Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji matematycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym 12-PE-WIP-S2-MEM
semestr letni 2018/2019
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodyka edukacji matematycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym 12-PE-WIP-S2-MEM
Zajęcia semestr letni 2018/2019 (2018/2019L) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 9:30 - 10:15
sala 019
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: 21
Prowadzący: Renata Raszka
Literatura:

M. Cackowska, Rozwiązywanie zadań tekstowych w klasach I-III. Poradnik metodyczny. WSiP, Warszawa 1993.

E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), O dzieciach matematycznie uzdolnionych. Książka dla rodziców i nauczycieli, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2012.

E. Gruszczyk-Kolczyńska (red.), Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Wydawnictwo Edukacja Polska, Warszawa 2009.

A. Kalinowska, Matematyczne zadania problemowe w klasach początkowych – między wiedzą osobistą a jej formalizacją, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.

A. Kalinowska, Pozwólmy dzieciom działać – mity i fakty o rozwijaniu myślenia matematycznego, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2010.

D. Klus-Stańska, M. Nowicka, Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej, WSiP, Warszawa 2005.

M. Pisarski, Jak wykorzystać technologię w edukacji matematycznej?, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017.

M. Pisarski, Matematyka w przestrzeni wokół nas, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2017.

Z. Semadeni (red.), Nauczanie początkowe matematyki, T. 1-4, WSiP, Warszawa 1981-1985.

Z. Semadeni, Ocenianie matematycznych umiejętności uczniów klas 1-3, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016.

Z. Semadeni, Podejście konstruktywistyczne do matematycznej edukacji wczesnoszkolnej, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2016.

Zakres tematów:

1. Przestrzeń edukacyjna a rozwijanie aktywności matematycznych dzieci

2. Rozwój umysłowy dziecka a edukacja matematyczna

3. Rozwijanie myślenia logicznego i matematycznego

4. Gry i zabawy w edukacji matematycznej

5. Metodyka wprowadzania dzieci w sztukę konstruowania gier

6. Zainteresowania i zdolności matematyczne dzieci

7. Samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych przez dziecko a rozwijanie myślenia matematycznego

8. Orientacja i wyobraźnia przestrzenna

9. Kształtowanie pojęć matematycznych i geometrycznych

10. Kształtowanie umiejętności liczenia oraz pojęcia liczby naturalnej

11. Dokonywanie pomiarów (mierzenie długości, płynów, temperatury, ważenie, obliczenia kalendarzowe, zegarowe, pieniężne)

12. Zadanie z treścią, jego budowa (warstwy: beletrystyczna, pamięciowa i matematyczna) i rodzaje. Sposoby wdrażania dzieci do układania zadań oraz ich rozwiązywania

13. Zadania problemowe a podejścia metodyczne do rozwiązywania zadań tekstowych (sprawnościowo-obliczeniowe, poszukujące).

14. TIK w edukacji matematycznej

15. Ocenianie matematycznych umiejętności dzieci

Metody dydaktyczne:

Wykład wybranych zagadnień z zakresu metodyki nauczania matematyki dzieci z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych

Metody i kryteria oceniania:

Zagadnienia do egzaminu z „Metodyki nauczania matematyki dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym” odpowiadają tematom wykładów oraz ćwiczeń.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu pisemnego w formie testu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i wykładów. Test zawiera różne typy zadań testowych (niektóre łącznie z uzasadnieniem), które student rozwiązuje zgodnie z zaleconym lub własnym tempem pracy.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z poszczególnych form weryfikacji efektów kształcenia, przy założeniu, że wszystkie formy i sposoby weryfikacji efektów kształcenia zostały zaliczone pozytywnie, tzn. co najmniej na ocenę dostateczną.

Uwagi:

ZEWiWP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.