Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyka zawodowa po I roku [12-PE-OT-S2-PZ1] semestr zimowy 2018/2019
ćwiczenia terenowe, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praktyka zawodowa po I roku [12-PE-OT-S2-PZ1]
Zajęcia: semestr zimowy 2018/2019 [2018/2019Z] (zakończony)
ćwiczenia terenowe [Ct], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień). (brak danych)
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Siedlaczek A.: Diagnostyka pedagogiczna. Przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki. Częstochowa 1999.

Skorek E.M. (red.): Terapia pedagogiczna. Tom 1, zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. Kraków 2007.

Skorek E.M. (red.): Terapia pedagogiczna. Tom 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć. Kraków 2004.

Włodek - Chronowska I.(red.): Terapia pedagogiczna. Kraków 1991. Jarosz E., Wysocka E.: Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania. Warszawa 2006 oraz dostępne bajki terapeutyczne.

Badora S., Marzec D. (red.):System opieki kompensacyjnej w Zjednoczonej Europie. Kraków 2002.

Sierpowska I: Prawo pomocy społecznej. Kraków 2005.

Trawińska H.: Zabawy rozwijające dla małych dzieci .Warszawa 2006.

Gełdard K., Geldard D.:Jak pracować z dziecięcymi grupami terapeutycznymi. Przewodnik dla psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych. Gdańsk 2005.

Kott T.: Zajęcia pozalekcyjne i terapia zajęciowa z osobami o obniżonej sprawności umysłowej. Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca:

Ładyżyńscy G i A.: Adopcja jest darem. Wrocław 2000.

Łopatkowa M.: Dziecko a polityka czyli walka o miłość. Warszawa 2001.

Marczykowska I., Markowska – Gas E., Solak Adam , Walc W (red.). : Prawa dziecka. Wybrane aspekty. Rzeszów 2006.

Matyjas B.: Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawisk. Warszawa 2008.

Sajkowska M. (red.): Jak organizować lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym. Fundacja Dzieci Niczyje 2002.

Zieliński A.: Prawo Rodzinne i Opiekuńcze. Warszawa 2000.

Zakres tematów:

1. Zapoznanie się z dokumentacją placówki, jej charakterem i formą świadczonej pomocy, zgodnie z podstawą prawną i rolą, jaką pełni w środowisku lokalnym.

2. Obserwowanie podopiecznych, konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością społeczną i pedagogiczną w praktyce oraz próba diagnozowania i oceny zróżnicowanych możliwości indywidualnych, z uwzględnieniem rodzaju deficytów emocjonalnych, poznawczych i społecznych oraz poziomu sprawności.

3. Uczestniczenie w organizowaniu zajęć wspomagających, stymulujących, korekcyjnych i reedukacyjnych, a także zdobywanie umiejętności diagnozowania pedagogicznego.

4. Kształtowanie umiejętności aktywnego reagowania i wspierania pedagogicznego, a także socjoterapeutycznego dzieci i młodzieży w naturalnych warunkach.

Metody dydaktyczne:

realizacja przewidzianych zadań i udział studenta w zajęciach prowadzonych w wybranej (z opracowanej listy instytucji) placówce; rozmowa bezpośrednia z uczelnianym opiekunem praktyk oraz przedłożenie do sprawdzenia dokumentacji z realizacji praktyki

Metody i kryteria oceniania:

wypowiedź ustna studenta i sprawdzenie dokumentów praktyk w ramach konsultacji;

Uwagi:

OT

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)