Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej 12-OA-S1-5MPKK
semestr zimowy 2018/2019
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej 12-OA-S1-5MPKK
Zajęcia semestr zimowy 2018/2019 (2018/2019Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 16:00 - 16:45
sala 8
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 19
Prowadzący: Katarzyna Chrząszcz
Literatura:

• Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole., WSiP 2004

• Piszczek M., Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2007

• Skorek E. M.: Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Kraków 2005

• Górniewicz E., Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń 2008

• Oszwa U., Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu. Wybrane zagadnienia. Kraków 2008

• Skubska J., Mnemotechniki jako czynnik optymalizujący nabywanie przez dzieci umiejętności czytania i pisania, Kraków 2012

• Bieńkowska I., Komputerowe wspomaganie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kraków 2008

• Bogdanowicz M., O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Lublin 1995

• Cytowska B, Winczura B. (red.), Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne. Kraków 2005

• Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole. Warszawa 1989

• Kaja B., Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz 1995

• Reid G.,Wearmouth J., Dysleksja. Teoria i praktyka. Gdańsk 2008

• Skorek E.M.: Terapia pedagogiczna. T 1 i 2. Wybrane zagadnienia. Kraków 2000

Zakres tematów:

Wprowadzenie teoretyczne do przedmiotu: zapoznanie z terminologią i zagadnieniami związanymi z tematem.

* Specyfika zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

* Terapia pedagogiczna

* Zasady pracy z dzieckiem podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

* Rodzaje i przyczyny specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Patomechanizmy dysleksji.

* Zasady szczegółowej diagnozy dysleksji i lateralizacji i innych zaburzeń wpływających na trudności w czytaniu i pisaniu.

* Zajęcia rewalidacyjne i logopedyczne – specyfika zajęć

* Przyczyny specyficznych trudności w uczeniu się matematyki. Związki z dysleksją.

* Teoretyczne i praktyczne aspekty metodyki terapii dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Metody dydaktyczne:

Podająca

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy z zakresu korekty, prawidłowego doboru metod pracy, rozwiązań metodycznych i ćwiczeń usprawniających procesy terapeutyczne,

Kolokwium pisemne składające się z kilkunastu pytań otwartych oraz zamkniętych (na ostatnich zajęciach zgodnie z harmonogramem zajęć).

Uwagi:

OA

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.