Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe (C) 05-SO-OZ-S1-SD(C)
semestr letni 2018/2019
seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe (C) 05-SO-OZ-S1-SD(C)
Zajęcia semestr letni 2018/2019 (2018/2019L) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 12:45 - 14:15
sala sala seminaryjna
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Agata Zygmunt
Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004.

Babbie E., Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008.

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

Gruszczyński L.A., Elementy metod i technik badań socjologicznych, Tychy 2002.

Gruszczyński L.A., Kwestionariusze w socjologii. Budowa narzędzi do badań surveyowych, Katowice 2003.

Mayntz R., Holm K., Hubner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa 1985.

Nowak S. (red), Metody badań socjologicznych. Wybór tekstów, Warszawa 1965.

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Warszawa 2007.

Silverman D., Prowadzenie badań jakościowych, Warszawa 2008.

Wojciechowski T., Jak pisać prace dyplomowe - licencjackie i magisterskie: poradnik, Warszawa 1998.

Wójcik K., Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Warszawa 2000.

Żółtowski B., Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, Bydgoszcz 1999.

pozycje lekturowe zgodne z tematem pracy.

Zakres tematów:

Zajęcia prowadzone w ramach seminarium dyplomowego mają na celu ma opracowanie wyników badań własnych przeprowadzonych na potrzeby pracy licencjackiej, ich opis i analizę oraz interpretację wyników. Student doskonali swoje umiejętności w zakresie analizy, opisu i interpretacji wyników badań oraz rozwija swoje umiejętności zawodowe.Na zajęciach dydaktycznych wykorzystywane będą bazy danych, jak również prowadzone będą analizy danych empirycznych.

Szczegółowy program zajęć obejmuje realizację następujących tematów:

1. Omówienie zasad organizacji badań terenowych.

2. Weryfikacja i opracowanie wyników badań własnych.

3. Przegląd wyników i dyskusja nad rezultatami przeprowadzonych analiz empirycznych. Omówienie zasada przygotowywania raportów z badań.

4. Omówienie zasad konstrukcji empirycznej części pracy dyplomowej

5. Opracowanie i prezentacja empirycznej części pracy. Sformułowanie wniosków z pracy

Metody dydaktyczne:

- uporządkowana i zorganizowana dyskusja merytoryczna z elementami wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych;

- prezentacje przygotowanych samodzielnie przez seminarzystów prac pisemnych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia seminarium są:

- obecność na zajęciach;

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (udział w dyskusji, realizacja kolejnych zadań związanych z przygotowaniem pracy, referowanie postępów w pracy);

- przygotowanie ostatecznej wersji pracy licencjackiej.

Na ocenę końcową seminarium składają się trzy elementy:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach – referowanie postępów pracy i udział w dyskusji;

- przygotowanie i zaprezentowania ostatecznej wersji pracy licencjackiej.

Praca pisemna jest ostateczną wersją pracy licencjackiej, która składa się z części teoretycznej, metodologicznej oraz empirycznej. Praca pisemna powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami stawianymi opracowaniom naukowym tak, by mogła zostać zaakceptowana przez promotora i skierowana do obrony.

Uwagi:

6 semestr socjologii,SOIZ, I stopień, stacjonarne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.