Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Diagnoza i terapia logopedyczna 06-PE-EWP-N1-23
semestr letni 2018/2019
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Diagnoza i terapia logopedyczna 06-PE-EWP-N1-23
Zajęcia semestr letni 2018/2019 (2018/2019L) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00
sala 206
Grażyńskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 33
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Irena Polewczyk
Literatura:

1. Antos D., Demel G., Styczek I., Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy, WSiP, Warszawa 1978.

2. Biomedyczne podstawy logopedii, red. S. Milewski, J. Kuczkowski, K. Kaczorowska – Brey, Gdańsk 2014

3. Demel G., Elementy logopedii, WSiP, Warszawa 1987.

4. Demel G., Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola, Warszawa 1978.

5. Gałkowski T., Jastrzębowska J., Logopedia, Opole 1999.

6. Gruba J., Polewczyk I., Wybrane zagadnienia logopedyczne część I sz, ż, cz, dż, Gliwice, 2003.

7. Jastrzębowska J.: Podstawy wiedzy o logopedii. Opole 1995.

8. Kaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Wyd. Lubelskie, Lublin 1970,1977.

9. Kania J.T., Szkice logopedyczne, WPIS, Warszawa 1982.

10. Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin 2012.

11. Logopedia. Wybrane aspekty historii, teorii i praktyki, red. S. Milewski, K. Kaczorowska – Brey, Gdańsk 2012.

12. Polewczyk Irena, Diagnozowanie i stymulowanie percepcji słuchowej dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

13. Polewczyk Irena, Dziecko z CAPD (Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego ) w szkole – strategie diagnostyczne i terapeutyczne, [w:] J. Skibska (red.), Dziecko z wadą słuchu oraz Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego (CAPD), Wydawnictwo Libron Kraków 2014

14. Rocławski B., Poradnik fonetyczny dla nauczycieli, WSiP, Warszawa 1981, 1986.

15. Rocławski B., red. Opieka logopedyczna od poczęcia, Gdańsk 1991.

16. Rocławski B., Słuch fonemowy i fonetyczny, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1991.

17. Rodak H., Terapia dziecka z wadą wymowy, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa1994.

18. Sachajska E., Uczymy poprawnej wymowy, WSiP, Warszawa1981.

19. Sawa B., Dzieci z zaburzeniami mowy, WSiP, Warszawa 1990.

20. Scott L., Guitar C., Jak mówić w szkole o jąkaniu? Podręcznik dla nauczycieli i logopedów (Straight Talk for Teachers. A Handbook for Teachers and Speech-Language Pathologists), tłum.: Węsierska M., Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2012.

21. Styczek I., Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, WSiP, Warszawa 1985.

22. Styczek I., Logopedia, PWN, Warszawa 1981.

23. Tarkowski Z., Jąkanie wczesnodziecięce, WSiP, Warszawa 1992.

24. Minczakiewicz E., Mowa – rozwój, zaburzenia, terapia, WSP, Kraków 1997.

25. Węsierska K., Jeziorczak B., Czy moje dziecko się jąka? Przewodnik dla rodziców małych dzieci, które mają problem z płynnym mówieniem. Wydawnictwo Centrum Logopedyczne, Katowice 2011.

26. Wprowadzenie do logopedii, G. Gunia, V. Lechta, Kraków 2011.

Zakres tematów:

1. Przedmiot i zadania logopedii. Logopedia a inne dyscypliny naukowe. Wyjaśnienie podstawowych terminów: język, mowa, wymowa, wada mowy, wada wymowy.

2. Klasyfikacje wad mowy – przyczynowa I. Styczek. Klasyfikacje wad mowy – klasyfikacja objawowa L. Kaczmarka , J.T Kanii.

3. Badanie wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym – film.

4. Ćwiczenia ortofoniczne - film

5. Jąkanie – objawy, przyczyny, terapia.

6. Uszkodzenie słuchu – rodzaje, wczesna diagnoza, przyczyny, terapia – praca nauczyciela z dziećmi głuchymi.

7. APD – definicje, objawy, przyczyny postepowanie z dzieckiem z APD w szkole. Diagnostyka.

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacja multimedialną

Metody i kryteria oceniania:

test końcowy zgodny z punktacja w danym roku akademickim. Ocena modułu - średnia arytmetyczna z ćwiczeń i wykładów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.