Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia dewiacji i kontroli społecznej 05-SP-S1-SDI
semestr letni 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Socjologia dewiacji i kontroli społecznej 05-SP-S1-SDI
Zajęcia semestr letni 2018/2019 (2018/2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
co druga środa (parzyste), 11:10 - 12:40
sala 234
Bankowa 11 jaki jest adres?
Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcie prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Krystyna Faliszek, Agata Zygmunt
Literatura:

Pospiszyl I. (2008). Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nowak A., Wysocka E.(2001). Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie: elementy patologii społecznej i kryminologii. Katowice: Śląsk.

Hołyst B. (2007). Socjologia kryminalistyczna. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Hołyst B. (2009), Kryminologia, Wydanie X, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Laszczak M (1999), Patologie w organizacji. Mechanizmy powstawania, zwalczanie, zapobieganie. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.

Kwaśniewski J., Społeczeństwo wobec dewiacji, Warszawa.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do problematyki dewiacji i kontroli społecznej

(pojęcie dewiacji społecznej, dewiacja pozytywna a dewiacja negatywna, pojęcie patologii społecznej, pojęcie i rodzaje kontroli społecznej, system sankcji)

2. Handel ludźmi

(regulacje prawne, formy handlu ludźmi, charakterystyka ofiar handlu ludźmi, warunki sprzyjające handlowi ludźmi, zasady działania sprawców, skutki dla ofiar, formy pomocy ofiarom handlu ludźmi)

3. Przestępczość nieletnich

(definicje przestępstwa i przestępczości, rodzaje przestępczości, podstawowe kategorie przestępstw, , teoria zróżnicowanych powiązań E. Sutherlanda, źródła przestępczości nieletnich (środowisko rodzinne, szkolne, rówieśnicze), zapobieganie przestępczości nieletnich)

4. Dzieci ulicy

(pojęcie dzieci ulicy, typologia dzieci ulicy, fazy przystosowania do życia na ulicy, umiejętności przystosowawcze dzieci ulicy)

5. Przemoc w rodzinie

(definicje przemocy, konflikt a przemoc, cykle przemocy w rodzinie (fazy przemocy), źródła przemocy, formy i przejawy przemocy (przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna; przemoc aktywna/bierna; przemoc chłodna/gorąca), skutki przemocy, strategie radzenia sobie z przemocą, mechanizmy psychologiczne związane z doznawaniem przemocy w związku)

6. Pedofilia. Kazirodztwo

(pojęcie pedofilii, typologie pedofilów, uwarunkowania pedofilii, objawy i skutki seksualnego wykorzystywania dziecka)

7. Mobbing

(definicje mobbingu, uwarunkowania mobbingu, przejawy mobbingu, czynniki zwiększające prawdopodobieństwo pojawienia się mobbingu, typy ofiar mobbingu, typy sprawców mobbingu, skutki mobbingu)

Metody dydaktyczne:

Dyskusja moderowana w oparciu o lekturę tekstów zaczerpniętych z podręczników, mająca na celu ukazanie szerokiego kontekstu omawianych problemów.

Projekcja filmów dokumentalnych stanowiących ilustrację omawianych problemów – dyskusja wokół treści poruszanych w materiale filmowym.

Na zajęciach dydaktycznych wykorzystywane będą bazy danych, jak również prowadzone będą analizy danych empirycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia ćwiczeń są:

- obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecności, każda następna nieobecność wymaga zaliczenia materiału podczas konsultacji),

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (znajomość treści lektur, udział w dyskusji, przygotowanie i wygłoszenie referatu/prezentacji),

- pozytywna ocena testu.

Na ocenę końcową ćwiczeń składają się dwa elementy:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach – w przypadku znaczącej aktywności istnieje możliwość podniesienia oceny końcowej o połowę stopnia;

- pozytywnie oceniona praca pisemna.

Uwagi:

4 semestr Praca Socjalna (erasmus) Sociology of Deviance and Social Control

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.