Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowe stosunki polityczne w Europie Zachodniej i Południowej po zimnej wojnie [05-PO-WS-S1-MSPE12] semestr zimowy 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Międzynarodowe stosunki polityczne w Europie Zachodniej i Południowej po zimnej wojnie [05-PO-WS-S1-MSPE12]
Zajęcia: semestr zimowy 2018/2019 [2018/2019Z] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy piątek, 8:00 - 9:30
sala 207
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Justyna Łapaj-Kucharska
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

1. Borkowski P.J., Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, Warszawa 2005.

2. Dziewulski R., Cecot M., Najważniejsze konsekwencje członkostwa Turcji w UE, https://polskawue.gov.pl/files/pdf/turc.pdf

3. Dębski S., Szymański A., Debata na temat członkostwa Turcji w UE, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Biuro Analiz, Biuletyn nr 1 (246) , 7.01.2005.

4. Haliżak E., Kuźniar R. (red.), Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa 2006.

5. Kiwerska J., Świat w latach 1989-2009. Wydarzenia – konflikty –procesy, Poznań 2009.

6. Kuczyński M., Bałkańska Pożoga, Wojny i Konflikty na Bałkanach w latach 1981 – 1999, Warszawa 1999.

7. Kujawa K., Problemy na drodze Turcji do członkostwa w UE czy rezygnacja z unijnych aspiracji, [w:] Sprawy Międzynarodowe, 4/2011.

8. Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

9. Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.

10. Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011.

11. Machnikowski R. M., Muzułmanie w Europie Zachodniej między integracją a radykalizacją, Warszawa 2010.

12. Parzymies A., Muzułmanie w Europie, Warszawa 2010.

13. Parzymies S., Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004, Warszawa 2004.

14. Parzymies S., Unia Europejska od Maastricht do Lizbony. Polityczne aspekty aktywności, Warszawa 2012.

15. Pietraś M., Olchowski J. (red.), NATO w pozimnowojenym środowisku (nie) bezpieczeństwa, Lublin 2011.

16. Podolak M. (red.), Wprowadzenie do studiów wschodnioeuropejskich Tom 1. Bałkany – przeszłość, teraźniejszość – przyszłość., Lublin 2013.

17. Przyborowska-Klimczak A., Skrzydło-Tefelska E., Dokumenty europejskie, Lublin, 1999.

18. Stolarczyk M., Podział i zjednoczenie Niemiec jako elementy ładów europejskich pod drugiej wojnie światowej, Katowice 1995.

19. Stolarczyk M., Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989-2009, Katowice 2010.

20. Szkudlarek M., Przegląd Strategiczny, 2012, nr1.

21. Szymański A., Niemcy wobec rozszerzenia UE o Turcję, PISM, https://www.pism.pl/files/?id_plik=3017

22. Zając J., Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, Warszawa 2005.

23. Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1999.

24. Zięba R., Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

1. Calvocoressi P., Polityka międzynarodowa po 1945, Warszawa 2000.

2. Gibas-Krzak D., Serbsko – albański konflikt o Kosowo w XX wieku, uwarunkowania – przebieg – konsekwencje, Toruń, 2009.

3. Halamski A., Kazana M, Współpraca polityczna i wojskowa w ramach Trójkąta Weimarskiego, Warszawa 1997.

4. Kukułka J., Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945 – 2000, Warszawa 2000.

5. Malendowski W., Zbrojne konflikty i spory międzynarodowe u progu XXI wieku, Wrocław 2003.

6. Pietraś M. (red. nauk.), Międzynarodowe Stosunki Polityczne, Lublin 2007.

7. Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR,

8. Sprawy Międzynarodowe, Wyd. UW,

9. Zięba R, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Warszawa 1999,

10. Zięba R., Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Warszawa 2008,

11. Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje – struktury - funkcjonowanie, Warszawa 1999

Zakres tematów:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE, Wspólna Polityka Obronna

3. Europejska Polityka Sąsiedztwa, Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, działania UE na rzecz rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego, Unia na Rzecz Regionu Morza Śródziemnego

4. Droga Turcji do UE - debata

5. Polityka wewnętrzna i zagraniczna Hiszpanii

6. Polityka wewnętrzna i zagraniczna Włoch

7. Polityka wewnętrzna i zagraniczna Portugalii

8. Konflikty na Bałkanach

9. Droga państw bałkańskich do UE cz. I - gra symulacyjna

10. Droga państw bałkańskich do UE cz. II - gra symulacyjna

11. Integracja w ramach ugrupowań i organizacji regionalnych (Trójkąt Weimarski, Grupa Wyszehradzka, OBWE) cz. I

12. Integracja w ramach ugrupowań i organizacji regionalnych (ISE, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Rada Bałtycka, Rada Nordycka, Organizacja Współpracy Gospodarczej Państw Morza Czarnego cz. II

13. Debata: Problemy bezpieczeństwa UE, debata oksfordzka nt. problemu integracji i integralności UE – najważniejsze współczesne wyzwania, zagrożenia.

14. Kolokwium zaliczeniowe

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Kolokwium zaliczeniowe przeprowadzane w formie pisemnej. Zawiera kilkadziesiąt pytań złożonych (opisowych i krótkiej odpowiedzi).

Czas trwania kolokwium: 90 minut. Czas kolokwium liczony jest od momentu podania wszystkich pytań.

Kolokwium odbywa się dwukrotnie w trakcie semestru.

2. Obecność i aktywność na zajęciach.

Uwagi:

3 semestr politologii spec. współczesne stosunki międzynarodowe stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)