Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia licencjacka I Katedry Zoologii [01-BI-S1-PLI05.7] semestr zimowy 2018/2019
Laboratorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pracownia licencjacka I Katedry Zoologii [01-BI-S1-PLI05.7]
Zajęcia: semestr zimowy 2018/2019 [2018/2019Z] (zakończony)
Laboratorium [L], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 8:00 - 14:00
sala sale KZ
Wydział Nauk Przyrodniczych (Katowice, ul. Bankowa 9) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dominik Chłond, Małgorzata Kalandyk-Kołodziejczyk, Mariusz Kanturski, Marcin Walczak, Karina Wieczorek
Strona domowa grupy: http://usosweb.us.edu.pl
Literatura:

obowiązkowa:

Gębicki C., Szwedo J. 2010. Owady Polski. Atlas i klucz. Wydawnictwo Kubajak, 182 ss.

Piśmiennictwo specjalistyczne dla każdej grupy owadów - udostępniane przez każdego z prowadzących

Biedermann R. & Niedringhaus R. 2009 - The Plant- and Leafhoppers of Germany. Identification key to all species. Wissenschaftlich Akademischer Buchvertrieb-Fründ, 409 pp.

Lis J. 2000.Tarczówkowate – Pentatomidae. Klucze do oznaczania owadów

Część XVIII Pluskwiaki różnoskrzydłe - Heteroptera. 14: 78 pp.

Szelegiewicz H. 1976 Klucze do oznaczania owadów Polski. Pluskwiaki różnoskrzydłe Mszyce Wstęp i Lachnidae. PWN Warszawa

Szelegiewicz H. 1985 Klucze do oznaczania owadów Polski. Pluskwiaki różnoskrzydłe Mszyce Chaitophoridae. PWN Warszawa

Wybrane artykuły z zoologicznych czasopism naukowych: European Journal of Entomology, Zootaxa, Fragmenta Faunistica, Annales Zoologici, Zoological Journal, Zoomorphology, Insect Systematics and Evolution, Systematic Entomology

Zakres tematów:

W tym semestrze 5 tematów

wizyta w zoo

piewiki

czerwce

pluskwiaki różnoskrzydłe

mszyce

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne

Na pierwszych zajęciach omówienie sylabusa oraz zasad zachowania się na pracowni

Na każdych zajęciach – wprowadzenie do tematu, prezentacja, nauczenie preparatyki i sposobu wykonania zadania wraz z wykonaniem sprawozdania

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra - student aktywnie uczestniczy w zadaniach praktycznych, samodzielnie preparuje zebrany materiał, potrafi posługiwać się ogólnymi i specjalistycznymi kluczami (również angielskojęzycznymi) do oznaczania wybranych grup owadów (do gatunku).

Ocena dobra plus - student aktywnie uczestniczy w zadaniach praktycznych, samodzielnie preparuje zebrany materiał, potrafi posługiwać się ogólnymi i specjalistycznymi kluczami do oznaczania wybranych grup owadów (do rodzaju).

Ocena dobra - student aktywnie uczestniczy w zadaniach praktycznych, samodzielnie preparuje zebrany materiał, potrafi posługiwać się ogólnymi i specjalistycznymi kluczami do oznaczania wybranych grup owadów – rozpoznaje grupy owadów na poziomie rodziny, potrafi zaplanować i przygotować się do samodzielnego wykonywania czynności badawczych.

Ocena dostateczna plus - student uczestniczy w zadaniach praktycznych, realizując je z pomocą prowadzącego

Ocena dostateczna - student potrzebuje dodatkowych wskazówek do prawidłowego rozwiązania analizowanego problemu, nie wykazuje aktywności w trakcie realizacji zadań praktycznych.

Ocena niedostateczna - student nie jest przygotowany do wykonania zaleconego zadania, nie rozumie jego sensu, nie rozumie także podstawowych pojęć z zakresu objętego tematyką pracowni .

Po każdym bloku łączna maksymalna liczba punktów = 15 pkt.

15 pkt – bdb

14-13 pkt – db+

12 pkt – db

10-11 pkt – dst+

8 pkt – dst

7 pkt – ndst

= 5 bloków x 15 pkt = 75 pkt

oraz

plan pracy licencjackiej 75 pkt. - bdb

75 pkt tj. ocena bdb wystawiana jest za pełny plan pracy licencjackiej z tematem, spisem treści i krótkimi opisami rozdziałów, zaznaczonymi podrozdziałami, spisem literatury i zaczątkowymi wynikami

brak wyszczególnionych fragmentów skutkuje obniżeniem punktacji za pracę o 15 pkt przy każdym etapie

Uwagi:

FREKWENCJA NA ZAJĘCIACH – dopuszcza się 2 nieobecności, przy czym tylko 1 nieusprawiedliwioną nieobecność można mieć w semestrze.

Jeśli student ma usprawiedliwione nieobecności – wówczas może ODROBIĆ ZAJĘCIA po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem lub osobami prowadzącymi dane bloki tematyczne

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)