Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najnowsza historia polityczna [05-PO-S1-NHP17] semestr zimowy 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Najnowsza historia polityczna [05-PO-S1-NHP17]
Zajęcia: semestr zimowy 2018/2019 [2018/2019Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi poniedziałek (nieparzyste), 9:35 - 11:05
sala 148
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Tomasz Okraska
Literatura:

1. M. Bankowicz (red.): Historia polityczna świata XX wieku. Cz. I 1901-1945. Cz. II 1945-2001. Kra-ków 2004.

2. A. Bartnicki (red.): Zarys dziejów Afryki i Azji. Historia konfliktów 1869-2000. Warszawa 2000.

3. Ch. Bartlett: Konflikt globalny. Międzynarodowa rywalizacja wielkich mocarstw w latach

1880-1990. Wrocław 1997.

4. P. Calvocoressi: Polityka międzynarodowa 1945-2000. Warszawa 2002.

5. A. Czubiński: Historia powszechna XX wieku. Poznań 2003.

6. A. Czubiński, W. Olszewski: Historia powszechna 1939-1997. Poznań 1998.

7. J.L. Gaddis, Zimna wojna. Historia podzielonego świata, Warszawa 2007.

8. E. Hobsbawm: Wiek skrajności. Spojrzenie na krótkie dwudzieste stulecie. Warszawa 1999.

9. T. Judt, Powojnie. Historia Europy od roku 1945. Poznań 2008.

10. J. Kukułka: Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000. Warszawa 2001.

11. S. Parzymies: Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-1999. Warszawa 1999 i nast.

Zakres tematów:

1. Oblicza najnowszej historii Chin

2. Indie i Pakistan po 1947 roku

3. Japonia w dobie reform i odbudowy

4. Bliski Wschód po 1945 roku

5. Przebudzenie Afryki. Dekolonizacja i konflikty na kontynencie

6. Historia społeczeństwa i kultury po 1945 roku

7. Kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu,

- zapoznanie się i zdanie lektur obowiązkowych,

- przygotowywanie wystąpień ustnych,

- przygotowania do sprawdzianów i kolokwium zaliczeniowego

Ocena z zaliczenia jest wypadkową następujących elementów:

Kolokwium zaliczeniowe

Dyskusja moderowana

Zaliczenie lektur

Uwagi:

1 semestr politologii stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)