Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie - sem. 3 [06-PS-SM-403] semestr zimowy 2018/2019
seminarium, grupa nr 11

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium magisterskie - sem. 3 [06-PS-SM-403]
Zajęcia: semestr zimowy 2018/2019 [2018/2019Z] (zakończony)
seminarium [S], grupa nr 11 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
co drugi wtorek (nieparzyste), 13:30 - 15:00
(sala nieznana)
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Wojtyna
Literatura:

Bedyńska, S. iCypryańska, M.(red.)(2013).Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno Spółka z o.o.

Bedyńska,S. i Cypryańska, M.(red.)(2013).Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno Spółka z o.o.

Inne aktualne podręczniki dotyczące zagadnień metodologicznych i statystycznych

Artykuły podawane na bieżąco w trakcie rozwijania się szczegółowych tematów badawczych seminarzystów

Artykuły empiryczne dotyczące rozwijanych przez studentów tematów

Wskazane jest korzystanie z materiałów zawartych w czasopismach z ostatnich 5 lat

Zakres tematów:

Szczegółowe omówienie indywidualnych problemów badawczych

Możliwości wykorzystania zaawansowanych metod statystycznych w badaniach własnych

Prezentacje indywidualne wyników projektów magisterskich

Metody dydaktyczne:

Seminarium, prelekcje, dyskusja, prezentacja referatów i koncepcji badań własnych studentów

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną z dwóch ocen cząstkowych (referat, prezentacja).

Ostateczna ocena końcowa modułu będzie ustalana według poniższej skali:

do 2,9 - niedostateczny

2,91-3,25 - dostateczny

3,26-3,75 - dostateczny plus

3,76-4,25 - dobry

4,26-4,60 - dobry plus

powyżej 4,60 - bardzo dobry

Referat dotyczący przyjętych rozwiązań statystycznych w celu weryfikacji własnych hipotez badawczych wraz ze wstępnymi wynikami.

Referat przygotowany przez studenta ma pokazać jego samodzielność i jakość radzenia sobie z rozpracowaniem szczegółowych zagadnień metodologicznych i statystycznych, odnoszących się do wybranych problemów, będących przedmiotem analizy w ramach seminarium magisterskiego.

Kryteria oceny referatu:

5,0 (bdb) – bardzo dobre rozpracowanie zagadnienia, wysoka umiejętność krytycznego przeglądu badań, dobrze dobrane źródła naukowe;

4,5 (db +) – bardzo dobre rozpracowanie zagadnienia, wystarczająca umiejętność krytycznego przeglądu badań, odpowiednio dobrane źródła naukowe;

4,0 (db) – dobre rozpracowanie zagadnienia, wystarczająca umiejętność krytycznego przeglądu badań, odpowiednio dobrane źródła naukowe;

3,5 (dst +) – dobre rozpracowanie zagadnienia, odpowiednio dobrane źródła naukowe;

3,0 (dst) – dostatecznie rozpracowanie zagadnienia, odpowiednio dobrane źródła naukowe;

2,0 (ndst) – niezadowalające rozpracowanie zagadnienia

Ustna prezentacja statystycznego opracowania uzyskanego materiału w badaniu własnym

Student powinien być w stanie sformułować i uzasadnić w toku zastosowane rozwiązania statystyczne, przyjęte w celu weryfikacji hipotez postawionych w projekcie magisterskim i zaprezentować swoje kompetencje w zakresie krytycznego myślenia oraz wyrażania swoich myśli w sposób komunikatywny i z użyciem odpowiedniej terminologii naukowej.

Prezentacja ma charakter prezentacji multimedialnej.

Kryteria oceny:

5,0 (bdb) – bardzo dobre rozpracowanie tematu, wysokie kompetencje w zakresie krytycznego myślenia oraz wyrażania swoich myśli w sposób komunikatywny i z użyciem odpowiedniej terminologii naukowej

4,5 (db +) – bardzo dobre rozpracowanie tematu, wystarczające kompetencje w zakresie krytycznego myślenia oraz wyrażania swoich myśli w sposób komunikatywny i z użyciem odpowiedniej terminologii naukowej

4,0 (db) – dobre rozpracowanie tematu, wystarczające kompetencje w zakresie krytycznego myślenia oraz wyrażania swoich myśli w sposób komunikatywny i z użyciem odpowiedniej terminologii naukowej;

3,5 (dst +) – dobre rozpracowanie tematu

3,0 (dst) – dostatecznie rozpracowanie tematu

2,0 (ndst) – niezadowalające rozpracowanie tematu

Uwagi:

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, student ma prawo do powtórnego przedstawienie referatu w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, student ma prawo do powtórnego przedstawienie prezentacji w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, student ma prawo do powtórnego przedstawienie pracy w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)