Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie 12-PE-RM-S2-SM3
semestr letni 2018/2019
seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie 12-PE-RM-S2-SM3
Zajęcia semestr letni 2018/2019 (2018/2019L) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 10:30 - 12:00
sala 8
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 3
Limit miejsc: 3
Prowadzący: Ilona Fajfer-Kruczek
Literatura:

Literatura:

Cervinkova H. (2013) (red.). Edukacyjne badania w działaniu. Warszawa: Wydawnictwo naukowe Scholar.

Palka S. (2010). Podstawy metodologii badań w pedagogice. Gdańsk: GWP.

Urbaniak-Zająć D., Kos, E. (2013). Badania jakościowe w pedagogice. Wydawnictwo naukowe PWN.

Schuman H. (2013). Metoda i znaczenia w badaniach sondażowych. Warszawa: Oficyna Naukowa

Domagała-Zyśk E. (2016). Studium indywidualnego przypadku jako metoda badań naukowych w pedagogice specjalnej. W:

Skrzyniarz R., Dziaczkowska L., Opozda D. (2016). Przedmiot, źródła i metody badań w biografii. Lublin: Wydawnictwo

Episteme, 507-517

Flick U. (2012). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.

Silverman D. (2012). Prowadzenie badań jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo naukowe PWN.

Domagała-Zyśk E. (2014). Specyfika prowadzenia badań naukowych wśród osób niesłyszących i słabosłyszących. W: W.

Otrębski, G. Wiącek (red.), Przepis na rehabilitację. Metodologie i metody w badaniach i transdyscyplinarnej praktyce

rehabilitacyjnej. Lublin: Wyd. KUL, 83-96.

Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2000.

Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 1999.

Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2005.

Rubacha K.: Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008.

Zaczyński W.: Statystyka w pracy badawczej nauczyciela. Warszawa

Zakres tematów:

- komplementarność tez, kolejność rozdziałów, struktura typowa dla omawianych prac badawczych, bibliografia, spisy, aneks.

Zakres tematów:

• Szczegółowe procedury gromadzenia danych – strategie jakościowe i ilościowe.

• Podstawowe metody, techniki i narzędzia w jakościowym opracowaniu danych.

• Podstawowe narzędzia statystyczne opracowywania danych.

• Konstruowanie tabel, wykres prezentujących dane.

• Wyjaśnianie i interpretacja danych. Typy wyjaśnień.

• Osadzenie danych w koncepcjach naukowych.

• Konstruowanie wniosków i zakończenia pracy.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

metody podające, metoda projektu indywidualnego, metody aktywizujące, praca z tekstem

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie pracy licencjackiej wraz zatwierdzeniem w systemie APD - pisemnie.

Kryteria, zgodność z wytycznymi:

- wybór tematu korespondującego z kierunkiem studiów,

- dobór źródeł naukowych i umiejętne ich przywoływanie w tekście (bibliografia i przypisy wg zaleceń),

- umiejętność syntezy i analizy wiedzy zastanej,

- kompletność tez, kolejność podrozdziałów,

- teoretyczna prezentacja metodologii badań i projekt badań własnych,

- prezentacja wyników badań własnych w oparciu o przyjętą procedurę,

- komplementarność tez, kolejność rozdziałów, struktura typowa dla omawianych prac badawczych, bibliografia, spisy, aneks.

Uwagi:

dr Ilona Fajfer-Kruczek

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.