Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współuczestnictwo kościelne 11-PSTP-M-WK
semestr zimowy 2018/2019
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Współuczestnictwo kościelne 11-PSTP-M-WK
Zajęcia semestr zimowy 2018/2019 (2018/2019Z) (zakończony)
Wykład (W), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: (brak danych)
Zaliczenie: Egzamin z modułu
Prowadzący: Rafał Dappa
Literatura:

• Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., księga VII.

• Motu proprio Papieża Franciszka Mitis Iudex Dominus Iesus (2015).

• Motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela + Normae de gravioribus delictis (2010).

• KEP, Wytyczne dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia, 2017.

• KEP, Wytyczne pastoralne do adhortacji Amoris Laetitia, 2018.

• C.E. Commentz, Kiedy i jak odwoływać się do Penitencjarii Apostolskiej, Kraków 2012.

• R. Dappa, Duchowny wobec obowiązku denuncjacji przestępstw seksualnych na podstawie art. 240 Kodeksu karnego, w: „Teka Komisji Prawniczej”, tom XI, nr 1, Lublin 2018, str. 37-49.

• G. Erlebach, A. Dzięga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, tom V, Poznań 2007.

• P. Bianchi, Kiedy małżeństwo jest nieważne?, Kraków 2016.

• J. Glapiak, Praktyczny przewodnik po przepisach prawa kościelnego, Poznań 2012.

• Praktyczny komentarz do Listu apostolskiego motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus papieża Franciszka, red. P. Skonieczny, Tarnów 2015.

• R. Sztychmiler, Kanoniczny proces o orzeczenie nieważności małżeństwa, w: „Ateneum Kapłańskie” 148(2007), z. 1, str. 38-51.

• P. Amenta, Le procedure amministrative in materia di diritto canonico: storia, legislazione e prassi, Città del Vaticano 2008.

• I procedimenti speciali nel diritto canonico, “Studi Giuridici XXVII, Città del Vaticano 1992.

Zakres tematów:

Zgodnie z zaleceniami Stolicy Apostolskiej podczas zajęć szczególna uwaga zostanie zwrócona na temat małżeństwa i rodziny. Szczegółowej analizie zostanie poddany temat związków niesakramentalnych i ich współuczestnictwa w życiu Kościoła; jako jeden ze sposobów próby pomocy w sytuacjach nieregularnych omówiony zostanie proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa (rozeznawanie przypadków, pomoc w sformułowaniu skargi powodowej, przesłuchania, tzw. proces skrócony); omówione zostaną również procesy specjalne (in favorem fidei, przywilej Pawłowy oraz ratum et non consumatum). Kolejny ważny temat dotyczyć będzie ochrony dzieci i nadużyć natury seksualnej wobec nieletnich. Zostanie poruszony temat przestępstw zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej.

Poznawaniu treści dokumentów Kościoła towarzyszyć będą konkretne casusy oraz wymiana codziennych doświadczeń pastoralnych.

Metody dydaktyczne:

wykład połączony z prezentacją

Metody i kryteria oceniania:

odpowiedź ustna

oceniana będzie znajomość przepisów prawnych z zakresu poruszanych tematów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.