Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie - sem. 3 06-PS-SM-403
semestr zimowy 2018/2019
seminarium, grupa nr 8

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie - sem. 3 06-PS-SM-403
Zajęcia semestr zimowy 2018/2019 (2018/2019Z) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 8 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co drugi wtorek (nieparzyste), 11:30 - 13:00
(sala nieznana)
każdy wtorek, 13:30 - 15:00
(sala nieznana)
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 9
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Anita Pollak
Literatura:

Bedyńska, A, Cypryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz 1. Praktyczne wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Warszawa: Sedno Wydawnictwo Akademickie.

Bedyńska, A, Cypryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz 2. Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji. Warszawa: Sedno Wydawnictwo Akademickie.

Bedyńska, A, Książek, M. (2013). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczne przewodnik do wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa: Sedno Wydawnictwo Akademickie.

Boć, J. (2009). Jak pisać pracę magisterską. Wrocław: Kolonia Limited.

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim
na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri.

Morison, M. (1996). Jak pisać prace pisemne i prace badawcze oraz jak zdać egzamin z psychologii. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Rabiej, M. (2012). Statystyka z programem Statistica. Gliwice: Helion.

Sternberg, R.J. (red.) (2011). Recenzowanie prac naukowych w psychologii. Warszawa: PARADYGMAT.

Wieczorkowska, G., Wierzbiński, J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wójcik, K. (2012). Piszę pracę akademicką, pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.

Zakres tematów:

1. Szczegółowe omówienie indywidualnych problemów badawczych.

2. Indywidualne omówienie metod badawczych stosowanych w pracach.

3. Szczegółowe przygotowanie autorskich narzędzi badawczych.

4. Analiza trafności i rzetelności narzędzi autorskich – metody i techniki pomiarów.

5. Szczegółowe scharakteryzowanie procedury badawczej stosowanej w pracy.

6. Przygotowania do doboru próby.

7. Doskonalenie kompetencji w zakresie analizy statystycznej.

8. Charakterystyka i omówienie zmiennych teoretycznych wykorzystanych w pracy.

9. Prace nad zamknięciem części teoretycznej pracy.

10. Prezentacje indywidualne opisu teoretycznego badań cz. 1.

11. Prezentacje indywidualne opisu teoretycznego badań cz. 2.

12. Prezentacje indywidualne opisu teoretycznego badań cz. 3.

13. Prezentacje indywidualne opisu teoretycznego badań cz. 4.

14. Prezentacje indywidualne opisu teoretycznego badań cz. 5

15. Podsumowanie i zaliczenia.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone w formie konwersatoryjnej, dyskusje kierowane, prezentacje autorskie, ćwiczenia praktyczne w zakresie warsztatu badacza, analiza źródeł pierwotnych i wtórnych; prezentacje referatów przygotowanych przez studentów, indywidualne konsultacje.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa jest średnią ważoną poszczególnych weryfikatorów:

Semestr 3 – referat (waga 0,4); opis teoretycznych podstaw badań (waga 0,6).

Student przygotowuje referat w terminie ustalonym z prowadzącym i na podstawie przekazanych na początku semestru wytycznych.

Student za przygotowanie i przedstawienie referatu może zdobyć maks. 100 pkt.

ocenie podlega jakość opracowania – widoczny w treści stopień opanowania wiedzy teoretycznej i sposób jej zastosowania, poprawność logiczna i jakość wniosków, stosunek objętości pracy do jej jakości, formalna strona opracowania - to kryterium daje maks. 75pkt.

na ocenę wpływa również terminowość – to kryterium daje maks. 25 pkt. za przekroczony dzień po terminie zostają odjęte 3pkt.

Ocena stanowi 40% oceny końcowej modułu.

Uwagi:

Opis pracy własnej: Aktywne zaangażowanie w zadania, dyskusje i ćwiczenia podczas seminariów; kwerenda literatury, analiza źródeł, przygotowanie referatu; projektowanie badań własnych, przeprowadzenie badań empirycznych, analiza zebranego materiału empirycznego i interpretacja wyników.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.