Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie - sem. 2 06-PS-NM-402
semestr letni 2019/2020
seminarium, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium magisterskie - sem. 2 06-PS-NM-402
Zajęcia semestr letni 2019/2020 (2019/2020L) (zakończony)
seminarium (S), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 16:00 - 17:30
sala 341
Grażyńskiego jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 8
Limit miejsc: 11
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Małgorzata Górnik-Durose
Literatura:

Brzeziński, J. (1996 i późniejsze) Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Brzeziński, J. (red) (2004). Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów. Warszawa: PWN.

Brzeziński, J. (red.)(2011). Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów. Poznań: ZYSK I S-KA

(wybrane rozdziały)

Pozycje z literatury dostosowane do specyfiki problemów badawczych podejmowanych przez studentów

Zakres tematów:

Dalsza analiza literatury w celu poszerzenia wiedzy teoretycznej studentów na wybrany temat oraz przygotowanie ich do dojrzałego pod względem metodologicznym opracowania własnych badań. Przegląd metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniu jakości życia w różnych paradygmatach i w odniesieniu do różnych jej aspektów. Dyskusja nad metodologicznymi i etycznymi rozwiązaniami przygotowywanych przez studentów projektów badawczych. Prezentacja przez studentów propozycji autorskich rozwiązań. .

Metody dydaktyczne:

Analiza literatury i doniesień z badań, dyskusje grupowe nad określonymi zagadnieniami, prezentacje referatów przez poszczególnych studentów, formułowanie problemów badawczych wymagających empirycznej penetracji oraz dyskusja nad rozwiązaniami metodologicznymi

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową złożą się oceny uzyskane z referatu, ustnej prezentacji proponowanych rozwiązań metodologicznych oraz projektu badań. Będzie ona obliczana na podstawie następującej formuły: 20% oceny referatu + 20% oceny ustnej prezentacji rozwiązań metodologicznych + 60% oceny projektu badań własnych.

W trakcie semestru z uczestnikami seminarium zostaną uzgodnione terminy indywidualnych prezentacji. Projekt badań powinien zostać dostarczony prowadzącemu seminarium nie później niż na tydzień przed końcem semestru.

Referat samodzielnie przygotowany przez studenta/studentkę ma pokazać jego/jej samodzielność i jakość radzenia sobie z rozpracowaniem szczegółowych zagadnień teoretycznych i metodologicznych, odnoszących się do wybranych problemów, będących przedmiotem analizy w ramach seminarium magisterskiego

Student/studentka powinien/powinna być w stanie sformułować i uzasadnić w toku dyskusji grupowych rozwiązania metodologiczne, przyjęte w celu rozpracowania sformułowanego problemu badawczego, zaprezentować swoje kompetencje w zakresie krytycznego myślenia oraz wyrażania swoich myśli w sposób komunikatywny i z użyciem odpowiedniej terminologii naukowej

Podsumowując swoje studia literaturowe i dyskusje grupowe, student/studentka powinien/powinna przedstawić na piśmie rozwiązania metodologiczne, przyjęte w celu rozpracowania sformułowanego problemu badawczego zgodnie ze standardami przyjętymi w psychologicznych pracach empirycznych (projekt badań).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.