Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do wiedzy o rodzinie 12-PE-AR-S1-6WWR
semestr letni 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Wprowadzenie do wiedzy o rodzinie 12-PE-AR-S1-6WWR
Zajęcia semestr letni 2018/2019 (2018/2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:15 - 14:00
sala 107
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Urszula Klajmon-Lech
Literatura:

. F. Adamski: Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków 2002, s.141-216

2. S. Badora, B. Czeredrecka, D. Marzec: Rodzina i formy jej wspomagania. Kraków 2001, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

3. H. Cudak: Szkice z badań nad rodziną. Kielce 1995, WSP im. J. Kochanowskiego.

4. A. Giza-Poleszczuk: Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej. Warszawa 2005, UW.

5. S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke (red.): Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Toruń 2004.

6. D. Lalak, T. Pilch (red.): Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa 1999, Wyd. Żak.

7. Z. Tyszka (2002): Rodzina we współczesnym świecie, Poznań, s. 13-59

8. D. Jabłoński, L. Ostasz: Zarys wiedzy o rodzinie, małżeństwie, kohabitacji i konkubinacie. Perspektywa antropologii kulturowej i ogólnej, Olsztyn 2001

9. A. Seweryńska: Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej. Przewodnik dla wychowawców i nauczycieli, Warszawa 2003

10. W. Badura-Madej (wybór): Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Interart, 1996, Roz. I

11. B. Jakubowska, J. Markiewicz: Rodzina w kryzysie, Warszawa 2002

1. H. Cudak: Funkcje rodziny w pierwszych okresach rozwojowych dziecka. Warszawa 2000, WSP TWP w Warszawie.

2. S. Kawula: Kształty rodziny współczesnej. Szkice familologiczne, Toruń 2005.

3. A. Kwak: Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa 2005, rozdz. III, VI.

4. K. Slany: Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2002, s. 116-173.

5. E. Sowa-Behtane: Rodziny wielokulturowe. Kraków 2016, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wyd. WAM.

6. T. Szlendak: Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa 2011, PWN.

7. L. Turos: Wychowawcze i kulturotwórcze funkcje rodziny. Warszawa 2004, Wyd. Szkoła Wyższa TWP w Warszawie.

8. Z. Tyszka: Socjologia rodziny. Warszawa 1979, PWN.

9. Z. Tyszka: Rodzina współczesna – jej geneza i kierunki przemian. W: M. Ziemska (red.): Rodzina współczesna. Warszawa 2005, UW.

10. W. Warzywoda-Kruszyńska, P. Szukalski (red) Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, Łódź 2004.

11. Z. Zaborowski: Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza. Warszawa 1980, Wyd. Nasza Księgarnia.

12. M. Ziemska: Postawy rodzicielskie. Warszawa 1973, Wyd. Wiedza Powszechna.

13. M. Ziemska: Rodzina a osobowość. Warszawa 1979, Wyd. Wiedza Powszechna.

Zakres tematów:

Zajęcia wprowadzające, zaznajomienie studentów z programem, przedstawienie wymogów związanych z zaliczeniem przedmiotu.

2. Instytucje oświatowo-wychowawcze – żłobek

- przedszkole,

- szkoła (podstawowa, średnia) – praca pedagogów szkolnych,

- placówki wychowania pozaszkolnego - szkolne schroniska młodzieżowe,

- domy wczasów dziecięcych);

2. Placówki kształcenia specjalnego -szkoły specjalne,

- młodzieżowe ośrodki wychowawcze,

- młodzieżowe ośrodki socjoterapii,

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,

- ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze,

- warsztaty terapii zajęciowej);

3.Podmioty resocjalizacyjne -rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne,

- kuratorzy sądowi, ośrodki kuratorskie,

- policyjne izby dziecka,

- schroniska dla nieletnich,

- zakłady poprawcze);

4.Instytucje opiekuńczo-wychowawcze - rodziny adopcyjne,

- rodziny zastępcze

- ośrodki adopcyjno-opiekuńcze);

5.Instytucje pomocy społecznej - ośrodki pomocy społecznej,

- powiatowe centra pomocy rodzinie,

- regionalne ośrodki polityki społecznej,

- ośrodki interwencji kryzysowej,

- domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,

- ośrodki wsparcia,

- specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,

- mieszkania chronione,

- rodzinne domy pomocy,

- domy pomocy społecznej;

6.Podmioty wielofunkcyjne – sądy rodzinne,

- Rzecznik Praw Dziecka);

7.Organizacje pozarządowe -Caritas, Polski Czerwony Krzyż, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Komitet Ochrony Praw Dziecka, Monar, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Polska Akcja Humanitarna, Fundacja „Dzieci Niczyje”, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieskalinia”).

Metody i kryteria oceniania:

Praca z tekstem,

Praca w grupach,

Prezentacja

Projekt

Uwagi:

dr U. Klajmon-Lech

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.