Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badan pedagogicznych 12-PE-ZTP-N2-7MBP
semestr letni 2018/2019
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metody badan pedagogicznych 12-PE-ZTP-N2-7MBP
Zajęcia semestr letni 2018/2019 (2018/2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 14:15 - 15:45
sala 118
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Anton Dragomiletskii
Literatura:

1. Konarzewski K.: Jak uprawiać badania oświatowe. Warszawa 2000, WSiP.

2. Konecki K.: Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana. Warszawa 2000, PWN.

3. Łobocki M.: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków 2007, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

4. Łobocki M.: Metody i techniki badań pedagogicznych. Kraków 2000.

5. Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Podejście ilościowe i jakościowe. Warszawa 2001, Wydawnictwo Akademickie

„Żak”.

6. Piekarski J., Urbaniak-Zając D., Szmidt K.J. (red.): Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej

praktyki. Kraków 2010, Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

7. Rubacha K.: Metodologia badań nad edukacją. Warszawa 2008, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.

8. Bauman T.: Praktyka badań pedagogicznych. Kraków 2013, Oficyna Wydawnicza „Impuls”

Zakres tematów:

1. Projektowanie i planowanie badań własnych. Formułowanie problemów badawczych w postaci pytań (analiza ich struktury i treści).

2. Obserwacja – charakterystyka metody. Cechy i możliwości stosowania obserwacji jako metody badawczej. Wybór problemu i

konstruowanie arkusza lub dziennika obserwacyjnego.

3. Ankieta i kwestionariusz jako metoda i narzędzie badań pedagogicznych. Ćwiczenia w opracowywaniu formularzy ankiet i

kwestionariuszy.

4. Metoda wywiadu – charakterystyka metody. Zastosowanie wywiadu w badaniach pedagogicznych i konstruowanie kwestionariusza

wywiadu.

5. Testy osiągnięć szkolnych – charakterystyka metody. Cechy testów pedagogicznych i ich rodzaje. Rodzaje zadań testowych.

Ćwiczenia w projektowaniu testów i zadań testowych.

6. Eksperyment pedagogiczny – charakterystyka metody. Organizacja i granice stosowalności eksperymentu w pedagogice.

Sformułowanie problemu i projektowanie badań eksperymentalnych.

7. Analiza dokumentów i analiza treści – charakterystyka metody. Zastosowanie tej metody w pedagogice. Ćwiczenia w formułowaniu

pytań badawczych i przewodników analizy dokumentów.

8. Studium przypadku, monograficzne badania terenowe, metoda panelowa – charakterystyka metod i ich struktury. Zastosowanie ich w

badaniach pedagogicznych.

9. Dobór próby. Analiza materiału empirycznego i interpretacja wyników badań. Weryfikacja hipotez i formułowanie wniosków.

10. Prezentacje przygotowanych w zespołach badawczych projektów.

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem, dyskusja, samodzielna prezentacja studentów, metoda ćwiczeniowa.

Metody i kryteria oceniania:

1. Projekt składający się z pracy pisemnej. Każdy student przygotowuje projekt badań własnych wraz z opracowaniem metody/metod i

narzędzi badawczych. Ocena na podstawie zgodności projektu z tematem, poprawności merytorycznej i formalnej, kreatywności i

oryginalności ujęcia badanego tematu. Student otrzymuje oceny: 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Po otrzymaniu negatywnej oceny student zobowiązany jest to poprawy przygotowanego projektu i ponownego zaprezentowania prowadzącemu zajęcia.

2. Prezentacja. W prezentacji biorą udział wszyscy członkowie zespołu przygotowującego projekt, każdy student oceniany jest

indywidualnie. Ocena na podstawie zgodności prezentacji z tematem, poprawności merytorycznej i formalnej, kreatywności i

oryginalności ujęcia badanego tematu. Student otrzymuje oceny: 3; 3,5; 4; 4,5; 5. Zespół badawczy dysponuje 20 minutami na

zaprezentowanie własnego projektu badań pedagogicznych. Wszystkie osoby biorące udział w prezentacji powinny być przygotowane

merytorycznie i zabrać głos w czasie jej trwania. Przedstawiane treści powinny być starannie opracowane i wygłoszone, a nie odczytane

podczas zajęć. Studenci powinni zaplanować i wykorzystać w trakcie omawiania prezentacji metody aktywizujące słuchaczy. Osoby

biorące udział w zajęciach powinny cechować się ciekawością i aktywnością poznawczą, korzystać z literatury obowiązkowej i

uzupełniającej. Studenci wybierają temat prezentacji na pierwszych zajęciach i mają możliwość konsultacji z prowadzącym zajęcia.

Uwagi:

ZEWiTP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.