Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca z uczniem zdolnym [12-PE-OT-S2-PUZ] semestr zimowy 2018/2019
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praca z uczniem zdolnym [12-PE-OT-S2-PUZ]
Zajęcia: semestr zimowy 2018/2019 [2018/2019Z] (zakończony)
Konwersatorium [K], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:00 - 8:45
sala 104
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 11
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Eby J., Smutny J.: Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży. Warszawa 1998, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne.

2. Gardner H.: Inteligencje wielorakie. Teoria w praktyce. Poznań 2002, „Media Rodzina”.

3. Hłobił A.: Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego. Kraków 2012, Wyd. Impuls.

4. Limont W.: Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Sopot 2010, Gdańskie Wyd. Psychologiczne.

5. Monks F., Ypenburg I.: Jak rozpoznać uzdolnione dziecko. Poradnik dla rodziców. Kraków 2007, Wyd. WAM.

6. Tyszkowa M.: Zdolności, osobowość i działalność uczniów. Warszawa 1990, Państwowe Wyd. Naukowe.

Literatura uzupełniająca:

1. Droin C., Dubos A.: Sprawdź zdolności i inteligencję swojego dziecka. Otwock 1993, Dobrucki i Malicki DMS.

2. Dyrda B.: Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Studium społeczno-pedagogiczne. Warszawa 2012, Wyd. Akademickie „Żak”.

3. Góralski A. (red.): Szkice do pedagogiki zdolności. Warszawa 1996, Wyd. Naukowe Scholar.

4. Nęcka E: Inteligencja. Geneza – struktura i funkcje. Gdańsk 2003, GWP.

5. Perleth Ch., Schatz Tanja, Gast-Gampe M.: Jak odkrywać I rozwijać uzdolnienia u dzieci. Warszawa 2003, Wyd. Lekarskie PZWL.

6. Partyka M. (red.), Modele opieki nad dzieckiem zdolnym, Warszawa 2000.

7. Partyka M., Zdolni, utalentowani, twórczy, Warszawa 1999.

8. Sękowski A.: Osiągnięcia uczniów zdolnych. Lublin 2001, Towarzystwo Naukowe KUL.

9. Sękowski A. (red.): Psychologia zdolności. Współczesne kierunki badań. Warszawa 2004, Wyd. Naukowe PWN.

10. Puślecki W.: Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów. Kraków 1998, Oficyna Wyd. Impuls.

11. Wosik-Kawala D., Zubrzycka-Maciąg T. (red.): Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela. Kraków 2011, Wyd. Impuls.

Zakres tematów:

1-3. Podstawowa terminologia. Koncepcje zdolności. Teorie inteligencji i twórczości. Zagadnienie zdolności w świetle ustaw i rozporządzeń.

4. Biologiczne i psychologiczne aspekty uzdolnień.

5. Rozwijanie zdolności małego dziecka.

6. Charakterystyka uczniów zdolnych.

7. Uczniowie „podwójnie wyjątkowi” – posiadający wybitne zdolności i towarzyszące im deficyty rozwojowe.

8-9. Diagnoza uczniów zdolnych.

10-15. Praca z uczniem zdolnym. Zajęcia warsztatowe.

Metody dydaktyczne:

analiza i praktyczna weryfikacja poznanych zagadnień przy wykorzystaniu: metod podających (pogadanka); metody problemowych, metod pokazowych; opracowanie w grupach i zaprezentowanie studenckich rozwiązań organizacyjnych w zakresie pracy z uczniem zdolnym

Metody i kryteria oceniania:

Prezentacja:

opracowanie w grupach, przedstawienie i omówienie zagadnień teoretycznych i praktycznych w zakresie organizacji pracy z uczniem zdolnym.

Kryteria oceny:

- merytoryczność

- pomysłowość i kreatywność studenta

- poziom wykorzystania wiedzy z zajęć

- zaangażowanie całej grupy w zajęcia

- sposób komunikacji

- omówienie zagadnienia teoretycznego oraz ukazanie praktycznych działań z uczniem zdolnym

- oddanie w formie pisemnej scenariusz zajęć z uczniem zdolnym (zajęcia przewidziane na 45min): cele zajęć, formy pracy, metody, wykorzystane środki dydaktyczne, przebieg zajęć.

- wymagania edytorskie: czcionka 12-Times New Roman, interlinia 1,5, marginesy o szerokości 2,5 cm ze wszystkich stron. Tekst wyjustowany. Piśmiennictwo umieścić w przypisie. Pełną treść piśmiennictwa zawierającą nazwisko autora (autorów) z pierwszą literą imienia, tytuł publikacji, miejsce i rok wydania, wydawnictwo, należy sporządzić w bibliografii na końcu tekstu.

Uwagi:

OT

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)