, ich klasyfikacja

2. Formy organizacyjne kapitałów i funduszy, źródła ich pozyskiwania

3. Obce źródła finansowania przedsiębiorstw – kredyty, pożyczki, dotacje itp.

4. Zakres podmiotowy ustawy o rachunkowości

5. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, ich struktura

6. Ujmowanie operacji gospodarczych w księgach rachunkowych

7. Bilans, jego budowa i zasady sporządzania

8. Istota, budowa i zasady sporządzania rachunku zysków i strat

9. Ustalanie wyniku finansowego i podstawy opodatkowania

10. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

11. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

12. Formy opodatkowania i zasady rozliczeń podatkowych przedsiębiorcy

13. Obciążenia publicznoprawne przedsiębiorstwa

14. Uproszczone formy ewidencji księgowej przedsiębiorców

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: prezentacja wiedzy teoretycznej połączona z zastosowaniem praktycznym analiza regulacji prawnych, dyskusja i ocena skutków zastosowań

Metody i kryteria oceniania:

Ocena dokonywana jest przez prowadzącego na podstawie: udziału i obserwacji zaangażowania słuchacza na zajęciach kontaktowych (od 1 do 5 pkt.), egzaminu końcowego (maksymalnie 50 pkt.).

Suma punktów uzyskanych z wszystkich kategorii weryfikatorów przyporządkowana jest do skali ocen. Punkty z wszystkich kategorii są równoważne.

Punktacja: Ocena:

50 + 5,0 (bdb)

45-49 4,5 (db+)

40-44 4,0 (db)

35-39 3,5 (dst+)

30-34 3,0 (dst)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.