Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Terapia specyficznych trudnosci dziecka w uczeniu sie matematyki (różnice programowe) 12-PE-ZTP-N1-TTM-R
semestr letni 2018/2019
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Terapia specyficznych trudnosci dziecka w uczeniu sie matematyki (różnice programowe) 12-PE-ZTP-N1-TTM-R
Zajęcia semestr letni 2018/2019 (2018/2019L) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 9:45 - 11:15
sala 109
Bielska 62 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 28
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Renata Raszka
Literatura:

I. Bieńkowska, Komputerowe wspomaganie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2008 (wydanie z CD).

E. Gruszczyk-Kolczyńska, H. Moroz, J. Łysek, M. Wojnowska, Diagnoza działalności matematycznej dzieci z klas początkowych. Zestaw testów i wyniki badań, Uniwersytet Śląski, Katowice 1985.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski, Centrum Edukacyjne BLIŻEJ PRZEDSZKOLA, Kraków 2011.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, D. Kołodziej, Praca korekcyjno-wyrównawcza z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, Uniwersytet Śląski, Katowice 1980.

E. Gruszczyk-Kolczyńska, E. Zielińska, Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole, Wyd. Edukacja Polska, Warszawa 2009.

Ż. Kaczmarek, Komputer na zajęciach korekcyjno-wyrównawczych, Wydawnictwo PWSZ, Wałbrzych 2003.

U. Oszwa (red.), Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci. Doniesienia z badań, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2008.

U. Oszwa, Psychologiczna analiza procesów operowania liczbami u dzieci z trudnościami w matematyce, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009.

U. Oszwa (red.), Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2008.

U. Oszwa, Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych. Problem diagnozy i terapii, Oficyna Wyd. „Impuls”, Kraków 2005.

W razie potrzeby literatura będzie wzbogacana o kolejne pozycje.

Zakres tematów:

Omówienie wybranych zagadnień z proponowanej poniżej tematyki

Tematy nie podjęte w trakcie wykładów przeznaczone są do samodzielnego opracowania w oparciu o literaturę przedmiotu

1. Trudności zwyczajne, nadmierne i specyficzne w uczeniu się matematyki

2. Dlaczego dzieci nie potrafią się uczyć matematyki?

3. Dojrzałość do uczenia się matematyki w warunkach szkolnych

4. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu operacyjnego rozumowania

5. Schemat własnego ciała i orientacja przestrzenna

6. Klasyfikacja

7. Operacyjne rozumowanie w zakresie potrzebnym dzieciom do przyswojenia pojęcia liczby naturalnej

8. Operacyjne rozumowanie w zakresie potrzebnym dzieciom do rozumienia sensu mierzenia

9. Rozwijanie dziecięcego liczenia i respektowania umów

10. Dziecięce liczenie – dodawanie i odejmowanie

11. Rozumowanie operacyjne w obrębie ustalania stałości ilości nieciągłych przy obserwowanych zmianach

12. Operacyjne porządkowanie elementów w zbiorze przy wyznaczaniu konsekwentnych serii

13. Rozumowanie operacyjne w zakresie ustalania stałości masy

14. Rozumowanie operacyjne w zakresie ustalania stałości długości przy obserwowanych przekształceniach

15. Rozumowanie operacyjne w zakresie ustalania stałej objętości cieczy przy transformacjach zmieniających jej wygląd.

16. Mechanizm narastania trudności w uczeniu się

17. Teoretyczne podstawy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

18. Diagnoza dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki

19. Podstawy diagnozy działalności matematycznej

20. Diagnoza działalności matematycznej pomocna w prowadzeniu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

21. Diagnoza indywidualnego przypadku

22. Interpretacja wyników badań

23. Opracowanie koniecznych i potrzebnych działań terapeutycznych w odniesieniu do konkretnego przypadku

24. Zapoznanie z terapią zaburzeń matematycznych według E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

25. Podstawowe zasady organizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci

z trudnościami w uczeniu się matematyki

26. Sposoby konstruowania programów zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dzieci

27. Metody prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dziećmi

28. Przykłady scenariuszy zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z dzieckiem

29. Metodyka konstruowania gier planszowych

30. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne wspomagane komputerem

Metody dydaktyczne:

Wykład wybranych zagadnień związanych z terapią specyficznych trudności w uczeniu się matematyki z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów, stron internetowych oraz programów komputerowych;

Metoda projektu - sprawdzenie, czy student potrafi opisać, a przede wszystkim przeprowadzić w sposób praktyczny zaplanowane działania terapeutyczne w odniesieniu do konkretnego przypadku, wykorzystując odpowiednie ćwiczenia korekcyjno-kompensacyjne.

Metody i kryteria oceniania:

Skala ocen: 3-5

Ocenie podlega umiejętność indywidualnej pracy:

- przygotowanie niezbędnych pomocy dydaktycznych, potrzebnych do przeprowadzenia badań diagnostycznych,

- zaplanowanie i przeprowadzenie badań dotyczących diagnozy indywidualnego przypadku,

- interpretacja wyników diagnozy indywidualnego przypadku oraz opracowanie ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dziecka.

Wymienione umiejętności sprawdzane są na podstawie pisemnego opracowania, zawierającego opis przeprowadzonych badań z dzieckiem w wieku 7-8 lat, interpretację wyników diagnozy indywidualnego przypadku oraz dobór ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych.

Uwagi:

różnice dla II roku st niestac.mgr ZEWiTP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.