Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowana analiza danych [06-PS-SM-022] semestr letni 2018/2019
Laboratorium, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Zaawansowana analiza danych [06-PS-SM-022]
Zajęcia: semestr letni 2018/2019 [2018/2019L] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
co druga środa (parzyste), 9:45 - 11:15
sala 109
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
co druga środa (parzyste), 11:30 - 13:00
sala 109
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 13
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Mateusz Blukacz
Literatura:

Literatura podstawowa:

Barańska, Z. (1995 i nast. wyd.). Podstawy metod statystycznych dla psychologów. Ćwiczenia. Gdańsk: Wyd. UG.

Bedyńska, S., Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych. Warszawa: Wydawnictwo Akademicki Sedno.

Ferguson, G. A., Takane, Y. (1997 i póź.). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

King, B. M., Minium, E. W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 2: Modele liniowe i nieliniowe. Kraków: Stat Soft Polska.

Stanisz, A. (2007). Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. Tom 3: Analizy wielowymiarowe. Kraków: Stat Soft Polska.

Literatura uzupełniająca:

Aczer, A. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Pełny wykład. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.

Kot, S.M., Jakubowski J., Sokołowski, A., Statystyka, Diffin 2007.

Sobczyk, M. (2007). Statystyka, wyd. 5 uzupełnione. Warszawa: PWN.

Zakres tematów:

1. Elementy statystyki i psychometrii (statystka opisowa, rozkłady liczebności, graficzna prezentacja danych, rzetelność).

2. Testy zgodności do badania normalności rozkładu (χ2 oraz λ Kołmogorowa)

3. Testy parametryczne dla dwóch średnich niezależnych

4. Testy parametryczne dla dwóch średnich zależnych

5. Testy dla wielu średnich, analiza wariancji ANOVA (pomiary niezależne)

6. Testy dla wielu średnich, analiza wariancji dla pomiarów zależnych

7. Testy nieparametryczne dla dwóch prób niezależnych

8. Testy nieparametryczne dla dwóch prób zależnych

9. Testy nieparametryczne dla wielu prób niezależnych

10. Testy nieparametryczne dla wielu prób zależnych

11. Analiza zależności zmiennych mierzalnych i niemierzalnych

12. Wielkość efektu dla porównań dwóch prób

13. Wielkość efektu dla porównań wielu prób

14. Zastosowanie poznanych testów w praktycznej pracy z tekstem naukowym

15. Kolokwium (test).

16. Analiza współzależności - regresja wieloraka (2 bloki zajęciowe)

17. Analiza efektów pośrednich - analiza mediacji, analiza interakcji. (1 blok zajęciowy). Analiza skupień k-średnich (1 blok zajęciowy)

18. Analiza czynnikowa (1 blok zajęciowy)

19. Dwuczynnikowa analiza wariancji (1 blok zajęciowy)

20. Praktyczne zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych w badaniach naukowych w psychologii.

21. Kolokwium (test)

Metody dydaktyczne:

Studia literatury; opracowywanie zadań domowych; praca z programem komputerowym Statistica.

Laboratoria: sala komputerowa, z oprogramowaniem komputerowym STATISTICA, dla grupy do 13 osób, rzutnik.

Metody i kryteria oceniania:

Średnia ocen uzyskanych w ramach przyjętych sposobów weryfikacji efektów kształcenia: Testy wiedzy i umiejętności - w liczbie trzech w ciągu semestru (70%); zadania domowe (30%)

(A) Test wiedzy i umiejętności:

Ocena z testu stanowi 70% oceny końcowej

Ocenie podlega ilość poprawnie rozwiązanych zadań testu.

5,0 (bdb) – od 91% do 100% poprawnych odpowiedzi w teście;

4,5 (db +) – od 81% do 90% poprawnych odpowiedzi w teście;

4,0 (db) – od 71% do 80% poprawnych odpowiedzi w teście;

3,5 (dst +) – od 61% do 70% poprawnych odpowiedzi w teście;

3,0 (dst) – od 51% do 50% poprawnych odpowiedzi w teście;

2,0 (ndst) – od 0% do 50% poprawnych odpowiedzi w teście.

(B) Zadania domowe:

Ocena z zadań stanowi 30% oceny końcowej.

Ocenie podlega ilość poprawnie rozwiązanych etapów analizy statystycznej w poszczególnych zadaniach:

5,0 (bdb) – od 91% do 100% poprawnie rozwiązanych etapów analizy;

4,5 (db +) – od 81% do 90% poprawnie rozwiązanych etapów analizy;

4,0 (db) – od 71% do 80% poprawnie rozwiązanych etapów analizy;

3,5 (dst +) – od 61% do 70% poprawnie rozwiązanych etapów analizy;

3,0 (dst) – od 51% do 50% poprawnie rozwiązanych etapów analizy;

2,0 (ndst) – od 0% do 50% poprawnie rozwiązanych etapów analizy.

Ocena z zadań domowych to średnia ocen z pojedynczych zadań (ok 4-5 na semestr)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)