Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konflikty zbrojne i spory międzynarodowe w okresie pozimnowojennym [05-BM-S1-KZSM16] semestr letni 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Konflikty zbrojne i spory międzynarodowe w okresie pozimnowojennym [05-BM-S1-KZSM16]
Zajęcia: semestr letni 2018/2019 [2018/2019L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 11:10 - 12:40
sala 238
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 32
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Marzena Mruk
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Gemechu G. K. (red.) Współczesne konflikty międzynarodowe i etniczne, Olsztyn 2009;

2. Kukułka J., Historia stosunków międzynarodowych 1945-2000, Warszawa 2000;

3. Łoś R. (red.), Konflikty i spory międzynarodowe. T. 1, Łódź 2009;

4. Łoś R., Reginia-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2014;

5. Madej M. (red.), Wojny Zachodu : interwencje zbrojne państw zachodnich po zimnej wojnie, Warszawa 2017;

6. Malendowski W. (red.), Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty Prawne i Polityczne, Wrocław 2000;

7. Malendowski W. (red.), Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003;

8. Ostaszewski P. (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji: 1869-2006: praca zbiorowa, Warszawa 2006;

9. Odziemkowski J., Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, Warszawa 2011;

10. Roczniki Strategiczne (od 1995/96).

Literatura uzupełniająca:

1. Bartnicki A., Zarys Dziejów Afryki i Azji 1869-2000. Historia konfliktów, Warszawa 2000;

2. Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2005;

3. Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Rocznik Integracji Europejskiej”;

4. Pietraś M., Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin 2006;

5. Symonides J., Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, Warszawa 2010;

6. Zięba R. (red.),. Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008;

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne;

2. Wojna w Afganistanie;

3. Wojna iracko-irańska; II wojna w Zatoce Perskiej ;

4. III wojna w Zatoce Perskiej;

5. Wojna domowa w Jemenie;

6. Kryzysy w Radzie Współpracy Zatoki Perskiej: Rewolucja Perłowa w Bahrajnie; katarski kryzys dyplomatyczny;

7. Kolokwium;

8. Kwestie sporne w relacjach indyjsko-pakistańskich;

9. Wojna serbsko-chorwacka i serbsko-słoweńska; wojna w Bośni i Hercegowinie;

10. Interwencja NATO w Kosowie;

11. Inne kwestie sporne w Europie: problem Cypru Północnego; problem Irlandii Północnej;

12. Inne kwestie sporne w Europie: problem Katalonii; problem Kraju Basków;

13. Wojna w Somalii; piractwo morskie w Rogu Afryki;

14. Konflikty kaukaskie: dwie wojny w Czeczeni; wojna rosyjsko-gruzińska;

15. Kolokwium.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych,

- prezentacje multimedialne przygotowywane przez studentów,

- rozwiązywanie kazusów.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z ćwiczeń jest wypadkową następujących elementów:

1. oceny ze sprawdzianu wiedzy przeprowadzonego w połowie oraz na końcu semestru,

3. aktywności studenta w trakcie prowadzonych zajęć,

4. obecności studenta na zajęciach.

Ad. 1 W ramach pisemnych sprawdzianów wiedzy akcent zostanie położony na wiedzę z zakresu konfliktów zbrojnych w okresie pozimnowojennym.

Maksymalna ilość punktów w ramach sprawdzianu: 20. 5 pytań otwartych – maksymalnie 4 punkty za pytanie.

Kryteria oceny:

Bardzo dobry – 19-20

Dobry – 15-18

Dostateczny – 11-14

Niedostateczny – 10 i mniej punktów.

Kolokwium przeprowadzane w formie pisemnej. Zawiera 5 pytań. Czas trwania kolokwium: 60 minut. Czas kolokwium liczony jest od momentu podania wszystkich pytań. Sprawdzian przeprowadzany jest w połowie i na końcu semestru.

Ad. 2

W ramach dyskusji moderowanej nacisk zostanie położony na wykształcenie u studenta wskazanych w opisie modułu umiejętności oraz kompetencji społecznych.

Aktywność:

• 7 zajęć – ocena bardzo dobra

• 6 – dobra plus

• 5 – dobra

• 3-4 – dostateczna plus

• 2 – dostateczna

• 0-1 – niedostateczna

Ad. 3 W trakcie trwania semestru student ma prawo do dwóch nieobecności na zajęciach bez podania przyczyny swojej nieobecności. Każdą kolejną nieobecność student jest zobowiązany do zdania w ramach konsultacji u prowadzącego zajęcia.

Uwagi:

4 semestr bezpieczenstwo narodowe i międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)