Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stosunki Międzynarodowe 05-DP-S1-SM17
semestr zimowy 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Stosunki Międzynarodowe 05-DP-S1-SM17
Zajęcia semestr zimowy 2019/2020 (2019/2020Z) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 17:15 - 18:45
sala 212
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: 31
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Agnieszka Miarka
Literatura:

Obowiązkowa

• Bryc A., Izrael 2020: skazany na potęgę?, Warszawa 2014.

• Bryc A., Rosja w XXI wieku: gracz światowy czy koniec gry?, Warszawa 2009.

• Całus K., Kosienkowski M. i in., Naddniestrze. Historia-polityka-gospodarka, Poznań 2014.

• Cabestan J-P., Polityka zagraniczna Chin: między integralnością

a dążeniem do mocarstwowości, Warszawa 2013.

• Czachor R., Armenia i Górski Karabach w procesach transformacji społecznej i politycznej, Instytut Polsko-Rosyjski, Wrocław 2014.

• Czasopisma: „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, „Bezpieczeństwo Narodowe”, „Przegląd Zachodni”, „Sprawy Międzynarodowe”, "Studia Politicae Universitatis Silesiensis", „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, „Przegląd Strategiczny”, „Zeszyty Naukowe WSOWL”.

• Domagała, Interwencjonizm humanitarny NATO, Bydgoszcz 2014.

• Kuźniar R., Balcerowicz B. i inni (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe, Warszawa 2012.

• Łoś R, Reginia-Zacharski J., Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa 2010.

• Łoś-Nowak T. (red.), Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie, Warszawa 2011.

• Okraska T (red.), Oblicza współczesnych konfliktów zbrojnych, Katowice 2014.

• Marszałek-Kawa J. (red.), Bezpieczeństwo współczesnej Azji, Toruń 2015.

• Przybylska-Maszner B. (red.), Operacje wojskowe Unii Europejskiej w Afryce, Poznań 2014.

• Wiśniewski J., Żodź-Kuźnia K., Mocarstwa współczesnego świata. Problem przywództwa światowego, Poznań 2008.

Teska J. (red.), MENA źródłem szans i zagrożeń bezpieczeństwa, Gdynia 2012.

• Zdulski K., Czulda R., Bania R. (red.), Problemy bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki (MENA), Łódź 2016.

Uzupełniająca

• Lakomy M., Główne cele i kierunki polityki zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, Katowice 2012.

• Marszałek-Kawa J. (red.), Azjatyckie strategie bezpieczeństwa, Toruń 2013.

• Marszałek-Kawa J. (red.), Azjatyckie strategie bezpieczeństwa u progu XXI wieku, Toruń, 2014.

• Roczniki Strategiczne, Wydawnictwo SCHOLAR.

• Skulski P., Skulska B. (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wrocław 2010.

• Waśko-Owsiejczuk E., Polityka bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2001-2009, Avalon 2014.

• Zając J. (red.), Polityka zagraniczna USA po zimnej wojnie, Toruń 2005.

Zakres tematów:

Zajęcia wprowadzające (teoria mocarstwowości) i organizacyjne.

• Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

• Polityka bezpieczeństwa USA.

• Polityka bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu.

• Polityka bezpieczeństwa Izraela.

• Polityka bezpieczeństwa Chin.

• Polityka bezpieczeństwa Japonii.

• Polityka bezpieczeństwa Francji.

• Problem potencjalnego hegemona w stosunkach międzynarodowych.

• Kwestia „zamarzniętych” konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim konflikt mołdawsko-naddniestrzański (1992) i konflikt o Górski Karabach.

• Problem interwencji zbrojnych ze względów humanitarnych w stosunkach międzynarodowych.

• Kolokwium zaliczeniowe.

Metody dydaktyczne:

- dyskusja moderowana,

- opis wyjaśniający,

- dyskusja piramidowa,

- dyskusja dydaktyczna,

- dyskusja okrągłego stołu,

- metoda „burzy mózgów”,

- aranżowanie debat,

- analizowanie i rozwiązywanie problemów praktycznych i teoretycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Praca własna studenta obejmuje:

- zapoznanie się z obowiązkową literaturą przedmiotu,

- regularne zapoznanie się z tematyką poruszaną na ćwiczeniach,

- przygotowanie wystąpień ustnych,

- przygotowanie do sprawdzianów wiedzy (przeprowadzanych fakultatywnie),

- przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego.

Ocena końcowa jest wynikiem oceny aktywności na zajęciach w całym semestrze, przygotowania do ćwiczeń, systematycznego

udziału w zajęciach (możliwe 2 nieobecności w trakcie semestru; nieobecności ponad podany limit muszą zostać zaliczone w ramach indywidualnych konsultacji w formie ustnej). Ponadto, niezbędnym warunkiem do otrzymania zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z pisemnego kolokwium zaliczeniowego, obejmującego treści zajęć.

Kolokwium zaliczeniowe - test złożony z 12 pytań otwartych krótkiej odpowiedzi, obejmujących treści jednostek kontaktowych i

treści z wyszczególnionej literatury obowiązkowej.

Uwagi:

5 semestr doradztwo polityczne i publiczne stacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.