Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe (A) [05-SP-S1-SD(A)] semestr letni 2018/2019
seminarium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe (A) [05-SP-S1-SD(A)]
Zajęcia: semestr letni 2018/2019 [2018/2019L] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi wtorek (nieparzyste), 8:00 - 9:30
sala 231
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: 11
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Leśniak-Berek
Literatura:

- Chludziński M., Przybylski W., Jak skutecznie napisać projekt socjalny, Warszawa 2004

- Robertis C., Metodyka działania w pracy socjalnej, Katowice 1998

- Robertis C., Pascal H., Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami, Katowice 1999

- Dubois B., Miley K.K., Praca socjalna. Zawód, który dodaje sił, Tom 1, Katowice 1999

- Kantowicz E., Teoretyczny kontekst projektu socjalnego i próby jego zastosowań, w: Praca socjalna, 4/2000

- Kotlarska-Michalska A.(red.), Diagnozowanie i projektowanie w pracy socjalnej, Poznań 1999

- Krzyszkowski J., Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Łódź 1998

- Marynowicz - Hetka E., Piekarski J., Wokół problemów działania społecznego, Warszawa 1996

- Niesporek A., Projekt socjalny, [w:] Pawlas-Czyż S., Wódz K. (red.), Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych, Toruń 2007

- Ornacka K., Ewaluacja. Między naukami społecznymi i pracą socjalną, Kraków 2003

- Rutkowska A., Projekt socjalny w pomocy społecznej, Bydgoszcz 2011

- Szatur-Jaworska B., Diagnozowanie w polityce społecznej, Warszawa 2005

- Wolska-Prylińska D., Projekt socjalny w kształceniu i działaniu społecznym, Katowice 2010

- Wódz K., Praca socjalna w środowisku zamieszkania. Katowice 1998

- Wódz K., Praca socjalna w poszukiwaniu nowych podejść i modeli praktyki, [w:] Ku integracji rozwoju człowieka i społeczeństwa, Katowice - Opole, 2001

- Wódz K., Niesporek A., Projekt socjalny – metodyka projektowania, promocja organizacji i działań socjalnych, [w:] Pawlas-Czyż S., Leśniak-Berek E. (red.), W kręgu zagadnień profesjonalizacji zawodu pracownika socjalnego, WN Śląsk, Katowice 2010

- Wronowski G, Jak skutecznie napisać projekt socjalny, Verlag Dashofer, Warszawa, 2008

ORAZ

Literatura dotycząca zakresów problemowych poszczególnych tematów podejmowanych przez seminarzystów.

Zakres tematów:

- Istota i struktura projektu socjalnego

- Znaczenie diagnozy w projekcie socjalnym - identyfikacja problemów, potrzeb i zasobów grupy docelowej

- Wstępna diagnoza stanu - identyfikacja problemu (wybór obszaru tematycznego pracy)

- Narzędzia diagnozy

Metody dydaktyczne:

- dyskusja grupowa

- konsultacje indywidualne

- studia literaturowe

- praca w terenie (badania na rzecz diagnozy, nawiązanie współpracy z partnerami)

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

- wstępna diagnoza stanu

- opracowanie narzędzi do badań pogłębionych

- konspekt pracy

- dobór źródeł

Kryteria:

- rzetelność wykonania narzędzi

- logiczna struktura i kompletność proponowanych w części teoretycznej treści

- trafność doboru źródeł

Uwagi:

4 semestr PRACA SOCJALNA (stacjonarne 1 stopnia)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)