Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego [05-BM-S1-TBM14] semestr letni 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Teoria bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego [05-BM-S1-TBM14]
Zajęcia: semestr letni 2018/2019 [2018/2019L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 11:10 - 12:40
sala 143
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Agnieszka Miarka
Literatura:

Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa 2012.

• Huntington S., Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa 2009

• Huntington S., Zderzenie cywilizacji, Warszawa 2007.

• Kuźniar R., Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

• Morgenthau J. H., Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, Warszawa 2010.

• Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2014.

• Nye S. J., Soft power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa 2007.

• Sułek M., Symonides J. (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa 2009

• Symonides J. (red.), Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010.

• Williams D.P (red.), Studia bezpieczeństwa, Kraków 2012.

• Zięba R., Bieleń S., Zając J., Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2015.

Uzupełniająca

• Stańczyk J., Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Warszawa 1996.

• Waltz N. K., Struktura teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa 2010.

• Żukrowska K., Grącik-Zajączkowska M. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe: teoria i praktyka, Warszawa 2008.

Zakres tematów:

• Zajęcia organizacyjne.

• Pierwotne i współczesne rozumienie bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo w teorii realistycznej.

• Bezpieczeństwo w teorii liberalnej.

• Bezpieczeństwo w świetle Trzeciej fali demokratyzacji Samuela Huntingtona.

• Cywilizacyjne i kulturowe podejście do bezpieczeństwa: teoria Zderzenia cywilizacji Samuela Huntingtona.

• Polityczne, militarne, ekonomiczne, ekologiczne i społeczne zagrożenia dla bezpieczeństwa.

• Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu,

- regularne zapoznanie się z tematyką poruszaną na ćwiczeniach,

- przygotowanie wystąpień ustnych,

- przygotowanie do sprawdzianów wiedzy (przeprowadzanych fakultatywnie),

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.

Ocena końcowa jest wynikiem oceny aktywności na zajęciach w całym semestrze, przygotowania do ćwiczeń, systematycznego

udziału w zajęciach (możliwa 1 nieobecność w trakcie semestru; nieobecności ponad podany limit muszą zostać zaliczone w

ramach indywidualnych konsultacji w formie ustnej). Ponadto, niezbędnym warunkiem do otrzymania zaliczenia ćwiczeń jest

uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego, obejmującego treści zajęć.

Kolokwium zaliczeniowe - test złożony z 12 pytań otwartych krótkiej odpowiedzi, obejmujących treści jednostek kontaktowych.

Uwagi:

2 semestr bezpieczeństwo narodowe i miedzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)