Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura najnowsza [02-FP-S2-LN] semestr zimowy 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 7

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Literatura najnowsza [02-FP-S2-LN]
Zajęcia: semestr zimowy 2018/2019 [2018/2019Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 7 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:45 - 11:15
sala 304
Plac Sejmu Śląskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: 15
Prowadzący: Monika Glosowitz
Literatura:

1. Rok 1989 – cezura czy przełom? Periodyzacja życia literackiego po 1989 (cezury 1996 i 2002 roku)

materiały: M. Janion: Zmierzch paradygmatu. W: tejże: „Czy będziesz wiedział, co przeżyłeś”. Warszawa 1996, s. 5-23; J. Sławiński: Zanik centrali. „Kresy” 1994, nr 2 (18) (przedruk w: tegoż: Prace wybrane. T. 5: Przypadki poezji. Kraków 2001, s. 335-339).

opracowania: M. Pietrzak: Przełom czy ciągłość: 1989. W zbiorze: Literatura polska 1990-2000. Pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych. Kraków 2002, t. 1, s. 11-28; A. Bagłajewski: Od „zaniku centrali” do „centrali”. W zbiorze: Kanon i obrzeża. Red. I. Iwasiów, T. Czerska. Kraków 2005, s. 97–122 (przedruk w: tegoż: Mapy dwudziestolecia 1989–2009. Linie ciągłości. Lublin 2012, s. 25–55.

2. Problem literatury kobiecej. „Absolutna amnezja" (1995) Izabeli Filipiak

materiały: I. Filipiak: Literatura monstrualna. „Biuletyn OŚki” 1999, nr 1 (4) [wersja pdf: www.oska.org.pl/biuletyn/3/39.pdf]

opracowania: A. Lubańska: Być kobietą — być ofiarą?... O prozie kobiecej po 1989 roku. W zbiorze: Znaki współczesności. Szkice o prozie i poezji. Pod red. K. Maklesa i A. Nęckiej. Katowice 2010, s. 35–53; A. Mrozik: Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza w Polsce po 1989 roku. Warszawa 2012, s. 40–49.

3. Ekspresja kobiecości w twórczości Justyny Bargielskiej

materiały: A. Horubała: Nasze śmierci codzienne. W: tegoż: Żeby Polska była sexy i inne szkice polemiczne. Warszawa 2011; K. Dunin: Graviditas obsoleta. http://www.krytykapolityczna.pl/Dunin/Graviditasobsoleta/menuid-68.html

opracowanie: M. Koronkiewicz: Bargielska bez wymówek. „Śląskie Studia Polonistyczne” 2014, nr 1–2, s. 207–215; A. Lipszyc: Peep show. Lamentacje Justyny Bargielskiej. „Teksty Drugie” 2013, nr 6.

4. Krytyczne funkcje literatury najnowszej (na przykładzie twórczości D. Masłowskiej)

materiały: J. Pilch: Monolog Silnego. „Polityka” 2002, nr 37; S. Sierakowski: Połknąć język i puścić pawia. „Polityka” 2005, nr 23 (lub w zbiorze: Polityka literatury. Warszawa 2009, s. 53–60).

opracowanie: P. Czapliński: Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje. Warszawa 2009, s. 266–275.

5. Problem „literatury zaangażowanej”. „Zwrot polityczny” (wg I. Stokfiszewskiego)

materiały: D. Nowacki: Złość nieprzedstawiona. „Gazeta Wyborcza” z dn. 20 października 2003 (nr 245); I. Stokfiszewski: Zwrot polityczny. Warszawa 2009 [fragmenty, np. s. 5-11, 25-35].

opracowania: A. Nęcka: „Zaangażowanie” – reaktywacja. „FA-art” 2007, nr 1-2, s. 34-41 [inna wersja w: tejże: Starsze, nowsze, najnowsze. Szkice o prozie polskiej XX i XXI wieku. Katowice 2010, s. 132-154]; D. Kozicka: Co to znaczy dzisiaj być polskim krytykiem? „Wielogłos” 2011, nr 1, s. 47-57.

