Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej 12-OA-S1-5MPKK
semestr zimowy 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodyka pracy korekcyjno-kompensacyjnej 12-OA-S1-5MPKK
Zajęcia semestr zimowy 2018/2019 (2018/2019Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 15:30 - 16:15
sala 8
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: 19
Prowadzący: Katarzyna Chrząszcz
Literatura:

• Piszczek M., Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka. Wybrane zagadnienia. Warszawa 2007

• Skorek E. M.: Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Kraków 2005

• Górniewicz E., Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń 2008

• Bieńkowska I., Komputerowe wspomaganie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Kraków 2008

• Bogdanowicz M., O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Lublin 1995

• Cytowska B, Winczura B. (red.), Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne. Kraków 2005

• Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne w szkole. Warszawa 1989

• Kaja B., Zarys terapii dziecka. Bydgoszcz 1995

• Reid G.,Wearmouth J., Dysleksja. Teoria i praktyka. Gdańsk 2008

• Skorek E.M.: Terapia pedagogiczna. T 1 i 2. Wybrane zagadnienia. Kraków 2000

Zakres tematów:

• Zasady i sposoby szczegółowej diagnozy dysleksji (na przykładach) i innych zaburzeń wpływających na trudności w czytaniu i pisaniu.

• Badanie lateralizacji u dzieci.

• Teoretyczne i praktyczne zasady organizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Współpraca z rodzicami.

• Przebieg pracy z dzieckiem. Analiza metod m.in. modyfikacje Metody Bon Depart na gruncie polskim: Metoda Dobrego Startu

• Zasady organizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki.

• Zapoznanie z terapią zaburzeń matematycznych według E. Gruszczyk-Kolczyńskiej.

• Tworzenie scenariuszy zajęć.

• Omówienie konspektów zajęć korekcyjno- kompensacyjnych przez studentów oraz przygotowanych prezentacji przez studentów.

Metody dydaktyczne:

Jak w opisie sekcji nadrzędnej

Metody i kryteria oceniania:

• znajomość treści omawianych na ćwiczeniach

• posiadanie wiedzy zaczerpniętej ze wskazanej literatury obowiązkowej

• przygotowanie prezentacji grupowej opisującej wybrane zagadnienia związane z zaburzeniami u dzieci, z przykładami wstępnej diagnozy zaburzenia, wyznaczeniem celów terapii, uwagami dla rodziców (rodziny) i drogi współpracy instytucjonalnej na linii pacjent-opiekun (rodzic)- nauczyciel- terapeuta etc.

• Sprawdzenie umiejętności pracy w grupie, stopnia opanowania wiedzy teoretycznej na wybrane zagadnienia związane z przedmiotem

Prezentacja przygotowana w grupie:

• prezentacja multimedialna zgodnie z ustalonym harmonogramem i jej omówienie, ćwiczenia praktyczne

• Kryteria oceny: klarowność i przejrzystość prezentowanych treści; powiązanie z praktyką i pozostałymi treściami omawianymi na zajęciach (kompatybilność treści); odniesienia do literatury, przygotowanie kopii dla prowadzącego zajęcia

Uwagi:

OA

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.