Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy i metodyka edukacji wczesnoszkolnej [12-PE-WIP-S1-1PMEW] semestr letni 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy i metodyka edukacji wczesnoszkolnej [12-PE-WIP-S1-1PMEW]
Zajęcia: semestr letni 2018/2019 [2018/2019L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 10:45 - 12:15
sala 108
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Adamek I., Zbróg Z. (red.): Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności. Kraków 2011.

Adamek I.: Pedagogika wczesnoszkolna. Kluczowe problemy. Kraków 2016.

Adamek I.: Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Impuls, Kraków 1997.

Bereźnicka F.: Dydaktyka kształcenia ogólnego. Impuls, Kraków 2009.

Chrost M., Królikowska A.: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w dobie przemian. Kraków 2014.

Jaroni E.: Dylematy integrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2008.

Karbowniczek J., Klim-Klimaszewska A., Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce, Kraków 2016.

Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (red.): Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa 2009.

Oelszlaeger B.: Jak uczyć uczenia się? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2007.

Oelszlaeger-Kosturek B.: Studia o aktywnym uczeniu się dzieci. Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej. Materiały dla studentów i nauczycieli. Katowice 2013.

Oelszlaeger-Kosturek B.: Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej w kontekście treści podręczników szkolnych. W: B. Kasáčová, S. Kariková, B. Oelszlaeger-Kosturek et al., Nauczyciel. Teoretyczno-empiryczne konteksty edukacji wczesnoszkolnej. Cieszyn 2015.

Okoń W.: Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1998.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Sowińska H.: Dziecko w szkolnej rzeczywistości: założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, Poznań 2013.

Waloszek D.: Między przedszkolem a szkołą: rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. Warszawa 2014.

Wilgocka-Okoń B.: Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa 2003.

Włoch S., Włoch A.: Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Adamek I. (red.): Projektowanie i modelowanie edukacji zintegrowanej, Kraków 2002.

Al.-Khamisy D. (red.): Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka. Warszawa 2007.

Arends R.: Uczymy się nauczać. Warszawa 1994, WSiP.

Bałachowicz J., Kowalska A. (red.): Wczesna edukacja dziecka. Stan obecny – pespektywy, potrzeby. Warszawa 2006.

Denek K.: O nowy kształt edukacji. Toruń 1998.

Duraj -Nowakowa K.: Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej, modernizacja teorii i praktyki, Wydawnictwo Impuls. Kraków 1998.

Dymara B.: Dziecko w świecie edukacji. Podstawy uczenia się kompleksowego – nowe kształty i wymiary edukacji. Kraków 2009.

Hanisz J., Grzegorzewska E.: Ocena opisowa rozwoju ucznia, Warszawa 2005.

Klus-Stańska D., Nowicka M.: Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa 2005.

Klus-Stańska D.: Pedagogika wczesnoszkolna - dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne. 2009.

Michalak R.: Aktywizowanie ucznia w edukacji wczesnoszkolnej. Poznań 2004.

Moroz H. (red.): Edukacja zintegrowana w reformowanej szkole. Kraków 2006.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników

Szuścik U., Oelszlaeger-Kosturek B. (red.): Dziecko w świecie innowacyjnej edukacji, współdziałania i wartości. Katowice 2014.

Zakres tematów:

1-2. Podstawa programowa - interpretacja jej zapisów w kontekście planowania zajęć przez nauczyciela.

3. Paradygmaty edukacyjne we współczesnej pedagogice wczesnoszkolnej.

4. Cele, metody, formy i środki dydaktyczne - ich istota i zakres wykorzystania.

5. Dojrzałość szkolna a gotowość szkolna - prawidłowe rozumienie pojęć. Struktura i budowa testów do badań dojrzałości szkolnej.

6. Analiza programów i podręczników do edukacji wczesnoszkolnej.

7. Współczesne funkcje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Trudności nauczyciela i ucznia w edukacji zintegrowanej.

8. Ocenianie osiągnięć dziecka w młodszym wieku szkolnym. Znaczenie i rola oceny opisowej.

9. Ocenianie kształtujące (strategie rozwijania uczenia się i nauczania: cele lekcji, kryteria oceny – nacobezu, informacja zwrotna, pytania kluczowe, techniki zadawania pytań, ocena koleżeńska, samoocena uczniowska).

10-15. Wybrane problemy z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.

Metody dydaktyczne:

metody podające (wykład, prezentacja multimedialna), metody poszukujące (problemowe, ćwiczeniowo- praktyczne, dyskusja), metody eksponujące (pokaz, drama), wybrane metody aktywizujące

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna: wykazanie się znajomością najnowszej literatury przedmiotu oraz umiejętnością krytycznego myślenia w związku z wybranym problemem z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. Minimalna liczba stron – 10. Praca może być przygotowywana w grupach dwuosobowych.

Wymagania edytorskie: czcionka 12-Times New Roman, interlinia 1,5, marginesy o szerokości 2,5 cm ze wszystkich stron. Tekst wyjustowany. Piśmiennictwo umieścić w przypisie. Pełną treść piśmiennictwa zawierającą nazwisko autora (autorów) z pierwszą literą imienia, tytuł publikacji, miejsce i rok wydania, wydawnictwo, należy sporządzić w bibliografii na końcu tekstu.

Prezentacja multimedialna:

Krytyczna ocena danego zagadnienia związanego z tematyką ćwiczeń.

Przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji

- merytoryczność prezentowanych treści

- poziom wykorzystania wiedzy z zajęć

- zaangażowanie, sposób komunikacji, klarowność i przejrzystość prezentowanych treści.

Studenci zostaną poinformowanie o terminie prezentacji na pierwszych zajęciach oraz o możliwości konsultacji z prowadzącym.

Uwagi:

dr Ryszawy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)