Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Działalność pożytku publicznego i wolontariat 05-SP-KOL-N1-DPPW
semestr letni 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Działalność pożytku publicznego i wolontariat 05-SP-KOL-N1-DPPW
Zajęcia semestr letni 2018/2019 (2018/2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 8:00 - 9:30
sala 234
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Witold Mandrysz
Literatura:

M. Golinowska, D. Głogosz [red.] Pozarządowe instytucje społeczne. Między państwem a społeczeństwem, Warszawa 1999

G. Skąpska [red.] Opiekuńczość czy solidarność? Obywatelskie formy współpracy z władzami lokalnymi oraz pomocy społecznej, Kraków 1998

Kaźmierczak T. Herlik K. Społeczność lokalna w działaniu. Warszawa 2008;

Fałkowski M. Grosse T. G. Napionek O. Dialog społeczny i obywatelski w Polsce 2002-2005. Warszawa 2006;

R. D. Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Warszawa 1995

A. DeTocqueville, O demokracji w Ameryce, Kraków-Warszawa 1996

Ani książę, ani kupiec: obywatel. Idea społeczeństwa obywatelskiego w myśli współczesnej, Kraków-Warszawa 1997

Błaszczyk M. Sroka J. Sieci czy struktury? Dialog społeczny na poziomie regionalnym. Warszawa 2006;

Gliński P. Style działania organizacji pozarządowych w Polsce. Grupy interesu czy pożytku publicznego? Warszawa 2006;

Pietrzyk-Reeves D. Idea społeczeństwa obywatelskiego. Współczesna debata i jej źródła. Wrocław 2004;

M. Granata, Organizacje pozarządowe w Polsce, Warszawa 2000

C. DeRobertis, H. Pascal, Postępowanie metodyczne w pracy socjalnej z grupami i ze społecznościami, Katowice 1999

K. Wódz, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice 1998;

H. Januszek [red.] Kapitał społeczny we wspólnotach, Poznań 2005;

A. Niesporek, Siła i słabość społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, [w:] K. Wódz [red.] Negocjowana demokracja, czyli europejskie governance po polsku, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2007;

C. Trutkowski, S. Mandes, Kapitał społeczny w małych miastach, Warszawa 2005

Hausner J. Marody M. Rutkowski J. Wilkin J. Wojtyna A. Zirk-Sadowski M. Polski Talk Show: Dialog społeczny a integracja europejska. Kraków 2001;

Rymsza M. [Red] Trzeci sektor. Kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego. Nr 1-9 Warszawa 2004-2007;

Zakres tematów:

rozumienie trzeciego sektora i jego relacje z sektorem publicznym;

• rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu lokalnej i regionalnej polityki społeczno-gospodarczej;

• wpływ zasad i standardów polityki Unii Europejskiej na rozwoju trzeciego sektora i „profesjonalizację” jego podmiotów.

• pojecie dialogu społecznego

• partnerstwo społeczne i dialog jako formy aktywizacji kapitału społecznego;

• pojęcie sieci społecznych i miejsca jakie zajmują w nich organizacje pozarządowe (na poziomie lokalnym i regionalnym)

• wpływ zasad i standardów polityki Unii Europejskiej na rozwoju koncepcji i praktycznego stosowania idei dialogu i partnerstwa na poziomie lokalnym i regionalnym w Polsce

• dialog społeczny a rozwój społeczno-gospodarczy na poziomie lokalnym i regionalnym

• pojęcie networkingu i jego znaczenie dla funkcjonowania IIIgo Sektora

Metody dydaktyczne:

konwersatorium

praca warsztatowa

Metody i kryteria oceniania:

Analiza prac zaliczeniowych/podstaw zaliczenia przedmiotu w KPSS w Czeladzi i zgodności zakresu treści tematycznych z wytycznymi z sylabusa realizowanego w Instytucie Socjologii UŚ

Uwagi:

6 semestr PRACA SOCJALNA (niestacjonarne 1 stopnia)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.