Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konwersatorium monograficzne: Współczesne trendy w nauce o mediach i komunikowaniu 05-DK-S1-KM1112
semestr letni 2018/2019
Konwersatorium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Konwersatorium monograficzne: Współczesne trendy w nauce o mediach i komunikowaniu 05-DK-S1-KM1112
Zajęcia semestr letni 2018/2019 (2018/2019L) (zakończony)
Konwersatorium (K), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 9:35 - 11:05
sala 338
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: 24
Prowadzący: Katarzyna Brzoza-Kolorz
Literatura:

1. W. Pisarek: Wstęp do nauki o komunikowaniu. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

2. D. McQuail: Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007.

3. M. Nieć: Komunikowanie społeczne i media. Perspektywa politologiczna, Warszawa 2010.

4. M. Jabłoński, T. Gackowski: Tożsamość nauk o mediach. Obszary, perspektywy, postulaty [w:] „Studia Medioznawcze” nr 2 z 2012 r.

5. M. Mrozowski: Tożsamość nauk o mediach. Przyczynek do dyskusji. [w:] „Studia Medioznawcze” nr 2 z 2012 r.

6. Em Griffin: Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

7. S.J. Baran, D. K. Davis, Teorie komunikowania masowego, Kraków 2007

8. M. Sokołowski: (R)ewolucja w komunikacji. Wprowadzenie do mediozawstwa, Warszawa 2010

9. M. Molęda-Zdziech: Czas celebrytów. Mediatyzacja życia publicznego. Warszawa 2013 (fragmenty).

10. O. Białek-Szwed: Voyeuryzm medialny w kontekście współczesnej prasy polskiej. Toruń 2012 (fragmenty).

11. Hans Mathias Kepplinger: Mechanizmy skandalizacji w mediach. Kraków 2008 (fragmenty).

12. Zbigniew Bauer: „Twój głos w Twoim domu”: cztery typy tabloidyzacji; materiały po konferencji Oblicza Komunikacji; Język i kultura tabloidów; Wrocław czerwiec 2009 str. 1-24.

13. K. Kopiecka-Piech: Koncepcje konwergencji mediów [w:] „Studia Medioznawcze” nr 3 z 2011 r.

14. J. Kreft: Problemy z konwergencją [w:] „Studia Medioznawcze” nr 3 z 2011 r.

15. M. Dróżdż: Konwergencje mediów – tendencje, modele, konsekwencje [w:] „Studia Medioznawcze” nr 3 z 2008 r.

16. T. Kowalski, B. Jung: Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów. Warszawa 2006, Rozdział I.

17. Lyn Gorman, David McLean: Media i społeczeństwo. Wprowadzenie historyczne. Kraków 2010, (fragmenty).

18. K. Pokorna-Ignatowicz: Katolicka doktryna medialna: historia, główne tezy, dokumenty[w:] Teorie komunikacji i mediów Tom I, M. Graszewicz, J. Jastrzębski (red.), Wrocław 2009.

19. Hanna Karp: Terroryzm medialny [w:] Maryniarczyk A. Jaroszyński P (red.) Terroryzm dawniej i dziś, Lublin 2010.

20. T. Goban-Klass: Media i terroryści czy zastraszą nas na śmierć? Kraków 2009 (fragmenty).

21. Komunikowanie o zdrowiu, chorobie i leczeniu : między psychologią a medycyną / red. nauk. Barbara Jacennik, Aleksandra Hulewska, Agnieszka Piasecka; Warszawa 2012.

22. A. Adamski: Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej. Warszawa 2012, Rozdział I i II.

23. B. Jung (red.) Media komunikacja biznes elektroniczny. Warszawa 2001, Rozdział XI – Przyszłość mediów- media przyszłości (fragmenty).

24. P. T. Nowakowski: Fast food dla mózgu czyli telewizja i okolice. Tychy 2002.

25. K. Pokorna-Ignatowicz (red.): Polski system medialny 1989-2011. Kraków 2013 (fragmenty).

26. I. Marklejn, Teoria społeczeństwa informacyjnego Umesamo Tadao i jej znaczenie dla dalszych badań [w:] Nowe media i komunikowanie wizualne (red.) P. Francuz, S. Jędrzejewski; Lublin 2010

27. M. Lisowska-Magdziarz, Feniksy, łabędzie, motyle. Media i kultura transformacji, Kraków 2012

28. A. Walkiewicz, Czym są memy internetowe? Rozważania z perspektywy memetycznej [w:] „Teksty z Ulicy. Zeszyt Memetyczny” nr 14, Katowice 2012

