Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw 05-BM-S1-SBNM14
semestr letni 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Strategie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego mocarstw 05-BM-S1-SBNM14
Zajęcia semestr letni 2018/2019 (2018/2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy piątek, 12:45 - 14:15
sala 239
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 29
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Agnieszka Miarka
Literatura:

literatura obowiązkowa

 Bryc A., Izrael 2020: skazany na potęgę?, Warszawa 2014.

 Bryc A., Rosja w XXI wieku: gracz światowy czy koniec gry?,

Warszawa 2009.

 Cabestan J-P., Polityka zagraniczna Chin: między integralnością

a dążeniem do mocarstwowości, Warszawa 2013.

 Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, „Rocznik Integracji Europejskiej”, "Studia Politicae Universitatis Silesiensis", „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, „Przegląd Strategiczny”, „Zeszyty Naukowe AON”.

 Cziomer E., Polityka Zagraniczna Niemiec w dobie nowych wyzwań globalizacji, bezpieczeństwa międzynarodowego oraz integracji europejskiej po 2005 roku, Warszawa 2010.

 Doktryna Obrony Federacji Rosyjskiej (tłumaczenie Biura Bezpieczeństwa Narodowego).

 Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

 Gawrycki F. M. (red.), Brazylia jako mocarstwo wschodzące,

Warszawa 2013.

 Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011.

 Kuszewska A., Indie i Pakistan w stosunkach międzynarodowych. Konflikty, strategie, bezpieczeństwo, Warszawa 2013.

 Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

 Lakomy M., Główne cele i kierunki polityki zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Katowice 2012.

 Marszałek-Kawa J. (red.), Azjatyckie strategie bezpieczeństwa, Toruń 2013.

 Marszałek-Kawa J. (red.), Azjatyckie strategie bezpieczeństwa u progu XXI wieku, Toruń, 2014.

 Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

 Skulski P., Skulska B. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wrocław 2010.

 Waśko-Owsiejczuk E., Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009, Avalon 2014.

 Zając J. (red.), Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, Toruń 2005.

 Zdulski K., Czulda R., Bania R. (red.), Wyzwania dla bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i Północnej Afryce, Łódź 2015.

literatura uzupełniająca

 Bagan-Włodkowska A., Legucka A., Bryc A. (red.), Bezpieczeństwo obszaru poradzieckiego : księga poświęcona pamięci profesora Kazimierza Malaka, Warszawa 2011.

 Fiedler R., Iran a reżim nieproliferacji broni jądrowej : dylematy i wyzwania, Poznań 2013.

 Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

 Levitt M., Hamas : polityka, dobroczynność i terroryzm w służbie dżihadu, Kraków 2008.

 Lipold P., Zagrożenie terroryzmem nuklearnym w polityce zagranicznej Iranu i Korei Północnej. Studium przypadków, Warszawa 2012.

 Marszałek-Kawa J. (red.), Bezpieczeństwo współczesnej Azji, Toruń 2015.

 Marszałek-Kawa J. (red.), Meandry japońskiej polityki, Toruń 2008.

 Marszałek-Kawa J. (red.), Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku : azjatycka perspektywa, Toruń 2011.

 Ożarowski R., Hezbollah w stosunkach międzynarodowych na Bliskim Wschodzie, Gdańsk 2011.

 Raś M., Bieleń S. (red.), Polityka zagraniczna Rosji, Warszawa 2008.

 Skonieczka K., Marszałek-Kawa J. (red.), Współczesna Japonia – dylematy i wyzwania, Toruń 2014.

 Wardęga J. (red.), Współczesne Chiny w kontekście stosunków międzynarodowych, Kraków 2013.

 Wawrzusiszyn A., Bezpieczeństwo, strategia, system : teoria i praktyka w zarysie, Warszawa 2015.

Zakres tematów:

Zajęcia wprowadzające - teoria mocarstwowości oraz zajęcia organizacyjne.

Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Stanów Zjednoczonych.

Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Rosji

Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Iranu

Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Izraela

Zagadnienie możliwości powstania hegemona na Bliskim Wschodzie.

Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Chin

Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Japonii

Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Francji

Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Niemiec

Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Wielkiej Brytanii

Strategia bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego Brazylii.

Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 30

liczba godzin pracy własnej studenta 60

opis pracy własnej studenta

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu i materiałami źródłowymi,

- regularne zapoznanie się z tematyką poruszaną na ćwiczeniach,

- przygotowanie wystąpień ustnych,

- przygotowanie do sprawdzianów wiedzy,

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z zaliczenia jest wypadkową następujących elementów:

Kolokwium zaliczeniowe

Dyskusja moderowana

Pisemne sprawdziany wiedzy (przeprowadzane fakultatywnie)

Uwagi:

4 semestr bezpieczenstwo narodowe i międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.