Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium monogarficzne: Upadek państw w stosunkach międzynarodowych w XXI w 05-BM-N2-KM4-17
semestr zimowy 2018/2019
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Konwersatorium monogarficzne: Upadek państw w stosunkach międzynarodowych w XXI w 05-BM-N2-KM4-17
Zajęcia semestr zimowy 2018/2019 (2018/2019Z) (zakończony)
Konwersatorium (K), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30
sala 212
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Monika Szynol
Literatura:

literatura obowiązkowa

 E. Cziomer, L.W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2004.

 J. Kukułka, Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-2000, z kalendarium 2001-2006, Warszawa 2007.

 S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2009, Warszawa 2009.

 Problem upadku państw w stosunkach międzynarodowych, red. R. Kłosowicz, A. Mania, Kraków 2012.

 Państwa dysfunkcyjne i ich destabilizujący wpływ na stosunki międzynarodowe, red. R. Kłosowicz, Kraków 2013.

 Państwa dysfunkcyjne i międzynarodowe wysiłki zmierzające do ich naprawy, red. R. Kłosowicz, Kraków 2014.

 R. Kuźniar, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

literatura uzupełniająca

 A. Szpak, Fenomen „państw upadłych” w świetle prawa międzynarodowego, 2014.

 Czynniki stabilizacji i destabilizacji w stosunkach międzynarodowych na początku XXI wieku: księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Lubomirowi Zyblikiewiczowi, red. I. Stawowa-Kawka, Kraków 2009.

J. Zajadło, Prawo międzynarodowe wobec problemu „państwa upadłego”, „Państwo i Prawo, nr 2/2005.

 T. Klin, Państwa upadłe, [w:] Organizacje międzynarodowe w działaniu, red. A. Florczak, A. Lisowska, Wrocław 2014.

 T. Lachowski, Fenomen „państwa upadłego” – implikacje dla międzynarodowego bezpieczeństwa, [w:] Zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie – wybrane problemy, red. M. Rączkiewicz, Łódź 2012.

 R. Rotberg, When States Fail: Causes and Consequences, Princeton 2003.

 N. Chomsky, Failed States: The Abuse of Power and the Assault on Democracy, New York 2007.

 Samodzielny dobór bibliografii do wybranego tematu (case study).

Zakres tematów:

1. Państwo jako podmiot stosunków międzynarodowych. Inni uczestnicy stosunków międzynarodowych.

2. Państwo upadłe w stosunkach międzynarodowych – definicja, prawo międzynarodowe, sekurytyzacja upadania państwa po zimnej wojnie.

3. Państwa dysfunkcyjne w Afryce Subsaharyjskiej.

4. Państwa dysfunkcyjne w rejonie Azji Środkowej i na Bliskim Wschodzie.

5. Komu potrzebne są państwa upadłe?

Metody dydaktyczne:

metody prowadzenia zajęć

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych,

- wykorzystanie technik wizualizacji fotograficznej w prowadzonych zajęciach,

- wykorzystanie zasad ekspozycji wizualnej w prowadzonych zajęciach,

- wizualizacja danych za pomocą formatowania warunkowego na zajęciach

- wizualizacja danych za pomocą wykresów,

- wykorzystanie zasad prawa autorskiego w prowadzonych zajęciach dydaktycznych,

- wykorzystanie programu Flip Builder w prowadzonych zajęciach.

liczba godzin dydaktycznych (kontaktowych) 10

liczba godzin pracy własnej studenta 110

opis pracy własnej studenta

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z literaturą przedmiotu i materiałami źródłowymi,

- przygotowanie wystąpień ustnych,

- przygotowanie wystąpienia ustnego (referatu) na zadany temat (case study).

organizacja zajęć

Harmonogram i miejsce odbywania zajęć według planu podanego przez Dyrekcję INPiDz.

Metody i kryteria oceniania:

Wystąpienia ustne

wymagania merytoryczne

 student jest przygotowany do aktywnego i merytorycznego uczestniczenia

w prowadzonej dyskusji;

 student posiada oraz potrafi zaprezentować wymaganą treścią zajęć wiedzę;

 student potrafi dokonywać pogłębionej analizy omawianych zjawisk i procesów, podawać argumenty na poparcie stawianych tez, łączyć ze sobą fakty oraz samodzielnie wyciągać wnioski

kryteria oceny

Ocena końcowa jest wynikiem oceny aktywności na zajęciach w całym semestrze, przygotowania do zajęć, systematycznego udziału w zajęciach (możliwa 1 nieobecność w trakcie semestru; nieobecności ponad podany limit muszą zostać zaliczone w ramach indywidualnych konsultacji w formie ustnej).

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z zaliczenia jest przygotowanie wypowiedzi ustnej (referatu) na zadany temat (case study).

przebieg procesu weryfikacji

- na każdych zajęciach (z wyjątkiem pierwszych) będzie wykorzystana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu,

- na ostateczną ocenę z dyskusji moderowanej wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej realizacji modułu,

- warunkiem koniecznym jest przygotowanie wypowiedzi ustnej (referatu) na zadany temat (case study) w ustalonym terminie,

- warunkiem koniecznym jest systematyczny udział w zajęciach

Uwagi:

3 semestr bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe niestacjonarne II stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.