Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie - sem. 3 06-PS-SM-403
semestr zimowy 2018/2019
seminarium, grupa nr 11

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie - sem. 3 06-PS-SM-403
Zajęcia semestr zimowy 2018/2019 (2018/2019Z) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 11 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy wtorek, 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
co drugi wtorek (nieparzyste), 13:30 - 15:00
(sala nieznana)
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Ewa Wojtyna
Literatura:

Bedyńska, S. iCypryańska, M.(red.)(2013).Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno Spółka z o.o.

Bedyńska,S. i Cypryańska, M.(red.)(2013).Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno Spółka z o.o.

Inne aktualne podręczniki dotyczące zagadnień metodologicznych i statystycznych

Artykuły podawane na bieżąco w trakcie rozwijania się szczegółowych tematów badawczych seminarzystów

Artykuły empiryczne dotyczące rozwijanych przez studentów tematów

Wskazane jest korzystanie z materiałów zawartych w czasopismach z ostatnich 5 lat

Zakres tematów:

Szczegółowe omówienie indywidualnych problemów badawczych

Możliwości wykorzystania zaawansowanych metod statystycznych w badaniach własnych

Prezentacje indywidualne wyników projektów magisterskich

Metody dydaktyczne:

Seminarium, prelekcje, dyskusja, prezentacja referatów i koncepcji badań własnych studentów

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa modułu jest średnią arytmetyczną z dwóch ocen cząstkowych (referat, prezentacja).

Ostateczna ocena końcowa modułu będzie ustalana według poniższej skali:

do 2,9 - niedostateczny

2,91-3,25 - dostateczny

3,26-3,75 - dostateczny plus

3,76-4,25 - dobry

4,26-4,60 - dobry plus

powyżej 4,60 - bardzo dobry

Referat dotyczący przyjętych rozwiązań statystycznych w celu weryfikacji własnych hipotez badawczych wraz ze wstępnymi wynikami.

Referat przygotowany przez studenta ma pokazać jego samodzielność i jakość radzenia sobie z rozpracowaniem szczegółowych zagadnień metodologicznych i statystycznych, odnoszących się do wybranych problemów, będących przedmiotem analizy w ramach seminarium magisterskiego.

Kryteria oceny referatu:

5,0 (bdb) – bardzo dobre rozpracowanie zagadnienia, wysoka umiejętność krytycznego przeglądu badań, dobrze dobrane źródła naukowe;

4,5 (db +) – bardzo dobre rozpracowanie zagadnienia, wystarczająca umiejętność krytycznego przeglądu badań, odpowiednio dobrane źródła naukowe;

4,0 (db) – dobre rozpracowanie zagadnienia, wystarczająca umiejętność krytycznego przeglądu badań, odpowiednio dobrane źródła naukowe;

3,5 (dst +) – dobre rozpracowanie zagadnienia, odpowiednio dobrane źródła naukowe;

3,0 (dst) – dostatecznie rozpracowanie zagadnienia, odpowiednio dobrane źródła naukowe;

2,0 (ndst) – niezadowalające rozpracowanie zagadnienia

Ustna prezentacja statystycznego opracowania uzyskanego materiału w badaniu własnym

Student powinien być w stanie sformułować i uzasadnić w toku zastosowane rozwiązania statystyczne, przyjęte w celu weryfikacji hipotez postawionych w projekcie magisterskim i zaprezentować swoje kompetencje w zakresie krytycznego myślenia oraz wyrażania swoich myśli w sposób komunikatywny i z użyciem odpowiedniej terminologii naukowej.

Prezentacja ma charakter prezentacji multimedialnej.

Kryteria oceny:

5,0 (bdb) – bardzo dobre rozpracowanie tematu, wysokie kompetencje w zakresie krytycznego myślenia oraz wyrażania swoich myśli w sposób komunikatywny i z użyciem odpowiedniej terminologii naukowej

4,5 (db +) – bardzo dobre rozpracowanie tematu, wystarczające kompetencje w zakresie krytycznego myślenia oraz wyrażania swoich myśli w sposób komunikatywny i z użyciem odpowiedniej terminologii naukowej

4,0 (db) – dobre rozpracowanie tematu, wystarczające kompetencje w zakresie krytycznego myślenia oraz wyrażania swoich myśli w sposób komunikatywny i z użyciem odpowiedniej terminologii naukowej;

3,5 (dst +) – dobre rozpracowanie tematu

3,0 (dst) – dostatecznie rozpracowanie tematu

2,0 (ndst) – niezadowalające rozpracowanie tematu

Uwagi:

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, student ma prawo do powtórnego przedstawienie referatu w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, student ma prawo do powtórnego przedstawienie prezentacji w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej, student ma prawo do powtórnego przedstawienie pracy w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.