Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy i metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej [12-PE-WIP-S1-5PMZEW] semestr letni 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy i metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej [12-PE-WIP-S1-5PMZEW]
Zajęcia: semestr letni 2018/2019 [2018/2019L] (zakończony)
Ćwiczenia [C], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 9:00 - 10:30
sala 09
Budynek B (Cieszyn, ul. Bielska 62) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 22
Prowadzący: Sylwia Ryszawy
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Adamek I.: Pedagogika wczesnoszkolna. Kraków 2016.

Adamek I.: Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1997.

Bąbel P.: Kształtująca ocena oceniania kształtującego. „ Psychologia w Szkole” 2007, nr 4.

Bereźnicka F.: Dydaktyka kształcenia ogólnego. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

Choroszczyńska M., Stróżyński K.: Ocenianie kształtujące po polsku. Kurs doradców metodycznych – teoria i praktyka. Warszawa 2010.

Denek K.: O nowym kształcie edukacji. Toruń 1998.

Duraj - Nowakowa K.: Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej, modernizacja teorii i praktyki. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1998.

Fiszer B.: Jeszcze o ocenianiu kształtującym. „Język Polski w Szkole IV-VI”, 2007-2008, nr 3.

Jaroni E.: Dylematy integrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

Jąder M.: Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi, Kraków 2009.

Jurek A.: Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów. Harmonia, Gdańsk 2012.

Klus-Stańska D., Nowicka M.: Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa 2005.

Klus-Stańska D., Szczepska-Pustkowska M. (red.): Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania. Warszawa 2009.

Kujawski J.: Metody i formy edukacji i samoedukacji wczesnoszkolnej. „Życie Szkoły” 1997/10.

Oelszlaeger B.: Jak uczyć uczenia się? Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków 2007.

Oelszlaeger-Kosturek B.: Studia o aktywnym uczeniu się dzieci. Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej. Materiały dla studentów i nauczycieli. Katowice 2013.

Oelszlaeger-Kosturek B.: Wybrane problemy edukacji wczesnoszkolnej w kontekście treści podręczników szkolnych. W: B. Kasáčová, S. Kariková, B. Oelszlaeger-Kosturek et al.: Nauczyciel. Teoretyczno-empiryczne konteksty edukacji wczesnoszkolnej. Cieszyn 2015.

Oelszlaeger-Kosturek B.: Nauczyciel i uczeń. Teoria i praktyka odbioru oraz transmisji informacji w edukacji wczesnoszkolnej. Katowice 2018.

Radwiłowiczowa M., Morawska Z.: Metody nauczania początkowego, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986.

Rzepecka-Roszek E.: Czy stosowanie OK jest okey?. „Język Polski w Szkole IV-VI”, 2006-2007, nr 4.

Skrzypczak J.: Metody i narzędzia oceny podręczników szkolnych. „Życie Szkoły” 1996/2.

Sterna D.: Ocenianie kształtujące w praktyce. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014.

Sterna D.: Uczę (się) w szkole. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2014.

Waloszek D. (red.): Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Obszary sporów, poszukiwań, wyzwań i doświadczeń w kontekście zmian oświatowych. Kraków 2010.

Waloszek D.: Wybrane zagadnienia edukacji człowieka w dzieciństwie. Kraków 2009.

Włoch S., Włoch A.: Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Warszawa 2009.

Zelonka M., Wróbla T.: Praca nauczyciela i ucznia w klasach I-III. Wydawnictwo Szkole i Pedagogiczne, Warszawa 1990.

Żytko M.: Kilka uwag o praktyce kształcenia zintegrowanego, w: M. Żytko (red.): Kształcenie zintegrowane. Problemy teorii i praktyki. Warszawa 2002.

Zasoby internetowe:

https://www.ceo.org.pl/pl/ok ( ocenianie kształtujące)

https://sus.ceo.org.pl/ocenianie-ksztalujace/elementy-oceniania-ksztaltujacego

Podręczniki i programy nauczania dla klas 1-3 SP.

Czasopisma pedagogiczne z serii m.in. „Życie Szkoły”, „Nauczanie początkowe”, „Nauczyciel z Klasą”;

Zakres tematów:

1-2. Omówienie nowej podstawy programowej – analiza krytyczna pod kątem możliwości rozwijania potencjału uczenia się dziecka i możliwości organizowania środowiska, które będzie miło sprzyjający wpływ na wszechstronny rozwój ucznia.

3. Programy i podręczniki w kształceniu zintegrowanym.

4. Paradygmaty edukacyjne we współczesnej pedagogice wczesnoszkolnej.

5. Dojrzałość szkolna – kryteria wstępnej diagnozy dziecka, narzędzia diagnozy.

6-7. Klasyfikacja metod kształcenia. Metody zalecane w edukacji wczesnoszkolnej. Aktywizujące metody kształcenia w klasach I-III (m.in. burza mózgów, burza pytań, symulacje, śniegowa kula, słoneczko, gry dydaktyczne, metoda projektów, metoda story- line, metoda sześciu myślących kapeluszy Edwarda de Bono).

8. Ocenianie osiągnięć dziecka w młodszym wieku szkolnym. Znaczenie i rola oceny opisowej. Wskazanie i omówienie alternatywnych sposób oceniania i motywowania dzieci (m.in. metoda zielonego ołówka).

9. Ocenianie kształtujące jako dobra alternatywna dla tradycyjnego modelu nauczania w edukacji wczesnoszkolnej. Przykładowe sposoby realizacji OK w klasach 1-3, zeszyt Ok, NaCoBeZu.

10. Poznanie innowacyjnych koncepcji edukacyjnych możliwych do zastosowania w klasach I-III.

11-15. Projektowanie działań edukacyjnych – scenariusze zajęć.

Metody dydaktyczne:

metody podające (wykład, prezentacja multimedialna), metody poszukujące (problemowe, ćwiczeniowo- praktyczne, dyskusja), metody eksponujące (pokaz, drama), wybrane metody aktywizujące

Metody i kryteria oceniania:

Scenariusz zajęć edukacyjnych:

Zaprojektowanie tygodniowego cyklu zajęć dla klas I-III w oparciu o wybrany program edukacyjny – praca w grupach; przedstawienie projektu w formie prezentacji multimedialnej, wykładu, pracy pisemnej i ćwiczeń warsztatowych. Znajomości najnowszej literatury z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. Dobór odpowiednich metod i form pracy podczas konstruowania scenariuszy zajęć edukacyjnych.

• Ocenie będzie podlegać rzeczowe, merytoryczne, wyłożenie tematu, ogólne zaangażowanie w prace grupy, pomysłowość, kreatywność studenta, sposób komunikacji, wiedza studenta oraz umiejętność operowania nią podczas analizowania, omawiania scenariusza.

• Udział w dyskusji nad wystąpieniami pozostałych grup oraz obecność na zajęciach. Prezentacja multimedialna jest prezentowana na forum grupy ćwiczeniowej. Czas prezentacji dla poszczególnych grup 20-30 minut. Ocena za wykonanie prezentacji multimedialnej jest ostatecznie podana po realizacji wszystkich prezentacji w grupie ćwiczeniowej.

Uwagi:

mgr S. Ryszawy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)