Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna [06-PC-N1-PK] semestr letni 2018/2019
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia kliniczna [06-PC-N1-PK]
Zajęcia: semestr letni 2018/2019 [2018/2019L] (zakończony)
Wykład [W], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:30 - 13:00
sala 113
Wydział Nauk Społecznych (Katowice, ul. Grażyńskiego 53) jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Egzamin
Prowadzący: Andrzej Czerkawski
Literatura:

Carson R. C., Butcher J. N., Mineka S. (2003). Psychologia zaburzeń, t. 1. Gdańsk: GWP.

Cierpiałkowska L. (2011), Psychopatologia, Warszawa: WN Scholar;

Goodman R., Scott S (2003). Psychiatria dzieci i młodzieży. Wrocław: Wyd. Med. U&P.

Kalat J.W. (2012), Biologicznie podstawy psychologii, Warszawa: PWN;

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD – 10.

Klimasiński K. (2002): Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii. Kraków. Wyd. UJ,

Pecyna M.(1999): Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej. Kraków. Wyd. Żak.

Pospiszyl K. (2001):Psychopatia. Warszawa. PWN.

Rosenhan D.l, Seligman E.P.(2003): Psychopatologia. Warszawa. PTP.

Rydzyński Z. (2002): Psychiatria – podręcznik dla psychologów. Warszawa. PZWL.

Seligman M.E.P., Walker E.F., Rosenhan D.L. (2003), Psychopatologia, Poznań: Zysk i S-ka;

Społeczna psychologia kliniczna /red./ Sęk H., cz.1, roz. 3, & 3.2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Światowa Organizacja Zdrowia (1998), Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Badawcze kryteria diagnostyczne, Kraków – Warszawa: UWM „Versalius”;

Zakres tematów:

1. Przedmiot i zadania psychologii klinicznej. Koncepcje normy, normalności, zdrowia psychicznego w psychologii klinicznej. Czynniki determinujące zaburzenia zachowania i zaburzenia psychiczne jednostki. Biologiczne, psychospołeczne i socjokulturowe przyczyny zaburzeń.

2. Problemy diagnozowania zaburzeń psychicznych. Społeczno - kulturowe uwarunkowania rozpoznawania zaburzeń psychicznych.

3. Stres jako przyczyna zaburzeń zachowania. Pojęcie stresu psychosomatycznego, konsekwencje stresu. Mechanizmy obronne. Choroby psychosomatyczne.

4. Psychopatologia opisowa. Przegląd zaburzeń procesów poznawczych: zaburzenia toku i treści myślenia, spostrzegania, pamięci; zaburzenia świadomości. Zaburzenia sfery emocjonalnej i napędu psychoruchowego.

5. Wybrane zespoły psychopatologiczne. Zespół depresyjny i maniakalny. Zaburzenia psychotyczne.

6. Zaburzenia osobowości. Mechanizmy powstawania zaburzeń. Klasyfikacja zaburzeń osobowości. Antyspołeczne zaburzenia osobowości. Osobowość psychopatyczna- cechy, etiologia i mechanizmy powstawania zaburzenia

7. Zaburzenia związane z substancjami psychoaktywnymi. Nadużywanie alkoholu i uzależnienie. Obraz kliniczny uzależnienia. Mechanizm powstawania. Czynniki psychologiczne, społeczne i biologiczne warunkujące powstawanie uzależnienia. Leczenie i jego wyniki. Nadużywanie innych substancji psychoaktywnych .Kokaina i amfetamina. Opium i jego pochodne. Przyczyny. Mechanizm uzależnienia. Leczenie.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacje multimedialne

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny sprawdzian, pytania zamknięte i otwarte.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)