Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa 05-BM-S1-MOB17
semestr zimowy 2018/2019
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa 05-BM-S1-MOB17
Zajęcia semestr zimowy 2018/2019 (2018/2019Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:35 - 11:05
sala 239
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 77
Limit miejsc: 80
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Olga Szura-Olesińska
Literatura:

literatura obowiązkowa

1. Hubert S. (red.), Zbiór statutów i regulaminów organizacji międzynarodowych t. II, Warszawa 1973;

2. Kuźniak Brygida, Marcinko Marcin, Organizacje międzynarodowe, Warszawa 2008.

3. Latos-zek Ewa, Proczek Magdalena, Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Warszawa 2006.

4. Łoś-Nowak Teresa, Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota – mechanizmy działania - zasięg, Wrocław 2009.

5. Menkes Jerzy, Wasilkowski Andrzej, Organizacje międzynarodowe: wprowadzenie do systemu, Warszawa 2004.

6. Symonides Janusz (red.), Organizacja Narodów Zjednoczonych: bilans i perspektywy, Warszawa 2006.

literatura uzupełniająca

1. Barański M. (red.), Zarządzanie Organizacją Pozarządową w Unii Europejskiej. Wybrane problemy, Katowice 2009;

2. Gajewski Jacek, Szczepanik Krzysztof, Vademecum organizacji europejskich, Warszawa 2000.

3. Grudziński Paweł, KBWE/OBWE wobec problemów pokoju i bezpieczeństwa regionalnego, Warszawa 2002.

4. Kaczmarek Julian, NATO - Europa - Polska 2000, Wrocław 2000.

5. Kaczmarek Julian, Rada Europy, Wrocław 2002.

6. Legucka Agnieszka, Malak Kazimierz (red.), Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw, Warszawa 2008.

7. Malak Kazimierz, Szyjko Cezary Tomasz, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania Wspólnoty Niepodległych Państw, Warszawa 2009.

8. Parzymies Stanisław, Popiuk-Rysińska Irena (red.), Polska w organizacjach międzynarodowych, Warszawa 2002.

9. Piotrowski Bernard, Integracja Skandynawii: od Rady Nordyckiej do wspólnoty europejskiej, Poznań 2006.

10. Sierpowski Stanisław, Liga Narodów w latach 1919-1926, Wrocław 2005.

11. Zięba Andrzej, Organizacje międzynarodowe partii politycznych, Kraków 2005.

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne – omówienie podstawowej i uzupełniającej literatury przedmiotu.

2. Ewolucja sposobu rozumienia pojęć „bezpieczeństwo państwa” i „bezpieczeństwo międzynarodowe”. Typologia zagrożeń.

3. Organizacje międzynarodowe: geneza, istota i struktura.

4. Klasyfikacja i funkcje organizacji międzynarodowych.

5. Proces podejmowania uchwał, charakter prawny decyzji międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa.

6. Międzynarodowe organizacje bezpieczeństwa, instytucje bezpieczeństwa – formalne i nieformalne.

7. System bezpieczeństwa zbiorowego. ONZ – idea i istota mechanizmu funkcjonowania.

8. NATO – zmiany na płaszczyźnie strategicznej, organizacyjnej, struktury i zadań sił zbrojnych.

9. Regionalne organizacje bezpieczeństwa. UZE/UE.

10. OBWE. Proces instytucjonalizacji bezpieczeństwa, obszary aktywności.

11. Kontynentalne i subregionalne organizacje bezpieczeństwa w Afryce.

12. Kontynentalne i subregionalne organizacje bezpieczeństwa w świecie muzułmańskim.

13. Instytucjonalizacja współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku.

14. Rola organizacji transnarodowych w budowie systemu bezpieczeństwa.

15. Rola organizacji pozarządowych w budowie systemu bezpieczeństwa.

Metody dydaktyczne:

metody prowadzenia zajęć

Metoda podająca

Wykład problemowy: wykład z prezentacją multimedialną.

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 30

liczba godzin pracy własnej studenta 10

opis pracy własnej studenta

Praca własna studenta obejmuje przygotowanie do egzaminu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny

wymagania merytoryczne

- Student potrafi wykorzystać założenia różnych nurtów teoretyczno-metodologicznych w rozumieniu procesów i zjawisk społecznych.

- Ma wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania międzynarodowych organizacji bezpieczeństwa oraz dynamiki ich zmian.

- Posiada wiedzę o relacjach między międzynarodowymi organizacjami bezpieczeństwa i instytucjami politycznymi w skali krajowej i międzynarodowej.

- Zna podstawowe metody, typy i techniki negocjacji (statuty organizacji).

kryteria oceny

- trzy pytania opisowe:

- za odpowiedź na każde z pytań student może uzyskać od 0 do 2 pkt.

Maksymalna liczba punktów 6

- kryteria oceny:

6 pkt. – ocena bardzo dobra

5,5 pkt. – ocena dobra plus

4-5 pkt. – ocena dobra

3,5 pkt. – ocena dostateczna plus

3 pkt. – ocena dostateczna

2,5 pkt. i mniej – ocena niedostateczna

przebieg procesu weryfikacji

- egzamin zostanie przeprowadzony w formie pisemnej:

- egzamin zawiera trzy pytania opisowe, dlatego też nie ma wyznaczonej minimalnej objętości pracy:

- czas trwania: 60 minut, liczony od momentu podania wszystkich pytań.

- egzamin zostanie przeprowadzony w uzgodnionym ze studentami terminie w ramach harmonogramu zimowej sesji egzaminacyjnej

W uzasadnionych przypadkach prowadzący może przyjąć inną formę egzaminu. Wymagania merytoryczne oraz kryteria oceny zostaną wówczas podane po konsultacji między prowadzącym i studentami.

Uwagi:

5 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.