Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka psychologii klinicznej 06-PS-SM-030
semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 5

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Propedeutyka psychologii klinicznej 06-PS-SM-030
Zajęcia semestr letni 2019/2020 (2019/2020L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
co druga środa (parzyste), 11:30 - 13:00
sala 105
Grażyńskiego jaki jest adres?
co druga środa (nieparzyste), 13:30 - 15:00
sala 207
Grażyńskiego jaki jest adres?
Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (nieparzyste)" odbywają się w pierwszym tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Zajęcia prowadzone z częstotliwością "co dwa tygodnie (parzyste)" odbywają się w drugim tygodniu od rozpoczęcia cyklu dydaktycznego (np. semestru), a potem co dwa tygodnie. Jeśli zajęcia wypadają w dniu wolnym, to nie odbywają się, natomiast nie ma to wpływu na terminy kolejnych zajęć - odbędą się one dwa tygodnie później.
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Prowadzący: Dominik Adamek
Strona domowa grupy: https://el.us.edu.pl/wns/course/view.php?id=184
Literatura:

Sęk H. (red.) (2005) Psychologia kliniczna. Tom 1-2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Aleksandrowicz J.W. (1998). Zaburzenia nerwicowe, Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych (według ICD-10). Psychopatologia, diagnostyka, leczenie. Kraków: Wyd. UJ.

Buchter J, N, Hooley J.M, Mineka S (2017): Psychologia zaburzeń, GWP: Gdańsk.

Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania ICD 10, kryteria diagnostyczne DSM5

Sęk,H Wprowadzenie do psychologii klinicznej, rozdz. 4,

Literatura uzupełniająca:

Cierpiałkowska ,L(2013): Psychopatologia, Scholar,

Stemplewska -Żak, Kreitz K., (2005): Wywiad psychologiczny jako postępowanie badawcze

Suchańska A. (2012) Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej.

Seligman, S.;Walker, F,.; Rosenhan, D (2003).: Psychopatologia, Poznań: Zysk i S-ka

Zakres tematów:

1. Przedmiot, zakres, zadania psychologii klinicznej.

2. Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej -implikacje praktyczne i ograniczenia.

3. Modele diagnozy psychologicznej. Etapy postępowania diagnostycznego.

4.Podstawy klinicznej diagnozy psychologicznej - metody swobodne i psychometryczne diagnozy psychologicznej.

5. Kliniczne oddziaływania pomocowe - interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne i psychoterapia.

6. Interwencja kryzysowa - specyfika funkcjonowania psychologicznego człowieka po urazie psychicznym i podstawowe założenia pracy z osobą doświadczającą kryzysu.

7. Zaburzenia lękowe - psychologiczne koncepcje wyjaśniające etiopatogenezę, mechanizmy psychologicznego funkcjonowania, obraz kliniczny oraz formy pomocy psychologicznej.

8. Zaburzenia psychotyczne - psychologiczne koncepcje wyjaśniające etiopatogenezę, mechanizmy psychologicznego funkcjonowania, obraz kliniczny oraz formy pomocy psychologicznej.

9. Zaburzenia osobowości - psychologiczne koncepcje wyjaśniające etiopatogenezę, mechanizmy psychologicznego funkcjonowania, obraz kliniczny oraz formy pomocy psychologicznej.

10. Zaburzenia afektywne – psychologiczne koncepcje wyjaśniające etiopatogenezę, mechanizmy psychologicznego funkcjonowania, obraz kliniczny oraz formy pomocy psychologicznej.

11. Zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych – obraz kliniczny, główne koncepcje i modele uzależnienia, formy pomocy psychologicznej.

12. Zaburzenia o podłożu organicznym - obraz kliniczny i formy wsparcia.

13. Model zawodowy psychologa klinicznego. Zadania psychologa klinicznego w obszarze różnych dziedzin. Etyczny kontekst działalności zawodowej psychologa klinicznego.

14. Psychologia kliniczna w kontekście prawnym – ustawa o ochronie zdrowia psychicznego – tajemnica zawodowa psychologa, ochrona praw pacjenta, zasady leczenia przymusowego.

15. Podsumowanie zajęć

Metody dydaktyczne:

Dyskusja na temat obszarów i zastosowania psychologii klinicznej. Prezentacja studiów przypadku – omawianie ich specyfiki, wyjaśnianie przyczyn, ustalanie metod analizy i możliwych interwencji klinicznych. Ćwiczenia warsztatowe dotyczące umiejętności praktycznych psychologa klinicznego. Analiza nagrań audiowizualnych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (dozwolone 2 nieobecności) oraz zaliczenie dwóch testów wiadomości. Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną ocen z dwóch kolokwiów.

Kolokwium odbywa się poprzez platformę Moodle, ma charakter quizu złożonego z pytań różnego rodzaju. Kolokwium odbywa się w terminie wyznaczonym przez prowadzącego, student dysponuje jednym, ograniczonym czasowo podejściem do zadania, kolejność pytań w teście oraz kolejność możliwych odpowiedzi w przypadku pytań wyboru są losowe.

Kryteria oceny testu wiadomości:

51-60% punktów - ocena dst

61-70% dst +

71-80% db

81-90% db +

91-100% bdb

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.