Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium specjalizacyjne2 "Aksjologia pracy socjalnej" [05-SP-S2-MIN-AKPS] semestr letni 2018/2019
seminarium, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium specjalizacyjne2 "Aksjologia pracy socjalnej" [05-SP-S2-MIN-AKPS]
Zajęcia: semestr letni 2018/2019 [2018/2019L] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co drugi czwartek (nieparzyste), 15:55 - 17:25
sala 233
Wydział Nauk Społecznych oraz Wydział Humanistyczny (Katowice, ul. Bankowa 11) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 5
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Witold Mandrysz
Literatura:

• Rybczyńska D. A., Olszak-Krzyżanowska B.: Aksjologia pracy socjalnej, Warszawa 1995;

• Olech A, Etos zawodowy pracowników socjal-nych. Wartości, normy, dylematy etyczne. Kato-wice 2006;

• Hołówka J.: Etyka w działaniu. Warszawa 2001;

• Kaczyńska W.: O etyce służb społecznych. War-szawa 1998;

• Andrzejczuk A.: Zagadnienia etyki zawodowej. Warszawa 1998;

• Trawkowska D. Portret współczesnego pracowni-ka socjalnego. Studium Socjologiczne. Katowice 2006;

• Frysztacki K.: Wartości i normy społeczne – wo-kół uwarunkowań i czynników pracy socjalnej. Kraków 2002;

• DuBois B. Krogsrud-Miley K.: Praca Socjalne. Zawód który dodaje sił. Warszawa 1996;

Zakres tematów:

• podstawowe zagadnienia dotyczące: etyki, aksjologii jako nauki o wartościach, moralności, etyki opisowej i normatywnej;

• pojęcie etyki zawodowej i jej specyfiki w ujęciu pracy socjalnej;

• normatywny wymiar instytucji pomocy społecznej;

• dylematy etyczne w pracy socjalnej;

• standardy postępowania i kodeksy etyczne;

• wartości klienta a wartości pracownika socjalnego;

• etyka a profesjonalizm;

• Kodeks Etyczny Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych – dylematy i dyskusje;

• wzory postępowania w sytuacji dylematu etycznego w pracy socjalnej.

Metody dydaktyczne:

Wymiar: 15 godz. wykładów

Liczba godzin tygodniowo: 2 godz. x 7,5 tygodnia w semestrze

Metody realizacji ćwiczeń obejmują:

• wykład

• prezentacje multimedialne

• prezentacje materiału filmowego

Konsultacje: 2 godz. x 15 tygodni

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą do zaliczenia przedmiotu są:

Grupowe opracowanie i prezentacja argumentów w zespo-łowej debacie na wskazany temat – podstawą oceny jest zarówno trafność użytych argumentów, umiejętność sku-tecznego ich zaprezentowania jak i adekwatność do prezen-towanych na wykładach i obecnych w literaturze przedmio-tu treści z zakresu normatywnych podstaw pracy socjalnej, wartości, jak i dylematów w pracy socjalnej.

Uwagi:

2 semestr PRACA SOCJALNA (stacjonarne 2 stopnia)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)