Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Planowanie działań edukacyjnych w szkolnym i pozaszkolnym środowisku wielokulturowym [12-PE-RM-S2-PDE] semestr letni 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Planowanie działań edukacyjnych w szkolnym i pozaszkolnym środowisku wielokulturowym [12-PE-RM-S2-PDE]
Zajęcia: semestr letni 2018/2019 [2018/2019L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 15:45 - 16:30
sala 21
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 6
Limit miejsc: 9
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Białek K.: Międzykulturowość w szkole. Poradnik dla nauczycieli i specjalistów. Warszawa 2015, Ośrodek Rozwoju Edukacji.

2. Kamińska K.: Nauczyciel wychowania przedszkolnego wobec wielokulturowości, Wyd. UŁ, Łódź 2007.

3. Królica M., Wielokulturowa edukacja w przedszkolach (z przykładami w wybranych krajach Europy), Wyd. AJD, Częstochowa 2011.

4. Nikitorowicz J.: Kreowanie tożsamości dziecka . Wyzwania edukacji międzykulturowej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

5. Praca z uczniem cudzoziemskim Przewodnik dobrych praktyk dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i psychologów. Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Chęcińska U.: Dziecko i baśnie świata w kontekście wczesnej edukacji. Szczecin 2016.

2. Grzymała-Moszczyńska H.: Jak można się uczyć innej kultury. W: S. Martinelli, M. Taylor (red.): Uczenie się międzykulturowe. Warszawa 2002.

3. Inny w polskiej szkole. Poradnik dla nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi, Warszawa 2010, Miasto Stołeczne Warszawa.

4. Klimowicz A. (red.): Edukacja międzykulturowa. Poradnik dla nauczyciela. Warszawa 2004, Wyd. CODN.

5. Lewicki Cz., Cichowska M. (red.),: Wyzwania edukacji wielokulturowej. Jarosław 2013.

Zakres tematów:

1-2. Specyfika pracy edukacyjnej w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Problemy i rozwiązania. Analiza przypadków. Nauczyciel a zróżnicowanie kulturowe.

3-4. Uczniowie inni kulturowo w środowisku szkolnym - wchodzenie w nowe środowisko i możliwe trudności. Potrzeby uczniów innych kulturowo i ich diagnozowanie. Dobór optymalnych – ze względu na możliwości i potrzeby różnych uczestników zajęć – zasad, form organizacyjnych, metod i technik w celu przygotowania we współpracy wartościowych (pod względem uwrażliwiania na sytuacje osób o różnym pochodzeniu kulturowym i uwzględniania różnych kategorii odmienności) propozycji dydaktyczno-wychowawczych.

5. Analiza programów nauczania i podręczników szkolnych. Poszukiwanie informacji o treściach związanych z edukacją wielo- międzykulturową.

6-7. Bajka/baśń/wiersz/opowiadanie/film/muzyka/taniec/piosenka/ dotyczące problematyki edukacji wielo- międzykulturowej w pracy z dzieckiem.

8. Poszukiwanie niecodziennych przykładów zróżnicowania kulturowego w grach i sporcie

9-14. Poszukiwanie atrakcyjnych rozwiązań w zakresie opracowywania propozycji metodycznych dla dzieci, młodzieży, dorosłych i przygotowania zajęć uwzględniających określone cele, różnorodne i bogate treści kształcące, poznawcze, dobór wartościowych środków i metod, a także organizację pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole i innych środowiskach wychowawczych wybranych i istotnych kategorii pojęciowych oraz zagadnień właściwych edukacji szkolnej i edukacji równoległej, a związanych z wielokulturowością i towarzyszącymi jej zjawiskami.

Metody dydaktyczne:

metoda projektów metoda symulacyjna, metoda problemowa prezentacja – przedstawienie przygotowanej propozycji metodycznej

Metody i kryteria oceniania:

Projekt:

Przedstawienie przygotowanej propozycji metodycznej. Przygotowanie i przedstawienie projektu związanego z tematyką zajęć dostosowaną do wybranej grupy. Projekt powinien zawierać: grupę docelową, temat, cel/e ogólne, cele szczegółowe, metody prowadzenia zajęć, formy prowadzenia zajęć, środki dydaktyczne, przebieg zajęć. Powinien być dostosowany do zajęć trwających 45min.

Kryteria oceny:

• przygotowanie projektu

- merytoryczność projektu

- pomysłowość i kreatywność studenta

• ocenie podlega zaangażowanie, sposób komunikacji, klarowność i przejrzystość prezentowanych treści

wymagania edytorskie: czcionka 12-Times New Roman, interlinia 1,5, marginesy o szerokości 2,5 cm ze wszystkich stron. Tekst wyjustowany. Piśmiennictwo umieścić w przypisie. Pełną treść piśmiennictwa zawierającą nazwisko autora (autorów) z pierwszą literą imienia, tytuł publikacji, miejsce i rok wydania, wydawnictwo, należy sporządzić w bibliografii na końcu tekstu.

Uwagi:

REM

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)