Uniwersytet Ślaski w Katowicach - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Systemy medialne na świecie 05-DK-N1-SMS17
semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Systemy medialne na świecie 05-DK-N1-SMS17
Zajęcia semestr letni 2019/2020 (2019/2020L) (zakończony)
Ćwiczenia (C), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 18:10
sala sala sympozjalna 1
Bankowa 11 jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Prowadzący: Karolina Polińska
Literatura:

1. Terry Flew, Media globalne, wyd. UJ, 2010 2. J. Olędzki. Komunikowanie w świecie. Warszawa 2001 3. B. Ociepka, Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002, 4. B. Dobek-Ostrowska, Studia z teorii komunikowania masowego, Wrocław 1999. 5.Systemy medialne w XXI wieku. Pod red. J. Adamowskiego i A. Jaskierni, W-wa 201 6. J. Adamowski, Wybrane zagraniczne systemy medialne, System Stanów Zjednoczonych, W-wa 2012 7. Media masowe na świecie. Modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa. Pod red. B. Dobek-Ostrowskiej, Wrocław 2007 8. K. Gajlewicz, Współczesna prasa codzienna we Francji i jej problemy, Studia Medioznawcze, Nr 2(37)/2009 rok, s.82-104 9. K. Gajlewicz, Prezydentura Sarkozy’ego czyli rupture we francuskich środkach przekazu, Studia Medioznawcze, Nr 4(39)/2009 rok, s. 83-87 10. K.Gajlewicz, Niepopularna prasa popularna, czyli sytuacja ogólnokrajowej prasy brukowej we Francji, Studia Medioznawcze, Nr 1(40) 2010 rok, s.92-104 11. K.Gajlewicz-Korab, Realna pomoc czy próba upolitycznienia? Subwencjonowanie francuskich dzienników ogólnokrajowych, Studia Medioznawcze, Nr 1(44) 2011 rok, s.148155 12. Mało znane systemy medialne pod red. Z. Oniszczuka, M. Gieruli, 2007 13. E. Stasiak-Jazukiewicz, System medialny RFN, Zmiana paradygmatu? 2013 14. A. Jaskiernia, Od telewizji masowej do Netfliksa. Telewizja w Stanach Zjednoczonych w epoce cyfrowej, Warszawa 2016. 15. Systemy medialne państw Unii Europejskiej, red. A. Matykiewicz-Włodarska, M. Ślufińska, Toruń 2016. 16. A. Trolese, System medialny Włoch, Wrocław 2016.

Zakres tematów:

1. Światowe agencje informacyjne (Associated Press, Thomson Reuters, AFP, TASS) ich status prawny, struktura organizacyjna i wielkość, oferta, rys historyczny i aktualna pozycja w światowym komunikowaniu 2. Globalne sieci telewizyjne (CNN, Euronews, BBC World News) i międzynarodowe rozgłośnie radiowe (Voice of America, BBC World News,Sputnik, Radio Beijing, Radio France Internationale, Deutsche Welle). Ich miejsce i znaczenie w światowym i europejskim komunikowaniu masowym. 3. Media masowe w Stanach Zjednoczonych. Historyczne, społeczne, kulturowe, ekonomiczne, prawne i polityczne determinanty ich funkcjonowania. 4. Prasa i media elektroniczne w USA. Charakterystyczne cechy rynku dzienników (dominacja dzienników lokalnych i stanowych, niewielka ilość dzienników o ogólnokrajowym zasięgu i prestiżu) i czasopism (wielość tytułów i grup typologicznych). Struktura i znaczenie prywatnych oraz publicznych stacji radiowych i telewizyjnych, pozycja internetu i nowych mediów amerykańskim komunikowaniu masowym. 5. Media masowe w Wielkiej Brytanii – historyczne, społeczne, kulturowe, ekonomiczne, prawne i polityczne uwarunkowania brytyjskiego systemu medialnego. Brytyjskie wzory relacji między mediami masowymi a sferą polityki i gospodarki. 6. Prasa i media elektroniczne w Wielkiej Brytanii. Specyfika rynku dzienników (trzy główne grupy dzienników ogólnokrajowych) i czasopism (brak typowych tygodników społeczno-politycznych, rola pism muzycznych itp.) - rywalizacja na rynku radia i telewizji oraz internetu. 7. Historyczne determinanty niemieckiego systemu medialnego, wynikające z konsekwencji II wojny światowej. Charakterystyczne cechy współczesnego systemu medialnego w RFN. 8. Prasa i media elektroniczne w Republice Federalnej. Specyfika rynku dzienników (dominacja dzienników lokalnych i regionalnych, rola mutacji, niewielka liczba dzienników ponadregionalnych) i czasopism (wielość tytułów i grup typologicznych). Dualny charakter niemieckiej radiofonii i telewizji. 9. Powojenne przeobrażenia we francuskich mediach (polityczna polaryzacja prasy, upaństwowienie radiofonii i telewizji, statuty przedsiębiorstw medialnych). Charakterystyczne cechy współczesnego systemu medialnego we Francji. 10. Prasa i media elektroniczne we Francji. Specyfika rynku dzienników (polityczne sympatie dzienników ogólnokrajowych, silna pozycja dzienników regionalnych, spadek czytelnictwa). Rynkowa przewaga prywatnej telewizji i radiofonii nad nadawcami publicznymi. 11. Przeobrażenia w rosyjskich mediach masowych po upadku Związku Radzieckiego (spadek czytelnictwa prasy i jej ekonomiczny kryzys, nowe ustawodawstwo medialne, niekonsekwentne zmiany w rosyjskim radiu i telewizji, gwarantujące dominację kontrolowanej przez państwo radiofonii i telewizji). 12. Polityzacja mediów we Włoszech. Polaryzacja na rynku prasy i telewizji. 13. Media w krajach skandynawskich - główne cechy rynków, kultura polityczna społeczeństw.

Metody dydaktyczne:

*Zajęcia prowadzone są z użyciem następujących metod: - dyskusja moderowana, - opis wyjaśniający, - metoda „burzy mózgów”.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową z ćwiczeń składają się: aktywność na zajęciach, prezentacja oraz kolokwium końcowe. Aktywność: - na każdych zajęciach (z wyjątkiem zajęć przewidzianych na kolokwia) będzie wykorzystywana metoda dyskusji moderowanej, w trakcie której student będzie miał możliwość zabrania głosu; - na ostateczną ocenę z dyskusji moderowanej wpływa aktywność studenta na poszczególnych zajęciach w czasie całej realizacji modułu; - nacisk w trakcie zajęć zostanie położony na wykształcenie u studentów pożądanych umiejętności i kompetencji społecznych, wskazanych w opisie modułu.

Uwagi:

6 semestr dziennikarstwo i komunikacja społeczna niestacjonarne I stopnia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Ślaski w Katowicach.