Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej [12-PE-ZTP-N2-5ZEW] semestr letni 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej [12-PE-ZTP-N2-5ZEW]
Zajęcia: semestr letni 2018/2019 [2018/2019L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00
sala 05
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 29
Limit miejsc: 30
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Adamek I., Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Impuls, Kraków 1997.

Bereźnicka F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Impuls, Kraków 2009.

Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (red.), Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Warszawa 2009.

Oelszlaeger B., Jak uczyć uczenia się? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej, Kraków 2007.

Oelszlaeger-Kosturek B., Studia o aktywnym uczeniu się dzieci. Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej. Materiały dla studentów i nauczycieli, Katowice 2013.

Oelszlaeger-Kosturek B., Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej w kontekście treści podręczników szkolnych. W: B. Kasáčová, S. Kariková, B. Oelszlaeger-Kosturek et al., Nauczyciel. Teoretyczno-empiryczne konteksty edukacji wczesnoszkolnej, Cieszyn 2015.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.

Zelonka M., Wróbla T., Praca nauczyciela i ucznia w klasach I-III, Wydawnictwo Szkole i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Literatura uzupełniająca:

Adamek I. (red.), Projektowanie i modelowanie edukacji zintegrowanej, Kraków 2002.

Duraj - Nowakowa K., Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej, modernizacja teorii i praktyki, Wydawnictwo Impuls, Kraków 1998.

Hanisz J., Grzegorzewska E., Ocena opisowa rozwoju ucznia, Warszawa 2005.

Klus- Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa 2005.

Klus –Stańska D., Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.

Michalak R., Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej, Poznań 2004.

Moroz H. (red.), Edukacja zintegrowana w reformowanej szkole, Kraków 2006.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

Zakres tematów:

1. Dojrzałość szkolna a gotowość szkolna - prawidłowe rozumienie pojęć. Struktura i budowa testów do badań dojrzałości szkolnej.

2. Analiza programów i podręczników do edukacji wczesnoszkolnej. Cele, metody, formy i środki dydaktyczne - ich istota i zakres wykorzystania. Aktywizujące metody kształcenia w klasach I-III.

3. Współczesne funkcje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Trudności nauczyciela i ucznia w edukacji zintegrowanej.

4. Ocenianie osiągnięć dziecka w młodszym wieku szkolnym. Znaczenie i rola oceny opisowej. Ocenianie kształtujące (strategie rozwijania uczenia się i nauczania: cele lekcji, kryteria oceny – nacobezu, informacja zwrotna, pytania kluczowe, techniki zadawania pytań, ocena koleżeńska, samoocena uczniowska).

Metody dydaktyczne:

metody podające (wykład, prezentacja multimedialna), metody poszukujące (problemowe, ćwiczeniowo- praktyczne, dyskusja), metody eksponujące (pokaz, drama), wybrane metody aktywizujące

Metody i kryteria oceniania:

Scenariusz zajęć edukacyjnych:

zaprojektowanie tygodniowego cyklu zajęć dla klas I-III na określony temat kompleksowy; praca w grupach; znajomości najnowszej literatury z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.

Kryteria oceny:

• przygotowanie projektu

• ocenie podlega: merytoryczność projektu, pomysłowość i kreatywność studenta, wyznaczenie odpowiednich celów, dobór odpowiednich metod i form, środków dydaktycznych.

• wymagania edytorskie projektu: czcionka 12-Times New Roman, interlinia 1,5, marginesy o szerokości 2,5 cm ze wszystkich stron. Tekst wyjustowany. Piśmiennictwo umieścić w przypisie. Pełną treść piśmiennictwa zawierającą nazwisko autora (autorów) z pierwszą literą imienia, tytuł publikacji, miejsce i rok wydania, wydawnictwo, należy sporządzić w bibliografii na końcu tekstu.

Uwagi:

ZEWiTP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)