29. M. Kamińska, Niecne memy. Dwanaście wykładów o kulturze internetu, Galeria Miejska „Arsenał”, Poznań 2011

30. M. Juza, Memy internetowe- tworzenie, rozpowszechnianie, znaczenie społeczne, „Studia Medioznawcze”, nr 4, Warszawa 2013

31. L. Szot, Wartości i standardy zawodowe dziennikarza, „Zeszyty Prasoznawcze” 2016, nr 2

32. K. Piskorz, Internet nie śpi, Internet reaguje. Memy internetowe jako forma komentarza do bieżących wydarzeń społecznych i politycznych, „Zeszyty Prasoznawcze” 2015, nr 3

33. M. Chyliński, Research i źródła informacji w świetle badań środowiska dziennikarskiego, „Zeszyty Prasoznawcze” 2016, nr 2

34. O. Kłusek, Trywializacja feminizmu. Pop—feminizm, latte-feminizm i girl power w kobiecej prasie ilustrowanej segmentu luksusowego, Gdańsk 2017

35. L. Szot, Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce. Między profesjonalizmem a koniecznością przetrwania, Wrocław 2013

36. J.P. Hudzik, Wykłady z filozofii mediów. Podstawy nauk o komunikowaniu. Warszawa 2017

37. Y. Jewkes, Media i przestępczość, Kraków 2010

38. M. Lisowska – Magdziarz, Media powszechne. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku, Kraków 2008

39. E. Maigret, Socjologia komunikacji i mediów, Warszawa 2012

40. S. Michalczyk, Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania, Katowice 2008

41. M. Sokołowski, Od realu do wirtualu. Szkice o mediach i dziennikarstwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014

42. A. Szymańska, M. Lisowska-Magdziarz, A. Hess, Metody badań medioznawczych i ich zastosowanie, Kraków 2018

43. M. Szpunar, Imperializm kulturowy internetu, Karków 2017

44. M. Szpunar, (Nie) potrzebna wrażliwość, Karków 2018

Zakres tematów:

1. Nauka o mediach (powstanie, obszary zainteresowań, metody badawcze)

2. Komunikowanie interpersonalne vs. komunikowanie masowe.

3. Dyskurs polityczny w mediach masowych

4. Celebrytyzacja i voyeuryzm medialny. Mechanizmy skandalizacji w mass mediach. Makeover show. Memy

5. Czy przekaz medialny zabawi nas na śmierć? Tabloidyzacja.

6. Tematyka religijna w mass mediach.

7. Terroryzm i przemoc w mass mediach.

8. Women’s media studies.

9. Komunikowanie o zdrowiu.

10. Wszechwładny Internet. Świat wirtualny – nowe metody komunikowania.

11. Cyfrowy narcyzm i niebezpieczeństwa życia online. Internetoholizm.

12. Czy telewizja przetrwa rywalizację o odbiorcę z Internetem? Zjawisko konwergencji.

13. Obraz dziennikarza w dyskursie medialnym.

14. Stereotypy w reklamie.

15. Komunikowanie międzynarodowe i lokalne w świetle badań medioznawczych.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod:

- dyskusja moderowana

- opis wyjaśniający,

- aranżowanie dyskusji

- wystąpienia ustne

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych

- wykorzystanie czasopism naukowych w dydaktyce

- wykorzystanie repozytoriów w dydaktyce

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z konwersatorium monograficznego składają się następujące elementy:

1. Na każdych zajęciach będzie wykorzystywana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu, a składową oceny końcowej z konwersatorium monograficznego będzie aktywność studenta na poszczególnych zajęciach, w czasie całej realizacji modułu.

2. Ocena prezentacji lub innych materiałów przygotowywanych przez studenta na zajęcia.

Akcent zostanie położony na umiejętność wyciągania wniosków oraz zdolność wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce. Ponadto będzie brana pod uwagę zgodność prezentowanych danych z tematem, dokładność analiz, uwzględnienie wskazówek prowadzącego zajęcia, zrozumienie omawianego zagadnienia.

3. Przygotowywanie materiałów wymaganych na poszczególne zajęcia. Zapoznanie się z literaturą naukową lub wybranymi przekazami medialnymi.

Uwagi:

6 semestr dziennikarstwo i komunikacja społeczna stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.