6. Mitologizacje męskości w prozie Szczepana Twardocha (na przykładzie Dracha)

materiały: W. Rusinek: Genezis z Dracha. „Twórczość” 2015, nr 5, s. 109–112; K. Uniłow-ski: Kaj som te chopy? O nowej powieści Szczepana Twardocha. „FA-art” 2014, nr 4, s. 146–155.

opracowanie: D. Nowacki: Narodziny gwiazdy (Szczepan Twardoch). W: tegoż: Ukosem. Szkice o prozie. Katowice 2013, s. 11–35.

7. Odmiany współczesnego reportażu (np. M. Szczygieł, W. Tochman, A. Domosławski, L. Ostałowska)

materiały: Kapuściński bez znieczulenia. Każdy czytał inną książkę [rozmowa wokół ksiązki A. Domosławskiego] „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 73, s. 18–19; A. Stasiuk: A jeśliby nawet to wszystko zmyślił… „Gazeta Wyborcza” 2010, nr 51, s. 13

opracowania: Z. Ziątek: Reportaż jako literatura. W zbiorze: Obraz literatury polskiej w komunikacji społecznej po roku ’89. Pod red. A. Wernera i T. Żukowskiego. Warszawa 2013, s. 421–458; B. Darska: Pamięć codzienności, codzienność pamiętana. Szkice o reportażu polskim XXI wieku. Gdańsk 2014, s. 9–30.

8. Krytyka literacka po 1989 roku

materiały: D. Nowacki, K. Uniłowski: Do czytelnika. W antologii: Była sobie krytyka… Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. Katowice 2003, s. 7-42.

opracowania: M. Urbanowski: Uwagi o krytyce literackiej lat 90. W zbiorze: Literatura pol-ska 1990–2000. Pod red. T. Cieślaka i K. Pietrych. Kraków 2002, t. 2, s. 30-46; D. Kozicka: Krytyk przeciwko uniwersytetowi. O antyakademickich strategiach krytyki po 1989 ro-ku. W zbiorze: 20 lat literatury polskiej 1989-2009. Idee, ideologie, metodologie. Pod red. A. Galant i I. Iwasiów. Szczecin 2008, s. 13–32 (przedruk w: tejże: Krytyczne (nie)po-rządki. Studia o współczesnej krytyce literackiej w Polsce. Kraków 2012, s. 172–197).

9. Poezja Julii Fiedorczuk

10. Poezja Roberta Rybickiego

Zakres tematów:

1. Rok 1989 – cezura czy przełom? Periodyzacja życia literackiego po 1989

2. Problem literatury kobiecej. „Absolutna amnezja" (1995) Izabeli Filipiak

3. Ekspresja kobiecości w twórczości Justyny Bargielskiej

4. Krytyczne funkcje literatury najnowszej (na przykładzie twórczości D. Masłowskiej)

5. Problem „literatury zaangażowanej”. „Zwrot polityczny” (wg I. Stokfiszewskiego)

6. Mitologizacje męskości w prozie Szczepana Twardocha (na przykładzie Dracha)

7. Odmiany współczesnego reportażu (W. Tochman)

8. Krytyka literacka po 1989 roku

9. Poezja Julii Fiedorczuk

10. Poezja Roberta Rybickiego

Metody dydaktyczne:

Analiza i interpretacja tekstu literackiego w kontekście przemian polityczno-społecznych oraz szerokim kontekście kultury literackiej w Polsce.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena: 80% – aktywność na zajęciach polegająca na lekturze zadanych tekstów i dyskusji w trakcie zajęć; 20% – zadanie podsumowujące semestr – relacja/recenzja z wybranego wydarzenia kulturalnego.

Uwagi:

1 sem. fil. pol. II stopnia, grupa dziekańska G3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)