Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe 05-DK-S1-S212
semestr zimowy 2018/2019
seminarium, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe 05-DK-S1-S212
Zajęcia semestr zimowy 2018/2019 (2018/2019Z) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Dagmara Głuszek-Szafraniec
Literatura:

Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych (wyd. 3), Wyd. PAN Warszawa, 2001.

Budzeń H., Przygotowanie pracy magisterskiej: przewodnik metodyczny, wyd. 2 popr. i uzup., Wyd. Politechnika Radomska, Radom, 2000.

Burek J., Poradnik dyplomanta, Wyd. Politechnika Rzeszowska, Rzeszów, 2001.

Jura J., Roszczypała J., Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa, 2000.

Kolman R., Poradnik dla doktorantów i habilitantów, dodr. do wyd. 3, Wyd. Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Bydgoszcz, 2000.

Kolman R., Zdobywanie wiedzy: poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje), 2004 .

Krajewski M., Vademecum autora i wydawcy prac naukowych, wyd. 2 popr., uzup. i rozsz., Wyd. Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna Włocławek, 2001.

Maćkiewicz J., Jak pisać teksty naukowe?, Wyd. 2, Wyd. Uniwersytet Gdański 2001.

Młyniec W., Ufnalska S., Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, 2003.

Pioterek P., Zieleniecka B., Technika pisania prac dyplomowych, wyd. 2 zm. i uzup, Wyd. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Poznań 2000.

Zakres tematów:

1. Omówienie tematów podejmowanych w pracach licencjackich.

2. Omówienie kwestii redakcyjnych związanych z pisaniem pracy dyplomowej.

3. Omówienie metodologii wykorzystywanej przy pisaniu pracy dyplomowej.

4. Analizowanie najczęściej popełnianych błędów w pisaniu pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne:

1. Dyskusja moderowana

2. Burza mózgów

3. Metoda podająca (w przypadku omawiania problemów związanych z metodologią)

4. Korekta językowa tekstów pod względem stylistycznym, gramatycznym, redakcyjnym, ortograficznym i interpunkcyjnym

5. korzystanie z repozytoriów naukowych i czasopism naukowych oraz baz.

Metody i kryteria oceniania:

Aby otrzymać zaliczenie w pierwszym semestrze seminarium, należy przedstawić konspekt pracy, cel oraz hipotezy badawcze wraz z bibliografią. Konspekt powinien zostać zaakceptowany po poprawkach przez prowadzącego.

Aby otrzymać zaliczenie z drugiego semestru seminarium, należy przedstawić do korekty pierwszy rozdział pracy i po korekcie przesłać do ponownie prowadzącemu seminarium.

Aby otrzymać ocenę z zaliczenia końcowego seminarium, należy przedstawić całość pracy, nanieść poprawki zasugerowane przez koordynatora seminarium i przedstawić pracę ponownie do akceptacji.

Uwagi:

5 semestr dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne I stopnia (kontynuacja z 4 sem)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.